(GÜNDER)’in büyük başarısı: Uluslararası Güneşle Isıtma Soğutma Konferans ve Sergisi SHC 2015 Türkiye’de Yapılacak

Dünyanın en büyük Uluslararası Güneşle Isıtma ve Soğutma Konferansı SHC’nin dördüncüsü GÜNDER’in girişimi ile 2 – 4 Aralık’da İstanbul’da yapılacak.

Güneşle ısıtma ve soğutma teknolojileri konusunda dünya genelinde tüm paydaşların katıldığı bir platform oluşturmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Güneşle Isıtma ve Soğutma Konferansı ve Sergisi’nin (SHC) dördüncüsü GÜNDER’in, girişimleri ile Aralık ayında İstanbul’da yapılacak.

IEA-SHC (Uluslararası Enerji Ajansı Güneş Enerjisiyle Isıtma ve Soğutma Programı) ve Avrupa Güneş Isıl Sanayi Federasyonu (ESTIF) ortaklığında ve Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) evsahipliğinde düzenlenen SHC 2015 Konferansı, binaların ısıtılması ve soğutulması ve sektörde güneş enerjisi kullanan şirketlerin ve önde gelen araştırmacıların bir araya geldiği, 300’ü aşkın ziyaretçinin katılımı ile gerçekleşecek. Konferans’ta uluslararası sektör liderleri rekabetçilik, yeni piyasa ve ürünler, gelecekteki eğilimler gibi çeşitli konuları ele alacaklar.

Sektörün tüm paydaşları katılacak

PSE AG firmasının organizasyonluğunda yapılacak olan SHC 2015’in, sektörde yapılacak politika ve pazar odaklı çalışmalarda yol gösterici olması amaçlanıyor. Sanayiciden, üniversite öğrencisine sektörün tüm paydaşlarının bir arada olacağı Konferans’ta yeni fikirler, yeni kavramlar ve yeni teknolojiler de tartışılacak.


Untitled-4

Türkiye Avrupa’nın en büyük termal güneş enerjisi pazarı

SHC 2015 Konferans Başkanı Daniel Mugnier, güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutma sektörüyle ilgili uluslararası bir konferansın Türkiye’de düzenlenmesinin, sektörün bu ülkede gelişiminin doğal bir sonucu olduğunu söyledi.  Güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutma teknolojilerinin, enerji güvenliği ve ekonomik gelişme açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten Mugnier, sözlerini şöyle sürüdürdü:

“Dünya genelinde kentleşmenin artması ve konfora olan talebin yükselmesiyle beraber enerji ihtiyacı da artmaya devam edecektir. Güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutma sektörünün geleceği parlak gözüküyor! Türkiye güzel bir örnek. Ülke yıllar boyunca nüfus ve gayri safi yurtiçi hâsıla artışına paralel olarak enerji sektörünün tüm bölümlerinde giderek artan bir taleple karşılaştı. Türkiye, güvenilir olmasının yanı sıra düşük karbon salımı ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir gelecek sağlayan bir enerji kaynağı elde etmeye yönelik bütünleşik bir enerji politikası geliştiriyor. Türkiye aynı zamanda enerji sektörünün geliştirilmesiyle istihdam ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi planlıyor. Türkiye coğrafi olarak ”güneş bandı” olarak isimlendirilen bir bölgede yer aldığından dolayı güneş enerjisi ülkenin yenilenebilir enerji planlarında önemli bir yere sahip. Ve an itibarıyla Türkiye, Avrupa’nın en büyük güneş ısıl enerjisi pazarı”.

Sektör küresel olarak zor bir dönemden geçiyor

ESTIF Genel Sekreteri ve SHC 2015 Sektör Başkanı Pedro Dias, Konferans ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Şu anda sektörde zor bir dönem geçiriyoruz. Bu zorluklar bölgesel değil, küresel. Dünyanın farklı bölgelerindeki piyasalarda yer alanlarla paylaşacak ve tartışacak çok şey var. Bu tartışma SHC 2015’te yapılacak ve farklı rakiplerle farklı piyasalarda yeni rekabet yolları bulmamıza yardımcı olacak. Konferans’ta en son teknolojik gelişmeler, güneş enerjisi teknolojilerinin kentsel çevrelere ve enerji sistemlerine entegre edilmesi, güneş enerjisi ölçümleri ve enerjinin depolanması dahil pek çok konuya dikkat çekilecek. Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük termal güneş enerjisi piyasasına sahip olması sebebiyle İstanbul oldukça davetkâr bir nokta” dedi.

Konferansın Bilim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Bülent Yeşilata ise Türkiye’nin “Güneş bandı” olarak isimlendirilen bir bölgede yer aldığını ve bu sebeple güneş enerjisinin ülkenin yenilenebilir enerji planlarında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi


 

GÜNDER hakkında (www.gunder.org.tr)
1991’de kurulan GÜNDER (Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Şubesi), mevzuata ilişkin çalışma çerçevesini oluşturup farkındalığı artırarak sektörün gelişimi ve güneş enerjisi alanında bilim ve teknolojiyle ilgili çalışmalar yapmaktadır. GÜNDER, devlet kuruluşlarında çalışan görevliler, akademisyenler ve Termal Güneş Enerjisi ve FV’nin endüstri temsilcilerinden oluşan ve Türkiye’de benzeri olmayan bir sivil örgüttür. Güneş enerjisinin ülkedeki temsilcisidir ve tüm değer zincirini temsil eder. GÜNDER; ISES, EPIA ve ESTIF üyesidir ve aynı zamanda IEA SHC ve IEA PVPS programlarında Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etmektedir. 
IEA SHC hakkında (www.iea-shc.org)
Uluslararası Enerji Ajansı’nın Güneş Enerjisi Isıtma ve Soğutma Programı (IEA SHC) 1977’de kuruldu. Hedefleri arasında güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutma ile ilgili ortak araştırma, geliştirme, sunum ve bilgi alışverişi bulunmaktadır. IEA SHC üyeleri arasında 20 ülke ve 5 uluslararası organizasyon bulunuyor. Ajans programının önemli bir parçasını ithal petrole olan bağımlılığı azaltmak, uzun vadede enerji güvenliği sağlamak ve sera gazı salımını azaltmak amaçlarıyla yeni enerji teknolojilerinin ortaklaşa araştırılması, geliştirilmesi ve sunulması oluşturuyor.
ESTIF hakkında (www.estif.org)
Avrupa Güneş Isıl Sanayi Federasyonu (ESTIF), termal güneş enerjisinin sesidir ve Avrupa’da etkin olarak yenilenebilir ısıtma ve soğutma için termal güneş enerjisi teknolojilerinin kullanılmasını teşvik eder. ESTIF tüm tedarik zincirinin menfaatini temsil eder, termal güneş enerjisi endüstrisinde yer alan çevreci tasarım, enerji etiketlemesi ve binaların enerji performansı gibi önemli konularda, yenilenebilir enerji miktarı korunumunu artırmaya yönelik ilkeleri analiz eder ve şekillendirir. Ayrıca endüstriyle ilgili diğer etkinliklerle de ilgilenir.
PSE AG hakkında (www.pse.de)
PSE AG, bilimsel konferanslar düzenleyen, güneş enerjisi ölçüm teknolojileri geliştiren ve güneş enerjisi takip ve karşılaştırmalı değerlendirme anlamında danışma hizmeti sağlayan bir güneş enerjisi şirketidir. PSE tarafından düzenlenen konferanslar, tüm güneş enerjisi alanını kapsar. PSE, diğer konferans ve çalıştayların yanı sıra SiliconPV Konferansı, nPV Çalıştayı, CPV-11 ve SolarPACES gibi etkinliklerin de organizasyonunu yapmıştır.