[Kitap]: “Kentlerde Kültür Sanat Yönetimi”

Fatih Çam’ın çözümleyici yöntemler bağlamında sanat ve kültür olguları ile kent ve belediyeleri ele aldığı “Kentlerde Kültür Sanat Yönetimi” isimli kitap İdeal Kent Yayınları’ndan çıktı.


“Kentlerde Kültür Sanat Yönetimi
Kitap

Yazar: Fatih Çam
Yayınevi: İdeal Kent Yayınları
Yayın Tarihi: 2023
Sayfa Sayısı: 368
Boyut: 135 × 21 cm


Kitap Tanıtım Metninden:

“Bu kitapta çözümleyici yöntemler bağlamında sanat ve kültür olguları ile kent ve belediyeler genel sosyolojinin kabul ettiği disiplinler temelinde ele alınmaktadır. Bu bakımdan yönetsel bir birim olan belediyeler ile kültür-sanat faaliyetleri arasındaki ilişkinin niceliği ve niteliği klasik ve çağdaş tartışmalara kültürel bir bağlamda zemin teşkil eden ve onları bir noktada birleştiren kent olgusu üzerinden araştırılmıştır. Ekonomik, politik, bilimsel, sanatsal ve entelektüel alanlardaki uygulama ve projeler yine kent adı verilen sosyal mekân üzerinden işlem görmekte ve sonuçları bakımından da bu mekân üzerinden değerlendirilmektedir. Çalışmanın tamamında Türkiye’deki belediyelerin kültür-sanat alanındaki etkinliklerine ulaşmak için tümevarımsal bir araştırma sistematiği benimsenmiştir. Yönetim bilimi açısından daha nesnel bir yer tutan sosyal politikaların oluşturulması ve ilgili alana karşı benimsenen yaklaşımların tarihi, ideolojik ve kültürel art alanları araştırılmıştır. Belediyelerin yereldeki görevlerinin toplumsal ve ulusal bakımdan nasıl bir değişime uğradığı, bu değişim üzerinde hangi etkenlerin rol oynadığı cevap aranan soruların başlıcalarıdır. Bu amaçla, Türkiye’de toplumsal tercihleri temsil eden siyasi partiler ile onlara bağlı belediyelerin içerisinde belirli koşulları sağlayanlar arasından seçilen belediyelerin ilgili alandaki etkinliklerine daha yakından bakılmıştır.”