“Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri” Sergisi (Salt Beyoğlu)’nda Ziyarete Açıldı!

Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri sergi afişi, Tasarım: Pa ttu Mimarlık.

Salt ev sahipliğinde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı ve Pattu Mimarlık iş birliğiyle hazırlanan “Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri” sergisi ziyarete açıldı.


“Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri”
Sergi

Tarih: 21 Haziran 2023 Çarşamba – 27 Ağustos 2023 Pazar
Yer: Salt Beyoğlu Forum, İstiklal Caddesi, Beyoğlu/İstanbul


Garanti BBVA tarafından kurulan Salt, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı ve Pattu Mimarlık iş birliğiyle hazırlanan “Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri” sergisine ev sahipliği yapıyor.

27 Ağustos’a kadar Salt Beyoğlu’ndaki Forum alanında yer alacak sergi, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından gelecekteki afetlere karşı gerekli önlemlerin alınması ve “afet” olgusunun farklı açılardan incelenmesi konusundaki ihtiyacı merkeze alıyor. Deprem olgusunun bilimsel arka planına ışık tutmayı amaçlayan sergi, geleceğin kentlerinin tasarım ve planlama prensiplerini yapısal, kurumsal, mekânsal ve sosyal perspektifler odağında ele alıyor. İlgili uzmanları, araştırmacıları, farklı sosyal grupları ve karar mercilerini bir araya getiren disiplinlerarası bir yaklaşım sunuyor. Depreme dayanıklı kentlerin planlanmasına yönelik katkı sağlamayı hedefleyen projede, depremlere bağlı mekânsal riskler ile bu bağlamda yapıların ve geleceğin kentlerinin nasıl tasarlanabileceği irdeleniyor.

Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve
Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Veri: ESHM20, Harita
Altlığı: Esri, CGIAR, USGS.

Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri sergisi UK Research and Innovation (UKRI) Global Challenges Research Fund (GCRF) tarafından desteklenen Tomorrow’s Cities (Yarının Şehirleri) projesi kapsamında sunuluyor. Sergiye eşlik edecek programlar saltonline.org ve Salt’ın sosyal medya kanallarında duyurulacak.