“Dış Göçün Odağında Türkiye Kentleri: Kuram Uygulama ve Mekânın Değişimi” Kitabı için Bölüm Çağrısı!

İdeal Kent Yayınları, Sezen Savran Penbecioğlu ve Atahan Demirkol’un editörlüğünde hazırlanacak olan “Dış Göçün Odağında Türkiye Kentleri: Kuram Uygulama ve Mekânın Değişimi” adlı kitapta yayınlanmak üzere bölüm çağrısı yapıyor.


“Dış Göçün Odağında Türkiye Kentleri: Kuram Uygulama ve Mekânın Değişimi”
Açık Çağrı

Derleyenler: Sezen Savran Penbecioğlu, Atahan Demirkol
Özet Gönderim Tarihi: 15 Mayıs 2023
Metin Gönderim Tarihi: 15 Eylül 2023
Başvuru:
sezensavran@gmail.com, atahan.demirkol@gmail.com 


“Dış Göçün Odağında Türkiye Kentleri: Kuram Uygulama ve Mekânın Değişimi” adlı kitap, dış göçün Türkiye kentlerine etkisini ve göçmenlerin kentlerde karşılaştığı sorunları inceleyen güncel çalışmaları bütünlüklü bir kurgu ile bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Kentler ve göçmenler arasındaki ilişkiye odaklanacak ve konu ile ilgili politika
yapıcılar, uygulayıcılar ve araştırmacılar için Türkçe yazındaki önemli bir boşluğu doldurma hedefi de bulunan derleme kitapta aşağıdaki konu başlıklarında hazırlanmış araştırmalara yer verilecek:

● Dış göç politikalarının kentlere etkisi: Uygulamalar, aktörler, yönetişim
● Kentsel yurttaşlık bağlamında sığınmacı ve mülteciler
● Barınma, kentsel hizmetlere erişim vb. mekânsal sorunların göçmenlere
yansıması
● Göçmen yer seçimi dinamikleri ve dış göç sonucu gerçekleşen mekânsal
ayrışma
● Dış göç ve iç göç sonucu oluşmuş toplumsal grupların mekânsal etkileşimi
● Afet kaynaklı dış göç ve afetlerin yabancı göçmen gruplara etkisi (iklim
krizi, deprem, yangın, vb.)
● Mekân ve emek kesişiminden göçmenlerin kentsel iktisadi yaşama katılımı
● Kentte göçmenlik deneyimi ve mekânsal gündelik yaşam pratikleri
● Kesişimsel perspektifte göçmenler: Farklı sınıf, cinsiyet, yaş aidiyetleri

Katkıda bulunmak isteyen yazarların; araştırmalarının amaç, yöntem ve bulgularını kısaca anlattıkları 400 – 500 kelime aralığındaki özet metinlerini 15 Mayıs 2023 tarihine kadar sezensavran@gmail.com ve atahan.demirkol@gmail.com e-posta adreslerine iletmeleri gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için çağrı metninin tamamına buradan ulaşılabilir.