Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği’nden Çevre Konulu Proje Çağrısı!

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, 22 Nisan Dünya Günü vesilesi ile çevre koruma alanında faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla Çevre Konulu Proje Çağrısı’nı duyurdu. Dosyaların son teslim tarihi 22 Mayıs 2023.


“Çevre Konulu Proje Çağrısı 2023”

Başvuru: Çevrim İçi
Son Teslim Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi


6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Fransa’nın Türk halkı için gösterdiği dayanışma sürecinin bir parçası olarak, Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği bu yıl afet bölgesindeki çevre sorunlarıyla ilgili bir veya birden fazla proje seçecek.

Avrupa Birliği’nin (ve özellikle Yeşil Paktın) taahhütleriyle bağlantılı olarak Fransa, çevreyi diplomatik eylemlerinin ana önceliği haline getirdi. 2015’te COP21’de kabul edilen Paris İklim Anlaşması, iklim değişikliğiyle mücadele için yeni bir çok taraflı çerçeve oluşturdu. 2017’de Fransa, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası, iklim, biyoçeşitlilik ve okyanuslar lehine dönüşüm girişimlerini ve çözümlerin finansmanını belirlemek ve hızlandırmak için birçok karar vericiyi bir araya getiren bir girişim olan Tek Gezegen Zirvesi’ni başlattı. Son edisyon olan One Ocean Summit, Şubat 2022’de Brest’te gerçekleşti. 2021’de Fransa, Marsilya’da IUCN Dünya Koruma Kongresi’ne ev sahipliği yaptı.

Kamu kalkınma yardımının bir parçası olarak Fransa, ekolojik girişimlerinde yerel aktörleri de (STK’lar, yerel makamlar, şirketler vb.) destekliyor. Böylece, Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye’de çevre yararına çalışan STK’lara yönelik üçüncü proje çağrısını başlatıyor. Bu yeni proje çağrısı, özellikle Ekim 2021’de Paris Anlaşması’nın onaylanması, Kasım ayında Türkiye’nin COP27’ye katılımı, plastik kirliliği ile mücadele için küresel bir anlaşma taslağı için müzakereler ve 2024’te Türkiye’de biyoçeşitlilik konulu COP 16 organizasyonu gözetilerek Türk makamlarının çevre açısından gösterdiği çabaları destekliyor.

Proje çağrısı aşağıdaki temalara odaklanıyor:

• Biyolojik çeşitliliğin korunması;
• İklim değişikliğinin hafifletilmesi ve uyum sağlanması;
• Kirliliğe karşı savaş.

Ancak, 6 Şubat depremleri karşısında Türk halkıyla dayanışmanın bir işareti olarak ve çevreye verilen zarar göz önüne alındığında, bu yıl istisnai bir madde eklendi: Depremlerden etkilenen bölgelerde çevre sorunlarıyla ilgili bir veya daha fazla proje seçilecek.

Seçilen projeler, başta uluslararası olmak üzere bu konularda kamuoyu bilincinin artırılmasına, sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitelerinin güçlendirilmesine, stratejilerin belirlenmesine, koruma eylemlerinin uygulanmasına ve/veya iyi çevre uygulamalarının yaygınlaştırılmasına olanak sağlayacak.

Bu yıl proje çağrısına tahsis edilen miktar 36.000 Euro’dur. Üç ila altı proje seçilecek ve jürinin kararına bağlı olarak en erken Temmuz 2023’te açıklanacak olan STK’lar en fazla 12.000 Euro’ya kadar destek alacak.

Uygunluk Kriterleri

• Projeler 1 Ağustos 2023’e kadar başlamalı ve 1 Ağustos 2024’e kadar tamamlanmalıdır.
• Talep edilen hibe 5.000 ile 12.000 Euro arasında olmalı ve toplam proje bütçesinin %80’ini geçmemelidir.
• İşletme giderleri (proje, kira, büro malzemesi ile ilgili olmayan idari giderler) toplam bütçenin %25’ini geçmemelidir.

Sağlanması gereken belgeler ise şöyle:

• Bütçeli proje önerisi,
• Yasal temsilci(ler) tarafından imzalanmış, projeyi sunma gerekçesini ve talep edilen tutarı gösteren başvuru mektubu,
• Kuruluşun tüzüğü.

Başvuruları siviltoplum@ifturquie.org e-posta adresine iletebilir, sorularınızı yine adrese yöneltebilirsiniz.

Proje çağrısı hakkında ayrıntılı bilgi:
https://www.ifturquie.org/haber/2023-cevre-proje-cagrisi/