Emin Mete Erdoğan “Over the Under” Adlı Sergisi ile (Anna Laudel – Bodrum)da!

Emin Mete Erdoğan, Over the Under, Fotoğraf: Murat Aslan Kara, 2023, Anna Laudel Bodrum

Emin Mete Erdoğan’ın ismini zamanaltı ve mekânüstü terimlerinden alan sergisi “Over the Under”, 18 Haziran 2023 tarihine kadar Anna Laudel Bodrum’da ziyaretçilerle buluşuyor.


“Over the Under”
Sergi

Sanatçı: Emin Mete Erdoğan
Tarih: 12 Mayıs – 18 Haziran 2023
Yer: Anna Laudel, Zai Yaşam, Bodrum / Muğla


Hayata dair imgeler üzerinde teknik resimle klasik resim tekniğini bir araya getiren ilhamını ise mitolojik hikayelerden ve diyalektik düşünceden alan Emin Mete Erdoğan ziyaretçilerini kavramlar üzerine düşünüp derinleşmeye davet ediyor. Sanatçı kendine has ifade biçimi ile farklı türleri bir araya getiren eserleri tarihsel ve kültürel akışı sekteye uğratarak kavramsallığı sürekli tekrarlarla izleyenlere sunuyor.

Emin Mete Erdoğan, Over the Under, Fotoğraf: Murat Aslan Kara, 2023, Anna Laudel Bodrum

Sergide çoğunlukla, sanatçının 2021 yılından bu yana özellikle bu sergi için ürettiği resim, rölyef, heykel ve video üretimleri yer alırken, aynı zamanda sanatçının “Milattan sonra 4 Milyar” ve “Bitkiler, Hayvanlar ve Binalar” dâhil olmak üzere önceki sergilerinden işler de ziyaretçileri ile buluşuyor.

Emin Mete Erdoğan, Over the Under, Fotoğraf: Murat Aslan Kara, 2023, Anna Laudel Bodrum

Kompozisyonlarında kullandığı imge seçimlerinde kendini normların dışında tutan Emin Mete Erdoğan, eserleriyle içinde yaşadığımız ve belirli anlamlar atfettiğimiz varlıksal zemini sorgulatarak, geçmişi ve bugünü, doğuyu ve batıyı ve daha birçok çelişkiyi çoğunluğun ve bütünlüğün gücüyle saflaştırmak, iyileştirmek ve yeniden kişiselleştirmek için alan yaratmayı amaçlıyor.