2023 Sigorta Trendleri: Hangi Sigortalar Yükselişte?*

Yapılan anket ve araştırmalar neticesinde insanların en fazla satın almayı düşündüğü sigortalar sağlık ve bireysel emeklilik olarak kayda geçmiştir. Elbette bu dengede poliçe ödeneklerinin etkisi büyüktür.

İhtiyaçlara, yönetmeliklere ve yaşanan olaylara göre ülkelerdeki sigorta trendleri değişiklik gösterebilmektedir. Türkiye’de 2023 yılında en çok ilgi gören sigortalar şu şekildedir:

Yapılan anket ve araştırmalar neticesinde insanların en fazla satın almayı düşündüğü sigortalar sağlık ve bireysel emeklilik olarak kayda geçmiştir. Elbette bu dengede poliçe ödeneklerinin etkisi büyüktür. Sektördeki fiyat rekabeti düşünüldüğünde sıralama çok daha net bir şekilde anlaşılabilmektedir.

Peki sigorta poliçelerini insanlar nereden almayı tercih ediyor? İstatistikler bize insanların en fazla acentelerden aldıklarını göstermektedir. Bu durum bizlere insanların yüz yüze bir iletişimde bulunma gereksinimi duyduğunu göstermektedir. Günümüzde dijital kanallarda sunulan hizmetlerin daha çeşitli ve efektif hâle gelmesiyle birlikte kişilerin tercihleri de değişiklik gösterebilmektedir.

Özellikle gençlerin dijital kanallardan sigorta işlemlerini yapmak istediklerini görebiliyoruz. Yeni neslin de destekleri ve covid-19 pandemisinin de etkisiyle pek çok kişinin dijital alanları tercih etmedeki tereddütleri yavaş yavaş kırılmaya başlanmış ve online, dijital sigortacılık kapsamında güven sağlanmaya başlanmıştır.

Dijital Sigortacılık Trendleri

Dijital sigortacılık trendlerindeki yükselişler özellikleri 2010’ların ikinci yarısında kendisini daha çok belli etmeye başlamıştır. Dijital sigorta trendleri arasında yer alan veriye dayalı sigorta ve kişiselleştirilmiş sigorta özellikle acentelerin müşteri ihtiyaç ve tercihlerini anlama noktasında oldukça etkili sonuçlar vermiştir. Bu sistemde kullanılan veri analitiği ile sigorta poliçelerini bireysel müşterilere uyarlamak çok daha kolay ve avantajlı hâle gelmiştir.

Dijital sigorta trendlerinde müşteri alışkanlıklarının, ihtiyaçlarının pek çok dijital alandan veri şeklinde çekilmesi ile bilgi sahibi olunmaktadır. Veriye dayalı sigortalama bu anlamda çok daha nokta atışı bir hesaplama yapmaktadır. Ekonomik, sosyolojik, tüketim alışkanlığı gibi pek çok etken bu havuzda değerlendirilmekte ve müşteriye en uygun en avantajlı poliçe seçenekleri sunulmaktadır.

Dijital Sigortacılıkta Yapay Zekâ

Söz konusu dijital yapılanma olduğunda hemen her gün ilerleyen, gelişen ve hayatı kolaylaştıran sistemlerin geliştiğini göz ardı etmek imkânsızlaşır. Bilindiği gibi günümüzün trendi yapay zekâdır. Bu yapay zekâ teknolojisi dijital sigortacılıkta da pek çok avantaj sağlamaktadır.

Yapay zekânın kullanımı ile sigorta sürecinin birçok yönü otomatikleştirilmekte ve iyileştirilmektedir. Yapay zekâ özellikle daha önce de bahsettiğimiz müşteri davranışlarını ve alışkanlıklarını analiz etmek adına gerçek zamanlı veriler kullanabilmektedir. Sigorta şirketleri kişiselleştirilmiş önerileri yapay zekâ sayesinde çok daha kolay bir şekilde oluşturabilmektedir. Ayrıca yapay zekâ sigorta şirketlerinin operasyon, strateji ve risklerine dair daha bilinçli kararlar almaya da yardımcı olmaktadır.

Sigortacılıkta Siber Güvenlik ve Veri Korumasının Yükselişi

Dijital sigortacılığın en önemli adımlarından bir tanesi de verilere dair daha yüksek koruma sağlanabilmesidir. Sigorta sektörü dijitalleştikçe bilgisayar korsanlığı gibi yasal olmayan yollardan verilere ulaşma sorunuyla başa çıkma mekanizmaları da gelişmektedir.

Sigorta şirketleri hem kendi operasyonel tarafındaki işlemleri korumak hem de müşterilerinin veri güvenliğini sağlamak için siber destek ve güvenlikten yardım almaktadır. Bu da müşterilerin dijitale olan güvenini pekiştirmektedir. Müşteri verilerini korumak için şifreleme yöntemleri artırılmıştır. Erişim kontrolleri, sağlam kimlik denetimleri siber güvenlik ile mümkün olmaktadır.

Yeni Sigorta Ürünlerinin Geliştirilmesi
Sigorta sektörünün git gide dijitalleşmesi ile müşteri lehine pek çok gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Geleneksel sigortacılık anlayışında ortaya çıkan bazı maliyetler dijital sigortacılıkta özellikle veri tarama ve uygun seçenekleri bulma ile daha uygun bir hale gelmiştir.

Dijitalde kişiselleştirme trendleri sayesinde müşteriler hem mobil hem de masaüstü cihazlarından kendilerine en uygun poliçe seçenekleri net bir şekilde görebilmektedir. Dijital platformlar doğru bir analiz ile kişiye özel fiyat teklifi ve mevzu bahis planın kapsamını da müşteriye net bir şekilde sunabilmektedir. Örneğin özel sağlık sigortası kişinin geliri ve ihtiyaçları gözetilerek dijital verilerle oluşturulabilir. Özetle son dönemde sigortacılık alanında gelinen dijitalleşme noktasında sigortayı müşteriler için daha erişilebilir ve daha makul hale getirme hedefi gerçekleştirilmeye başlanmıştır.


*Bir reklam içeriğidir.