“Bir Kendilik Öyküsü: Naile Akıncı (1953 – 2013) Retrospektif” Sergisi (Müze Gazhane)de!

Naile Akıncı’nın altmış yıl süresince resmettiği, İstanbul’un Eyüp semti ve Piyer Loti’ye odaklanan “Bir Kendilik Öyküsü: Naile Akıncı (1953 – 2013) Retrospektif” adlı sergi, 16 Temmuz’a kadar Müze Gazhane’de ziyaretçilerle buluşuyor.


“Bir Kendilik Öyküsü: Naile Akıncı (1953 – 2013) Retrospektif”
Sergi

Sanatçı: Naile Akıncı
Küratör: Ebru Nalan Sürün
Tarih: 4 Nisan – 16 Temmuz 2023
Yer: Müze Gazhane, Kadıköy / İstanbul


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyetin 100. yılını, Türk resim sanatının öncü kadın sanatçılarının eserlerine yer veren bir sergi serisi ile kutluyor. “Cumhuriyet Sergileri” projesinin ilk sergisi olan “Bir Kendilik Öyküsü: Naile Akıncı (1953 – 2013) Retrospektif” sergisi, sanat tarihçisi Ebru Nalan Sülün küratörlüğünde düzenleniyor.

Cumhuriyet döneminde yetişen sanatçıların ele alınacağı seri sergiler, Türk resim sanatında öncü sanatçıların ünik olarak nitelendirilebilecek özelliklerine odaklanmayı hedefliyor. Sergiler, Cumhuriyet Dönemi’nin sanatçı kadınlarının yaşamlarına ve sanatlarına odaklanırken Türkiye resim sanatının tarihsel süreçteki gelişimine de bir izlek sunmayı amaçlıyor.

Sergi kapsamında; Naile Akıncı’nın kişisel, özel ve devlete ait kurumsal koleksiyonlarda yer alan 200’e yakın eseri izleyiciye sunuluyor. Küratöryel kurguda toplam 7 farklı tarih bölümüne ayrılan sergide yapıtlara sanatçının sanat yaşamı süresince kaleme alınan referans sanat eleştirisi metinleri, sanatçılar tarafından yorumlanan Akıncı otoportreleri eşlik ederken sergi, döneme dair bu bağlamda kapsamlı- önemli bir perspektifi sunmayı amaç ediniyor.

“Bir Kendilik Öyküsü” başlığı; Naile Akıncı’nın sanat üretimine paralel olarak psikolojik bir varoluş öyküsünü de referanslıyor. Küratöryel kurguda; Akıncı’nın çocukluğundan yetişkinliğine uzanan trajik hayat öyküsü ile sanat üretimi arasında var olan ilişkiyi “kendilik” olgusu perspektifinden ele alan Sülün, Akıncı’nın “Eyüp” resimlerini sanatçının üslup dönüşümlerine paralel bir yaklaşımla dönemler eşliğinde sunuyor. Sergide eserlere dönemler arası kurulan kronolojik bağlarla eşlik eden sanat eleştirisi metinleri –  fotoğraflar aracılığı ile de bir yaşam / sanat döngüsü inşa ediliyor.