[Proje]: İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi – Sasalı Biolab

Proje Adı: İZMİR TARIMI GELİŞTİRME MERKEZİ – SASALI BIOLAB
İZMİR, 2021
Mimari/İç Mimari: MERT USLU MİMARLIK
Peyzaj Mimarisi: KENTSELİZM
İşveren: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Fotoğraf: ZM YASA FOTOĞRAF

Çiğli, İzmir’de konumlanan “İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi – Sasalı Biolab”in mimari ve iç mimari tasarımı Mert Uslu Mimarlık tarafından projelendirildi. 2021 yılında tamamlanan projeyi tasarım ekibi şöyle anlatıyor:

“Horizon 2020 kapsamında hazırlanan proje, deneysel ve uygulamaya dönük veri toplamaya ve değerlendirilmesine yönelik tasarlanmıştır.

İnsan eliyle şekillenen doğal çevrede yaşanan deformasyonlar, günümüz yaşam koşullarını dönüştürmekte ve bu sebeple söz konusu dönüşümlere uyum sağlayabilecek yaşamsal faaliyetlere ilişkin (beslenme ve barınma gibi) yeni düzenlenmeler ve teknikler geliştirmek bir zorunluluk haline gelmektedir. Kuşkusuz küresel çapta belirmeye başlayan böyle bir zorunluluk üzerinde teknolojik gelişmelerin negatif ve pozitif yönlü etkisi oldukça fazladır. Bu noktada belki de teknolojiyi negatif ve pozitif yüzlü bir madalyona benzetmek yanlış olmayacaktır. Özellikle 2000’ler sonrası yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerin doğal çevreyi negatif yönlü etkilediği açıkça görülse de, günümüzde bu sorunsala yine teknoloji aracılığıyla çözüm yolları arandığı da ortadadır. Bu sebeple küresel boyutları gün geçtikçe artan doğal çevre deformasyonunun dünya üzerindeki canlılığı (yaşam) ne ölçüde etkilediği ya da etkileyeceği hususu, bugün birçok araştırmaya konu olmaktadır. Söz konusu araştırmalardan gelecekte belirecek küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve kuraklık, toprak kalitesinin düşmesi gibi çevresel sorunlara alternatif çözümler üretmesi beklenmektedir.

İzmir’in Çiğli ilçesi, Sasalı mevkiinde yer alan proje, eğitim ve üretim odaklı olacak şekilde kurgulanmıştır. Bu amaçla tasarlanan proje kapsamında, normal ve akıllı toprak uygulamalı tarım alanları, yüksek sıra dikim uygulamalı tarım alanı, seralar, eko pazar, çok amaçlı salon, eğitim sınıfları, yönetim, laboratuvar, kütüphane, teknik servis ve ıslak hacim alanları oluşturulmuştur. Lineer bir kurguda dizilen birimleri bir arada tutan ‘bioswale’ (biobulvar) ve ona eklemlenen sirkülasyon aksı, tasarımın omurgası olarak ön plana çıkar. Böyle bir omurga kurgusu, alanı ziyaret edecek kullanıcılara enstitünün işleyiş mekanizmasını kavrama ve deneyimleyerek öğrenme olanağı sunar. Kuzey-güney aksı boyunca uzanan alana giriş, kuzey aksından sağlanmaktadır. Ana girişten itibaren başlayan sirkülasyon omurgası ziyaretçileri/kullanıcıları öncelikli olarak eğitim odaklı mekânlara (laboratuvar ve kütüphane gibi) ulaştırır. Eğitim amaçlı mekânlar ile tarım faaliyetlerini içeren mekânlar (seralar ve dikey bahçe gibi) sirkülasyon aksının genişleyerek oluşturduğu eko pazar alanı ile birbirinden ayrışır. Eko pazar alanından sonra konumlanan tarım faaliyetleri alanları kullanıcıları farklı tarım tekniklerini görmeye ve deneyimlemeye davet eder. Alanın güney ucuna konumlanan normal ve akıllı toprak uygulamalı tarım alanları ile tasarım kurgusu sonlanır.

Statik Projesi: Deniz Alkan Mühendislik
Mekanik/Tesisat Projesi: Proje BTU
Elektrik Projesi: AYC Mühendislik


Kaba Yapı

  • Teknoen [Çelik]

Mekanik

    • Daikin [İklimlendirme]

Bitirme İşleri

    • Novawood [Ahşap Kaplama]

Islak Hacim

  • Kale Seramik [Seramik, Vitrifiye]
  • VitrA [Seramik]