[Kitap]: “İklim Değişikliği”

Editörlüğünü Murat Sezik ve Gülizar Çakır Sümer’in üstlendiği, “İklim Değişikliği” isimli kitap, İdealKent Yayınları tarafından yayınlandı.


“İklim Değişikliği”
Kitap

Yazar: Murat Sezik, Gülizar Çakır Sümer
Yayınevi: İdealKent Yayınları
Yayın Tarihi: 2023
Sayfa Sayısı: 318
Boyut: 13 x 21 cm


Kitap Tanıtım Metninden:

“Önceleri sadece yaşamını idame ettirmek amacıyla doğaya yaklaşan insan, modern çağda çevreyi faydacı bir yaklaşımla ele almış, çevreyi kendine göre, şekillendirmiş ve tamamen kendi amaçlarına ve çıkarlarına hizmet eder hale getirmiştir. Endüstrileşme, kentleşme ve nüfus artışı gibi faktörler dünyanın üzerindeki yükü artırmış ve özellikle dünyanın gelişmiş ülkelerinin benimsemiş olduğu ‘sürekli tüketim’ ve ‘sürekli üretim’ yaklaşımı iklim değişikliği gibi bir küresel sorununu doğurmuştur.

İklim değişikliği aşırı ısınma veya aşırı soğuma şeklinde kendini gösteren, yağış rejimleri, hava olayları ve tarımsal üretim üzerine etki ederek insan hayatını önemli ölçüde etkileyen bir sorun haline gelmiştir. Bütün bunlarla birlikte, sınır aşan felaketlere sebebiyet vermesi nedeniyle uluslararası düzeyde önlem alınması gereken bir sorun haline gelmiştir.

İklim değişikliğinin yol açtığı problemlere çözüm üretmek amacıyla, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlatılan uluslararası çalışmalar neticesinde pek çok çevre koruma politikası ve mevzuat üretilmesine rağmen bugün gelinen aşamada maalesef hala istenilen düzeylere ulaşılamamıştır.

Kentler, nüfusun ve ekonomik etkinliklerin yoğunlaştığı merkezler olarak küresel sera gazı salımında önemli bir paya sahip olduğundan iklim değişikliğinin hem sorumlusu hem de mağdurudur. Ayrıca kentler, sahip oldukları beşerî, ekonomik ve kültürel zenginlikler nedeniyle iklim değişikliğine bağlı olumsuz etkiler karşısında ciddi bir risk altındadırlar.

İklim değişikliğinin farklı boyutlarıyla ele alındığı bu çalışma bu riskleri gözler önüne sererek varolan ve yaklaşan tehlikelere karşı bir uyarıcı niteliğindedir.”