“Cumhuriyetin Mimarlığından Akademili Portreler” Toplantı Dizisinin İkincisi Arif Hikmet Holtay’a Odaklanacak!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle düzenlediği “Cumhuriyetin Mimarlığından Akademili Portreler” başlıklı toplantı dizisinin ikincisi Arif Hikmet Holtay’a ayrıldı.


“Cumhuriyetin Mimarlığından Akademili Portreler”
Toplantı Dizisi

Konuşmacılar: Zeynep İrem Küreğibüyük, Furkan Evliyaoğlu, Elif Gelmez Demir, Zafer Akay
Moderatör: Nezih R. Aysel
Tarih:
8 Nisan 2023 Cumartesi | saat 15.00
Yer:
MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Konferans Salonu, Kılıçali Paşa, Meclis-i Mebusan Cd. No:6, Beyoğlu/İstanbul


8 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 15.00’de MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek toplantıda; Holtay hakkında bir yüksek lisans tezi yazmış ve doktora eğitimini halen İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Programı’nda sürdürmekte olan Zeynep İrem Küreğibüyük “Pragmatik Bir Mimarlık Yaklaşımının Savunucusu: Arif Hikmet Holtay”, İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde araştırma görevlisi Furkan Evliyaoğlu ile aynı kurumda öğretim görevlisi Elif Gelmez Demir “Akademi’nin Bina Bilgisi Hocası Arif Hikmet Holtay’ın İş Bankası Şubeleri” ve Erken Cumhuriyet dönemi Türkiye mimarlığı ve modernleşme alanlarında mimarlık tarihi çalışmalarını sürdüren ve aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Zafer Akay “Genç Holtay’ın Modernizmi ve Söylemi” başlıklı konuşmalarıyla Holtay’ı farklı yönleriyle ele alacaklar. 

Toplantının moderatörlüğünü MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nezih R. Aysel üstleniyor.

Ayrıntılı bilgi: www.msgsu.edu.tr/


Zeynep İrem Küreğibüyük
Lisans derecesini Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden, yüksek lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mimarlık tarihi üzerine aldı. Halen, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Programı’nda doktora eğitimini sürdürmektedir. Başlıca akademik araştırma alanları arasında Türkiye modern mimarlık tarihi ve mimarlıkta toplumsal cinsiyet çalışmaları yer almaktadır. Özel sektördeki mimarlık çalışmaları arasında tarihi yapıların restorasyonu yer almaktadır. 

Furkan Evliyaoğlu
Lisans eğitimini 2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamlamıştır. İki yıl farklı ofislerde çalıştıktan sonra 2017 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Programında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Prof. Dr. İpek Akpınar yürütücülüğünde “Zaman Mekân Sıkışmasının Gündelik Bir Taktik Olarak Yolculuk Deneyimi Üzerinden Okunması: İstanbul Örneği” adlı tezini 2020 yılında tamamladıktan sonra aynı yıl aynı programda doktora eğitimine başlamıştır. Şu anda Prof. Dr. Nurbin Paker Kahvecioğlu danışmanlığında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca 2018 yılından beri İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 

Elif Gelmez Demir 
2014 yılında Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık lisans eğitimini tamamlamıştır. 2015 yılında başladığı Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Kuramı yüksek lisans programını Prof. Dr. M. Gül Akdeniz danışmanlığında “Osmanlı Döneminde İstanbul’da Modern Sirk Mekanları” başlıklı tezi ile 2019 yılında tamamlamıştır. 2020’de başladığı Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Kuramı Doktora Programına halen devam etmektedir. 2017 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başladığı görevine, 2020 yılından itibaren öğretim görevlisi olarak devam etmektedir. 

Zafer Akay 
1963 yılında doğdu. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden 1984’te mezun oldu. 1985-87 yıllarında aynı kurumda araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1988-97 yıllarında Ankara’da serbest mimarlık çalışmalarını sürdürdü. 1991’de Arkitekt dergisinin editörlüğünü üstlendi. İstanbul’da, 1998-99’da ArchiScope genel yayın yönetmeni, 2000’de Total Aydınlatma’da proje yönetmeni olarak çalıştı. Editörlük çalışmalarını Mimarlar Odası ve Literatür Yayıncılık’ta mimarlık alanında sürdürdü. 2004’te Zafer Akay yeniden serbest mimarlık çalışmalarına başladı. Erken Cumhuriyet dönemi Türkiye mimarlığı ve modernleşme alanlarında mimarlık tarihi çalışmalarını sürdüren Akay aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir.