(TSMD Mimarlık Merkezi) 27 Ekim’de Prof. Dr. İlhan Tekeli’yi Ağırlıyor!

Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin “Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Mimarlık ve Şehircilik” başlıklı söyleşisi, 27 Ekim Cuma günü saat 16.00’da TSMD Mimarlık Merkezi’nde yapılacak.


“Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Mimarlık ve Şehircilik”
Söyleşi

Konuşmacı: İlhan Tekeli
Katılım: Herkese Açık, Ücretsiz
Tarih: 27 Ekim Cuma 2023 | Saat: 16.00
Yer: TSMD Mimarlık Merkezi, Eskişehir Yolu 7. Km, Kentpark AVM Arka Cephesi, Çankaya/Ankara


Etkinlik Tanıtım Metninden: 
Türkiye’de mimarlığın ve şehirciliğin öyküsünü kurabilmek için beş dönemli bir çözümleme:
  • Cumhuriyetin Osmanlılardan aldığı mirası ortaya koyabilmek için1839-1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğunun yaşadığı “Utangaç Modernite” süreci,
  • 1923-1950 yılları arasında Cumhuriyetin tek parti yönetimi altında geçen “Köktenci Modernite” yılları,
  • 1950- 1980 yılları arasında çok partili rejime geçilmesiyle birlikte hakim olan “Popülist Modernitenin” yılları,
  • 1980-2002 yılları arasında neo-liberal politikalar altında modernitenin aşındırılarak “postmodernist çözüm arayışlarının” geliştirildiği yıllar,
  • 2000-2023 yılları arasında postmodernist gelişmenin, bazı bakımlardan Cumhuriyetin köktenci modernitesinin karşısında yer aldığı, tek bir siyasal partinin iktidarda olduğu yıllar.

İlhan Tekeli

1937’de İzmir’de doğmuştur. İlk ve orta eğitimini İzmir’de almış, İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olmuştur. 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitirmiştir. 1964’te Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde, 1966’da Pennsylvania Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını, 1968’de ise İTÜ’de yine Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamlamıştır. 1970 yılından emekli olana kadar Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır.
Tarih Vakfı’nın kurucularından ve ilk başkanıdır. Aldığı çok sayıda ödülün yanı sıra birçok yerel yönetim ve farklı ölçekteki kurumda yöneticilik ve danışmanlıkları bulunmaktadır.
Bilimsel yazıları Tarih Vakfı Tarafından 26 cilt halinde yayınlanmıştır. 660’ı aşkın bilimsel yazı ve bildirisi yanında, başta Selim İlkin olmak üzere, Yiğit Gülöksüz, Erdoğan Soral, Tarık Okyay, Gencay Şaylan, Raşit Gökçeli ile ve yalnız olarak yazılmış 110’u aşkın kitabı bulunmaktadır.