(AMSO)INTERMOB İstanbul’da, Amerikan yumuşakağaçlarının güç ve çeşitliliğini tanıtacak

ABD’nin üç büyük yumuşakağaç ticaret birlikleri tarafından oluşturulan promosyon ortaklığı Amerikan Yumuşakağaçları (AMSO), 18. Uluslararası Mobilya Yan Sanayii, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı INTERMOB 2015’e katılımını açıkladı. İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde, 10-14 Ekim, 2015 tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuar, sekiz ABD yumuşakağaç kereste ihracatçısı firmanın yanı sıra, Yumuşakağaç İhracat Konseyi temsilcilerini de ağırlayacak. AMSO’nun katılımıyla, içerde ve dışardaki projelerde Amerikan yumuşakağaçlarının kullanımı teşvik edilirken, piyasada mevcut türlerin farkındalığının da artması bekleniyor.

AMSO’nun INTERMOB’a katılımı, Türkiye’de ve daha geniş olarak Orta Doğu bölgesinde giderek artan kereste talebi karşısında gerekli teşviği sağlamayı hedeflemektedir. ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından yayımlanan son verilerden derlenen en son istatistiklere göre Türkiye, bu yılın ilk yarısında, toplam 393 bin Amerikan doları değerinde Amerikan yumuşak ağaç kereste ithal etti. Tarihsel olarak, Amerika Birleşik Devletleri, çoğunlukla güney sarı çamdan oluşan yumuşak ağaçlar söz konusu olduğunda, Türkiye’nin önemli bir tedarikçisi olmuştur. Son yıllarda, Rusya ve Ukrayna, yakınlık ve daha az sürede, daha küçük miktarları düşük fiyatlarla sunabilmeleri nedenleriyle, Türk ahşap ürünleri endüstrisi için, yumuşak ağaç tedarikinde için önemli kaynaklar haline gelmişlerdir.

Amerikan Yumuşakağaçları Danışmanı Charles Trevor şöyle konuştu; “Her ne kadar Türkiye, Rusya’dan sonra ikinci en büyük ormanlık araziye sahipse ve yine bölgede Rusya ve Romanya’dan sonra üçüncü en büyük sertağaç üreticisi ise de, sertağaç ve yumuşakağaç talebine hala yeterli oranda cevap verememektedir. Özellikle kırsal istihdam için, endüstriyel ahşabın ağırlıklı olarak ahşap esaslı panellere(kontrplak, kalıp ahşap, sunta, orta yoğunlukta lif levha, yüksek yoğunluklu sunta ve yönelmiş lif kereste) ve kağıt hamuruna yönelik üretimiyle birlikte ağaç işleme, Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Daha fazla büyüme için muazzam kapsam göz önüne alındığında bizler de, daha fazla bilgiyle Türkiye’deki Amerikan yumuşak ağaçlarının varlığını ortaya koymak adına INTERMOB İstanbul’da olacağız.”

INTERMOB İstanbul’daki Amerikan Yumuşakağaçları pavyonu, Amerikan yumuşak ağaçlarının gücünü ve ABD’nin farklı yumuşak ağaç türlerinin çeşitliliğini ortaya koyarken, Amerikan yumuşakağaçlarının uygulamalarının yer aldığı teknik yayınların da dağıtımını üstlenecektir. Fuar, katılımcı yumuşak ağaç ihracatçılarının karar vericilerle doğrudan iletişimi için bir ortam sağlarken, Amerikan yumuşak ağaç türlerinin gücünü, esnekliğini, çok yönlülüğünü ve güzelliğini gözler önüne sergileyecektir. Katılan firmalar arasında Elof Hansson, Mauvila Timber, Almond Lumber Company, Tumac Lumber Company, Ontario Project Management, Klumb Lumber, Robinson Lumber ve Seven Seas Group USA yer almaktadr.

Trevor son olarak sözlerine şunları ekledi;  “Atölye çalışmaları ve seminerlerin yanı sıra INTERMOB gibi önemli olaylara katılmak bizlere, ABD yumuşak ağaçlarının karşılaştırmalı faydalarını, ithalatçılar, tüccarlar, döşeme, mobilya ve doğrama üreticilerinden oluşan izleyici gurubuyla paylaşma fırsatını vermektedir. Son yıllarda, Türk imalathaneleri, ahşap panel ve mobilya sektörlerinde kullanılan ABD ahşap yonga, sertağaç ve yumuşakağaç kereste miktarlarındaki artışa baktığımızda, talepte sürdürülebilir büyüme öngörüyoruz. Türkiye’de artan faaliyetlerimiz sayesinde, yalnızca kalitesi açısından değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik kanıtı yaygın talep özellikleriyle de Amerikan yumuşak ağaçlarını kullanmanın sağlayacağı avantajlar hakkında farkındalık oluşturmak istiyoruz.”

Charles Trevor
Charles Trevor

Amerikan Yumuşakağaçları Hakkında:

Amerikan Yumuşakağaçları (AMSO), ABD’nin üç büyük yumuşak ağaç ticaret birlikleri olan, Güney Orman Ürünleri Derneği (SFPA), Yumuşakağaç İhracat Konseyi (SEC) ve APA – Lamine Ahşap Ürünleri Derneği (APA) tarafından oluşturulmuş bir promosyon ortaklığıdır. Kampanya Amerikan yumuşak ağaçlarının, hem iç, hem de dış projelerde kullanımını teşvik eder ve onun piyasada mevcut türlerine dair farkındalığı arttırmayı amaçlar. AMSO ayrıca, Amerikan yumuşak ağaçları için pazar geliştirmek adına, kereste endüstrisiyle yakından çalışır ve her türlü teknik bilgi ve desteği sağlar.
Gücü, esnekliği, çok yönlülüğü ve güzelliği ile ünlü Amerikan yumuşakağaçları yaklaşık 200 yıldır ihraç edilmektedir. ABD’deki sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan hasat edilmektedir ve Amerikan orman yönetimi ile korunmasının başarısı, ormanlık arazinin 75 yıl öncesinden daha büyük olduğunun ifadesidir ve her yıl artmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.americansoftwoods.com adresini ziyaret ediniz.