Cumhuriyet’in Mimarlığından Akademili Portreler V: “Nazımi Yaver Yenal”

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle düzenlediği “Cumhuriyetin Mimarlığından Akademili Portreler”  başlıklı toplantı dizisi 2023 yılının sonuna kadar devam ediyor. İlk dördü Mart-Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantı dizisinin beşincisi Nazımi Yaver Yenal’e ayrıldı.


“Cumhuriyetin Mimarlığından Akademili Portreler”
Toplantı Dizisi

Konuşmacılar: İlkay Koman, Önder Küçükerman, Savaş Ekinci
Moderatör: Nezih R. Aysel
Tarih:
18 Ekim 2023 Çarşamba | Saat: 14.00
Yer:
MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Konferans Salonu, Kılıçali Paşa, Meclis-i Mebusan Cd. No:6, Beyoğlu/İstanbul


18 Ekim 2023, Çarşamba günü MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Konferans Salonu’nda saat 14.00’de başlayacak toplantıda; İlkay Koman “Gerçekten Tahayyüle, Kâğıttan Pula Bir Külliyattan Kesitler: Nazımi Yaver Yenal”, Önder Küçükerman “Nazımi Yaver Yenal Hocam: KENDİ KOZASI İÇİNDEKİ BİR BAUHAUS USTASI” ve Savaş Ekinci “Bir Ders Kurucusu Olarak, Nazımi Yaver Yenal’ın Araştırmacı Yönü” başlıklı konuşmalarıyla Yenal’in mimarlık pedagojisindeki etkisini ve kâğıt mimarlığı üretimini ele alıyorlar. Toplantının moderatörlüğünü MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nezih R. Aysel üstleniyor.

Ayrıntılı bilgi: www.msgsu.edu.tr/


İlkay Koman
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Mimari Proje Atölyeleri ve Mimarlık Bölümü Başkanıdır. Yapı teknolojileri alanında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler yürütmekte, Mimari Proje Atölyesinde yürütücü olarak görev almaktadır. Araştırma alanları yapım tarihi, mimaride prefabrikasyon ve modüler yapılara odaklanmaktadır. Yapı teknolojileri, yapım sistemleri ve yapım tarihi konuları arasındaki ilişkilere odaklanan araştırmaları, yayınları bulunmaktadır. TÜBİTAK ve BAP destekli projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. Halen devam eden Nazımi Yaver Yenal Ders Arşivi Araştırma ve
Belgeleme BAP Projesi yürütücüsüdür. İki adet bilimsel yayın ödülü vardır.

Önder Küçükerman
1965 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitiren Önder Küçükerman, aynı yıl aynı kurumda asistan olarak çalışmaya başladı. Küçükerman, Türkiye’de ilk kez Endüstri Tasarımı Bölümü’nü 1971 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'ne bağlı olarak biçimlendirilen “Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu”nda (U.E.S.Y.O.) kurdu ve 1980 yılına kadar Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Aynı zamanda Akademi’deki görevini sürdürdü. 1982 yılında Akademi’nin temelleri üzerine kurulan Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ndeki Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü başkanı olan Küçükerman 1987- 1993 yılları arasında iki dönem Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini yaptı. Çok sayıda bilimsel ve sanatsal araştırma, yayım, tasarım, TV programları yanında, yetmişten fazla yayımlanmış kitabı olan Küçükerman 2019 yılında Türk Tasarım Konseyi 2018
ONUR ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür.

Savaş Ekinci
Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nden mimar unvanı ile 2001 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans ve Doktora eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Bilgisi Programı’nda tamamlamıştır. 2002 yılından beri aynı üniversitenin Mimarlık Bölümü, Yapı Bilgisi Bilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Yapı bilgisi konularındaki lisans ve lisansüstü derslerin yanında Mimari Proje Atölyesi bünyesinde proje dersi vermektedir. Yapı ve yapım teknolojileri, yapılarda uyarlanabilirlik ve değiştirilebilirlik, yapı elemanı ve strüktür tasarımı, yapı detay tasarımı, çelik yapım sistemleri konularında araştırmaları ve yayınları bulunmaktadır. Ayrıca, birçok mimari proje ve kentsel tasarım yarışmasında yer almış olup, bu yarışmalarda kazanılmış ödül ve dereceleri vardır.