“Geleceğin Dayanıklı Kentleri Çalıştayı” Gerçekleşti!

Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) tarafından, 23 Mart Perşembe günü Habitat Derneği ev sahipliğinde ve Harvard Business Review Türkiye stratejik ortaklığında Geleceğin Dayanıklı Kentleri Çalıştayı”nı düzenledi.

Çalıştayda, “Sosyal ve Çevresel Etki Odağında Proje Değeri Oluşturma”, “Yer Odaklı Etki Yatırımının Finansmanı” ve “Sahada Etki Yaratmak” adlı üç oturum yapıldı. Çalıştay, EYDK’nın yerel ve küresel ortaklarıyla 31 Ocak 2023 tarihinde lanse ettiği Etki Yatırımı Odağında Türkiye’nin Kentsel İyileşme ve İlerleme Potansiyeli Raporu”nu temel alarak, daha geniş bir katılımcı ağı ile somut adımları tartışmaya odaklandı. 15 öncü kurumdan gelen konuşmacılara ek olarak, katılımcılar da soru ve görüşleriyle tartışmaya aktif şekilde dahil oldular.

Ekosistemimizi yer odaklı etki yatırımcılığı kavramıyla tanıştırdık.

EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil açılış konuşmasında, “Etki yatırımları, geleceğin dayanıklı kentlerini tüm paydaşların elbirliğiyle iyileştirmek ve tasarlamak için yenilikçi ve alternatif fırsatlar sunuyor. Etki yatırımı ekosistemimizi ‘Yer Odaklı Etki Yatırımcılığı’ kavramıyla ilk kez tanıştırdığımız bu çalıştayda, yerelde bölgesel eşitsizliklerin dengelenmesi için yatırımcıların, yerel idareler ve paydaşlar ile birlikte aynı zamanda sosyal ve ekolojik dayanıklılığı da sağlamayı hedefleyen proje örneklerini dinledik. Rapor çerçevesinde yerel ve küresel partnerlerimizle yürüttüğümüz çalışmaların, ülkemize yenilikçi bir bakış açısı kazandırmasını hedefliyoruz” dedi.

Çalıştaydan elde edilen bulgular, planlama aşamasındaki pilot projemizi de destekleyecek.

Raporun sunumunu gerçekleştiren EYDK Genel Sekreteri Dr. Onur İlhan, “Rapor, bütüncül planlama, etkin paydaş yönetimi, toplulukların güçlendirilmesi, yenilikçi finansman araçları ve önerdiği kentsel araç setiyle tüm paydaşların faydalanabileceği, uygulanabilir bir çerçeve sunuyor. Bugün farklı sektör ve uzmanlıklardan gelen değerli konuşmacı ve katılımcılarımızla bu çerçeveyi bir adım daha ileriye taşıyoruz. Çalıştaydan elde edilen bulgular, planlama aşamasındaki pilot projemizi de destekleyecek” dedi.

İlk yardımdan mimariye, eğitimden sağlığa, tüm sektörleri kapsayan, kriz dönemlerinde hızla devreye girecek sürekli, kapsayıcı platformlar şart.

Etkinlikte Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır da bir konuşma yaptı. Hazır konuşmasında, “İçinde bulunduğumuz ‘yeni dünya’ çok çeşitli afetlere gebe. İnsanoğlunun kurmuş olduğu sağlıksız düzen, pandemiden doğal afetlere, sayısız felaket doğuruyor. Dolayısıyla bu yeni duruma göre kalıcı, sürdürülebilir çözümler bulmamız gerekiyor. İlk yardımdan mimariye, eğitimden sağlığa, tüm sektörleri kapsayan, kriz dönemlerinde hızla devreye girecek sürekli, kapsayıcı platformlar şart. Bu platformlar da kişilerden azade, siyaset-üstü, kurumsallaşmış yapılar olmalı ki etkileri sınırlı ve geçici olmasın” ifadelerini kullandı.

“Sosyal ve Çevresel Etki Odağında Proje Değeri Oluşturma” oturumu, EYDK Genel Sekreteri Dr. Onur İlhan’ın moderatörlüğünde, Arup Türkiye Sürdürülebilirlik Lideri Özgür Can Çelebi, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aslı Pelin Gürgün ve TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya’nın katılımıyla gerçekleşti. Oturumda, Türkiye’de parsel bazlı ele alınan proje değeri artırıcı yaklaşımların, stratejik, kapsamlı ve kapsayıcı bir planlama düsturuyla, sosyal ve çevresel pozitif etki yaratarak finansal getiri elde etme çerçevesinde ele alınabileceği masaya yatırıldı.

Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen “Yer Odaklı Etki Yatırımının Finansmanı” oturumunun panelistleri arasında ise UNDP Etki Yatırımcılığı Portföy Lideri Funda Süzer, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, Alethina Impact Kurucusu ve Etkiyap İcra Kurulu Üyesi Can Atacık, Avrupa İmar Kalkınma Bankası Müdür Yardımcısı Cem Ocak ve idacapital Kurucu Ortağı Cem Baytok yer aldı. Oturumda, mevcut finansal enstrümanlar ve projeler yanında yer odaklı yenilikçi ve alternatif etki yatırımı araçlarını en verimli şekilde kullanmanın yolları tartışıldı.

Yer odaklı etki yatırımları, sosyal etkiyi maksimize etmede en önemli araçlardan biri olacak.

Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan, “Etki yatırımlarının önemi her geçen gün artarken etki yatırımlarına yönelik farklı dikey uygulamalar ve farklı finansal enstrümanlar da hayata geçiyor ve bu dönemde önemli bir çeşitlilik gerçekleşiyor. Yer odaklı etki yatırımlarının finansmanında da bu çeşitliliğin her geçen gün kendini gösterdiğini görüyoruz. Yer odaklı etki yatırımları önümüzdeki dönemde farklı araçlar ve mekanizmalar üzerinden sosyal etkiyi maksimize etmede en önemli araçlardan biri haline gelecek” dedi.

Moderatörlüğünü EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil’in yaptığı “Sahada Etki Yaratmak” oturumunun panelistleri ise, İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Dr. Ali Ercan Özgür, Impact Hub İstanbul Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, Spor Istanbul Genel Müdürü Renay Onur ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Itır Erhart oldu. Oturumda, insanı, toplumu, kentleri daha dayanıklı kılacak ve sahada çok paydaşlı ve  katmadeğerli etki yaratan farklı yerel projelere yer verildi ve çözüm önerileri tartışıldı.


Etki Yatırımı Danışma Kurulu
Nisan 2021’de kurulan Etki Yatırımı Danışma Kurulu’nun (EYDK) kamu, özel ve kar amacı gütmeyen sektörlerden gelen 43 lider kurumsal üyesi bulunmaktadır. EYDK’nın vizyonu, etki yatırımını Türkiye ve çevresindeki bölgede ana akım bir yatırım tercihi haline getirmektir. EYDK, kadınların güçlendirilmesi, sığınmacıların geçim kaynakları, kentsel dayanıklılık, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve katılım finans kapsamında İstanbul Finans Merkezi gibi somut temalar çerçevesinde farkındalık artırma, kapasite geliştirme, küresel iş ve bilgi ağları oluşturma ve politika savunuculuğu alanlarında faaliyet göstermektedir. Girişimci hayırseverlik, karma finansman, kalkınma finansmanı ve etki girişimciliği gibi kavramlar da EYDK’nın stratejik kapsamı içindedir. Türkiye’nin bu alanda en önemli etkinleştiricisi olan EYDK, insanlık, gezegenimiz ve finansal getiriden oluşan üçlü sacayağına hizmet etme konusunda çevik, şeffaf ve sonuç odaklı bir yaklaşıma sahiptir. | www.eydk.org