“Cumhuriyet, Mimarlık ve Kent: 100 Yıllık Miras” Uluslararası Sempozyumu Özet Teslimleri için Son Tarih 26 Nisan!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde “Cumhuriyet, Mimarlık ve Kent: 100 Yıllık Miras” (The Republic, Architecture & The City: The Legacy of 100 Years) Uluslararası Sempozyumu’nu düzenliyor. Genişletilmiş özet teslimi için son tarih ise 26 Nisan Çarşamba.


“Cumhuriyet, Mimarlık ve Kent: 100 Yıllık Miras”
Uluslararası Sempozyum

Açılış Konuşmacıları: Esra Akcan, Sibel Bozdoğan, Oya Atalay Franck
Genişletilmiş Özet Teslimi: 26 Nisan 2023 Çarşamba
Genişletilmiş Özet Kabul: 2 Haziran 2023 Cuma
Tam Metin / Poster Gönderimi: 7 Ağustos 2023 Pazartesi
Tam Metin / Poster Kabul: 19 Eylül 2023 Salı
Sempozyum Tarihi: 12-13 Ekim 2023
Yer:
İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi


Konferans süresince; bildiri sunumları, panel, sergiler ve atölye çalışmaları aracılığıyla, Cumhuriyet’in 100 yıllık tarihi boyunca yaşanan farklı siyasi ve ekonomik süreçlerde tasarım fikirlerinin evrimi, Türkiye’de mimarlık, tasarım ve planlama alanlarının dünü, bugünü ve geleceğini daha iyi anlamak amacıyla ele alınacak.

Bu amaçla, mimarlık, şehircilik, iç mimarlık, endüstriyel tasarım ve peyzaj mimarlığı disiplinleri içinde yer alan ve Cumhuriyet’in her üç dönemini de (1923-50, 1950-80, 1980-2023) kapsayan aşağıdaki başlıkların içine girebilecek, ama onlarla sınırlı kalmak zorunda olmayan bildirilerle katılımlar bekleniyor:

  • Cumhuriyet döneminde mimarlığa yön veren aktörler
  • Cumhuriyet döneminde tasarım eğitimi
  • Cumhuriyet dönemi mimari mirasının korunması
  • Mimarlık, planlama ve tasarım yarışmaları
  • Tasarım-sanat ilişkileri
  • Cumhuriyet dönemi mekansal politikalar
  • Gelecek için öngörüler

Sempozyumun açılış konuşmalarını Esra Akcan (Prof. Dr., Cornell Üniversitesi), Sibel Bozdoğan (Prof. Dr., Boston Üniversitesi) ve Oya Atalay Franck (Prof. Dr., ZHAW School of Architecture, Design and Civil Engineering, İsviçre) gerçekleştirecek. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından sempozyum kapsamında düzenlenecek çalıştay ise, 6-7 Ekim 2023 tarihlerinde Salt Galata‘da gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi: www.mim.iku.edu.tr/en/rac


*Sempozyumun 18 Nisan 2023 olan son özet teslim tarihi 17 Nisan 2023 tarihinde 26 Nisan 2023 olarak değiştirilmiştir.