SOLARTR 2014 bildiri kitabı” YAYINLANDI!

19 – 21 Kasım tarihlerinde İzmir’de düzenlenen ve Türkiye’de önemi giderek artan güneş enerjisinin yaygın kullanımında, yenilikçi teknoloji ve uygulamaları konu alan “SOLARTR 2014”ün Bilimsel Bildiri Kitabı yayımlandı.

Üniversite, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri işbirliğinde, 19-21 Kasım 2014 tarihleri arasında, Swissotel Büyük Efes İzmir’de Türkiye’nin yanı sıra, üç kıta ve 17 ülkeden uluslararası düzeyde yoğun katılımla gerçekleştirilen SOLARTR 2014’ün Bilimsel Bildiri Kitabı yayınlandı.

Uluslararası düzeyde araştırmacıdan sanayiciye, kamudan uygulamacıya tüm paydaşların bir araya gelerek güneş enerjisini ve sektörün gelişimini değerlendirdiği Bilimsel konferansa, 140 Bildiri kabul edildi, bunların 95’i sözel sunum yaptı.Türkiye’den yoğun ilgi olmasının yanı sıra 17 farklı ülkeden de büyük ilgi oldu.

Konferansın Bilim Kurulu’nda, ulusal ve uluslararası seviyede tüm kesimleri kapsayacak güçlü ve etkin isimlerden oluşan, 45 farklı ülkeden gönüllü görev almış isimler yer aldı. Gelen bildirilerde fotovoltaik sektöre yoğun ilgi söz konusu olmakla birlikte, güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutma sektörüne de ilgi büyüktü. Bildirilerde öne çıkan bir başka nokta ise; binalarda güneş enerjisi kullanımı ve güneş enerjisinin bölgesel kalkınma odaklı kullanımına yönelik çalışmaların sayısının ciddi oranda artmış olması idi. Konferansa kabul edilen bildirilerden oluşan yaklaşık 800 sayfalık kitap Prof. Dr. Bülent Yeşilata, Prof. Dr. Günnur Koçar ve Dr. Kemal Gani Bayraktar Bilimsel editörlüğünde kitaplaştırıldı ve SOLARTR 2014’ün   HYPERLINK “http://www.solartr.org.tr” http://www.solartr.org.tr  web adresinde yayımlandı.

SOLARTR 2014- bildiri kitabı YAYINLANDI!-1

İzmir’de 3 gün boyunca süren konferansta; güneş enerjisi teknolojileri (FV, Isıl) ve yeni eğilimler, FV malzeme ve cihazlarının ölçüm ve karakterizasyonu, FV enerji tesisleri, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP, CPV), güneş enerjisi sistemlerinin işletimi, performansı ve güvenilirliği, güneş ısıl ve güneş elektriği sektörü ve pazar dinamikleri, kent planlamasında güneş enerjisi, güneş enerjisi ile ısıtma ve soğutma, büyük ölçekli sistemler, sanayi üretim süreçleri ile güneş ısıl enerjisinin bütünleştirilmesi, binalarda bütünleşik güneş enerjisi sistemleri, binaların yenilenmesinde güneş enerjisi kullanımı, sıfır enerjili binalarda güneş enerjisinin rolü, enerji depolama sistemleri, hibrid sistemler, değerlendirme ve sertifikalandırma prosedürleri, yeni malzeme ve yaklaşımlar, yönetmelikler, çerçeve mevzuat ve bölgesel kalkınma, güneş enerjisinde yenilikçi finansman modelleri, Ar-Ge, Ür-Ge ve gelecek işbirlikleri, çevre sağlığı ve iş güvenliği konuları çok yönlü olarak ele alınmıştı.


 

GÜNDER HAKKINDA:

1991 yılında kurulan Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü (GÜNDER), Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu’nun (International Solar Energy Society – ISES) Türkiye Bölümü olarak, 3335 sayılı Uluslararası niteliklerdeki teşekküllerin kurulması hakkındaki Kanunun 1. Maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 10 Şubat 1992 tarih ve 92/2752 sayılı kararı ile temsile yetkilendirilmiştir. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Görev Birimleri’nde (IEA-SHC ve IEA-PVPS) Türkiye Cumhuriyetini temsil etmek üzere de atanmış olan GÜNDER, üyesi olduğu TOBB İklimlendirme Meclisi, Avrupa Fotovoltaik Sanayi Birliği (EPIA) ve Avrupa Güneş Isıl Sanayi Federasyonu (ESTIF) örgütleri ile de uyumlu işbirliği içinde çalışırken; hem toplumun tüm kesimlerini etkin bir şekilde bilinçlendirmek ve güneş enerjisinden yararlanılmasını yaygınlaştırmak, hem de sektörün sağlıklı gelişimi için oto kontrol mekanizmalarını da kurgulayarak üretimden uygulamaya tüm süreçlerde haksız rekabeti önleyici, kaliteyi artırıcı, güneş enerjisi sanayinin gelişiminde rol oynamak için bütünleşik çalışmalar tasarlamakta, güneş enerjisi sanayimizin tüm taraflarının eşgüdümünde uygulamaya geçirmektedir.

GÜNDER; Türkiye’de güneş enerjisi sistemlerinin üretimi ve uygulamalarının yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yapmaktadır. Sektörel gelişim ve bilgilendirme toplantıları, çeşitli sempozyum, çalıştay, kongre ve benzeri faaliyetleri düzenleyerek ya da başka kuruluşlar tarafından düzenlenen faaliyetlere katılarak veya katkıda bulunarak, güneş enerjisi ile ilgili farkındalığın artması ve bu konudaki çabaların etkili hale gelmesini ve mevzuat gelişimine katkıları ile de sektörün sağlıklı büyümesini sağlamaya çalışmaktadır. 

Temsil ettiği tüm değer zinciri ile güneş enerjisinin sesi GÜNDER; günümüzde, kamu kurum ve kuruluşlarından konuyla ilgili personeller, konu ile ilgili akademisyenler, güneş enerjisi ile ilişkili alanlarda üretim ve ticaret yapan sanayicilerden müteşekkil üyeleri, düşük karbon ekonomisine katkıları ve yüksek büyümede kaldıraç fonksiyonları ile önemli sivil toplum kuruluşudur.