VEKAM 2023 Araştırma Ödülü” için Son Başvuru Tarihi 20 Nisan!

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), 2023 Araştırma Ödülü çağrısını duyurdu. Ödül programına son başvuru tarihi ise 20 Nisan 2023 Perşembe.


“VEKAM 2023 Araştırma Ödülü”

Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe
Başvuru: Araştırma Projesi Başvuru Formu
Ödül: 30.000 TL


VEKAM, disiplin ve alan kısıtlaması olmaksızın Ankara ve çevresinin;

 • Toplumsal, kurumsal ve ekonomik tarihini,
 • Kültürel, sosyal, coğrafi ve çevresel özelliklerini,
 • Kentsel, tarihsel, kültürel, edebî ve sanatsal gelişimini,
 • Somut ve somut olmayan kültürel mirasını,
 • Tarih içinde diğer kentler ve ülkelerle diplomatik, kültürel ve ekonomik ilişkilerini,
 • Hukuk, tıp, eğitim alanında tarihsel süreç ve uygulamalara ilişkin kentsel unsurları,
 • Kentsel yönetim ve kırsal bölge, kalkınma, büyüme, sürdürülebilirlik, turizm, doğal kaynaklar, demografik ve iklim değişikliği konularını araştıran, inceleyen bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla araştırma ödülü çağrısı açmıştır.

Ödül kapsamında üç araştırma projesinin her birine 30.000 TL olmak üzere maddi destek sağlanacak.

Başvuru Şartları:

 1. Başvuru sahibi/sahiplerinin en az lisans düzeyinde mezuniyetinin olması gerekiyor.
 2. Araştırma ödülü, yeni başlayacak çalışmaları ve/veya başlamış ve halen devam eden ve başladığı tarihten itibaren en geç iki yıl sonunda tamamlanması hedeflenen çalışmaları kapsıyor.
 3. Belgeleme, envanter çıkarma, listeleme, dijitalleştirme vb. çalışmalar başvuru kapsamı dışındadır.
 4. Başvuru kapsamında hazırlanan çalışma/proje, Yüksek Lisans, Doktora tez çalışması olabilir.
 5. Başvurular Türkçe ya da İngilizce dillerinden birinde yapılabilir.
 6. Daha önce ödül almış proje yürütücüleri ancak 5 yıl sonunda tekrar proje yürütücüsü olarak başvurabilirler ancak projelerde araştırmacı, uzman vb. görevlerde yer alabilirler.

Araştırma Projesi Başvuru Formu doldurularak aayaokur@ku.edu.tr adresine gönderilmelidir. Sorular, aynı mail adresine iletilebilir.

Ayrıntılı bilgi: www.vekam.ku.edu.tr/vekam/arastirma-odulleri/