(Depo İstanbul) ve (Omuz)’un Düzenlediği Forum Programının 2. Oturumu: “Kaynak”

Omuz ve Depo İstanbul tarafından düzenlenen forum programının “Kaynak” başlıklı ikinci oturumu, Omuz’un 6 Şubat depremlerinden etkilenmiş kültür – sanat emekçileriyle dayanışmak üzere başlattığı 9. dönemini konuşmayı ve desteklemeyi amaçlıyor.


Forum programı: “Kaynak”

Tarih: 13 Nisan 2023 | Saat: 19.00 – 22.00
Yer: Depo İstanbul, Beyoğlu / İstanbul


Forum programı kapsamında biraraya gelen “Kaynak” çalışma grubu, bu ve sonraki oturumlarda, kültür – sanat alanında maddi ve gayri maddi kaynaklara erişimin önündeki engelleri, sponsorluk, fon, iş birliği ve destek ilişkilerini, karşılıksız kaynak paylaşımı ve dayanışma modellerini, ve kamuya ait kaynakların nasıl paylaşılması gerektiğini tartışmaya açmayı hedefliyor.

Omuz 9. dönem kolaylaştırıcıları arasında Deniz Artun, Ateş Alpar, Saliha Yavuz, Simge Burhanoğlu, Sevim Sancaktar, Özge Açıkkol, Neylan Bağcıoğlu, Emre Erbirer ve Betül Aksu yer alıyor. “Kaynak” çalışma grubunda ise Aslı Özdoyuran, Eda Hisarlıoğlu, Emre Erbirer ve Sevim Sancaktar bulunuyor.

Forum programı, kültür – sanat alanında hesap verebilirlik, çalışma koşulları, gelir adaletsizliği, güvencesizlik, kaynakların adil paylaşımı, faillik ilişkileri ve kurumsal sorumluluklar gibi sorunlara odaklanıyor. Programın devam eden bir sonraki oturumlarında 6 Şubat depremlerinden etkilenen kültür – sanat emekçilerinin ihtiyaçları ve deneyimlerini, alandaki kurumsal ve bağımsız yapıların sorumluluklarını ve dayanışmayı büyütmenin yollarını konuşmak önceliklendiriliyor. “Görünürlük”, “Faillik”, “Kurumlar”, “Kesişimler” ve “Kaynak” başlıkları altında gerçekleşen bu oturumların her biri, farklı bir çalışma grubu tarafından programlanıyor ve davet edilen katılımcıların katkılarıyla yapılandırılıyor.

“Omuz Dayanışma ve Paylaşım Ağı” 9. dönem başvuruları ve forum programı hakkında ayrıntılı bilgiye bi_özet‘in ilgili haberlerinden ulaşılabilir:

“Omuz Dayanışma ve Paylaşım Ağı” 9. Dönem Başvuruları Devam Ediyor!

(Depo İstanbul) ve (Omuz)’dan Forum Programı: “Görünürlük, Faillik, Kurumlar, Kesişimler, Kaynak”