(Contemporary Istanbul Vakfı)’ndan Yeni Sergi: “Metabilgi: Algoritma’nın Ritmi”

Contemporary Istanbul Vakfı’nın teknoloji ve sanatı birleştiren üretimlere yer verdiği yeni sergisi “Metabilgi: Algoritma’nın Ritmi”,  16 Temmuz’a kadar Fişekhane Cocoon’da devam ediyor.


“Metabilgi: Algoritma’nın Ritmi”
Sergi

Sanatçılar: Ahmet Rüstem Ekici & Hakan Sorar, Ahmet Zahit Dönmez (BUG Game Lab.), Exonemo, Hamza Kırbaş, OZRUH, Özge Topçu, Robertina Šebjanič, So Kanno & Takahiro Yamaguchi, Solimán López, Studio Above and Below, Uğur Acil, VR Future, ::vtol:: 
Küratör:
Esra Özkan
Tarih:
2 Mayıs – 16 Temmuz 2023
Yer: Fişekhane Cocoon, Zeytinburnu / İstanbul


“Metabilgi: Algoritma’nın Ritmi” başlıklı karma sergi, algoritmalar, programlar özelinde teknoloji ve sanatı birleştiren disiplinlerarası üretimlere odaklanıyor. Algoritma üzerinden geliştirilen diyalogla şekillenen anlatı, bilginin kullanım biçim ve rolünü sorguluyor.

“Bilgi ve Teknoloji”, “İnsan Dışı / İkili Olmayan” başlıkları üzerine eğilerek serginin kavramsal çerçevesini algoritmaya sorduğu sorularla şekillendiren küratör Esra Özkan, derin öğrenme metoduyla öz bağımlı bir dil modeli kullanıyor. Küratörün algoritmaya, sorduğu soru ve aldığı cevapları sanatçılara yöneltmesiyle; sanatçıların yorumlarına da yer vererek kolektif diyalogla geliştirdiği anlatıyı çok sesli bir görsel dile çeviriyor.

Sergide yer alan sanatçı ve sanatçı grupları Ahmet Rüstem Ekici & Hakan Sorar, Ahmet Zahit Dönmez (BUG Game Lab.), Exonemo, Hamza Kırbaş, OZRUH, Özge Topçu, Robertina Šebjanič, So Kanno & Takahiro Yamaguchi, Solimán López, Studio Above and Below, Uğur Acil, VR Future::vtol:: dijital sanat, enstalasyon gibi disiplinlerle kavramları anlama ve sunma olarak kurguluyor.

“Metabilgi: Algoritma’nın Ritmi”, iki ana fikrin derinine bakmayı hedefleyen kavramsal bir çerçevede izleyiciye sunuluyor. Bilgi, aklın erebileceği olgu olarak tanımlanırken; sergide bilgi “bilgi / information” ve “kavrayış / knowledge” terimlerinin ayrımına odaklanılmaktadır; “information” belirli ve görece dar kapsamlı derlenmiş bilgi parçası olarak tanımlanırken; “knowledge” geçerliliği veya doğruluğu varsayılacak şekilde mümkün olan en yüksek kesinlik derecesi. Bilginin varlığı ve bilginin işlenmesi iki kavram arasında veriye dönüşüyor. Sergi, algoritma ile kurulan diyalog aracılığıyla “metabilgi” başlığı altında, algoritmanın sunduğu verilerin ve medya sanatları özelinde sanatçıların yorumlarını; veri arama yolları ve veriye dönüşen bilgileri sunuyor. Bu kolektif diyalog ve araştırma “Bilgi ve Teknoloji”, “İnsan Dışı / İkili Olmayan” olmak üzere iki farklı ana başlığın organik bağını sunuyor.

Robertina Šebjanič

Bilgi ve teknolojinin değerinin sadece arz-talep faktörüyle sınırlı kalmadığı, yapay zeka gibi teknolojilerin bu değerleri etkileyebileceği önemle vurgulanıyor. İnsan-bilgisayar arasındaki ilişki ve diyalogla bilgiye erişme ve işleme meselesine odaklanarak Ahmet Zahit Dönmez (BUG Game Lab.), Hamza Kırbaş, OZRUH (Levent Özruh, Sara Martinez Zamora, Evan Preuss, Isaac Palmiere Szabo, Elise Wehowski), Özge Topçu, So Kanno & Takahiro Yamaguchi, Studio Above and Below, VR Future, ::vtol:: ağırlıyor.

İnsan dışı / İkili olmayan bölümünde tüm ikircikli yapıları yapıbozuma uğratmakla Rosi Braidotti’nin görüşünden referansla insan dışı varlıkları, hayvanları, bitkileri, mikropları ve yapay zeka gibi yapay varlıkların da dahil olmak üzere bu varlıkların da hak ve sorumlulukları konusunda düşünerek; doğal dünya ve diğer canlılarla olan bağlantısını yeniden kurarak; Ahmet Rüstem & Hakan Sorar, Uğur Acil ve Robertine Sebjanic ve Soliman Lopez’in eserleriyle sürdürülebilir bir geleceğe odaklanıyor.

Contemporary Istanbul Vakfı’nın sergi partneri Paribu, teknoloji partneri LG OLED evo iş birliğinde gerçekleştirdiği Metabilgi: Algoritma’nın Ritmi”, Pazartesi hariç her gün, 11.00 – 18.00 saatleri arasında Fişekhane Cocoon’da ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.