Cumartesi Aurası 18 Mart’ta Elif Yeşim Özgen Kösten’in Katılımıyla “Deprem Serisi”ne Başlıyor!

Mimarlık ve şehircilik alanında disiplinler arası araştırmaların yapıldığı tartışma ve eğitim platformu İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – AURA İstanbul’un “Deprem Serisi”, 18 Mart saat 15.00’te Elif Yeşim Özgen Kösten’in katılımıyla başlıyor. 


“Cumartesi Aurası”
“Deprem Serisi” Konferans Dizisi

Konuşmacı: Elif Yeşim Özgen Kösten
Sunum: Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans Atölyesi
Katılım: Ücretsiz, Herkese Açık, Kayıt Gerekli
Tarih: 18 Mart 2023 Cumartesi | saat: 15.00
Yer: AURA İstanbul, Hasfırın Cd. Sinanpaşa İş Merkezi No:5 Kat:4, D:3, Beşiktaş/İstanbul


2017 yılından bugüne herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenen Cumartesi Aurası disiplinler arası konferans dizisi, 2022 yılı Güz Dönemi itibarıyla AURA İstanbul‘un Beşiktaş’ta yer alan merkezinde yüz yüze olarak devam ediyor.

AURA İstanbul, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından, Bahar’23 dönemi boyunca bilimin yol göstericiliğinde gerçekleşen ve yaşam çevremizi şekillendiren disiplinlerarası araştırma ve uygulamaları gündeme taşıyan “Deprem Serisi” düzenliyor.

Cumartesi Aurası, 18 Mart 2023 saat 15.00’teki açılış konferansına “Depreme Çok Disiplinli Bakış: Yerbilimleri/Şehircilik/Mimarlık” başlıklı konuşmasıyla mimar Elif Yeşim Özgen Kösten konuk oluyor. Konferansın ardından, Elif Yeşim Özgen Kösten yürütücülüğündeki Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans Atölyesi’nin katılımcıları tarafından “Afet Sonrası Literatür Araştırması: Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay” sunumu gerçekleşecek.

DYO Boya desteğiyle düzenlenen etkinliğe katılım herkese açık ve ücretsiz olacak.

Ayrıntılı bilgi için: http://aura-istanbul.com/


Elif Yeşim Özgen Kösten
1991 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde “Mimarlık Bölümü” lisans eğitimini, 1996 yılında aynı kurum ve bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora derecesini 2002 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden aldı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi Mimarlık bölümlerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Kocaeli Üniversitesi’nde, yüksek lisans programında Kentsel Konut Mimarlığında Mekânsal Dönüşüm, Konut ve Değişim, Yer Bağlamında Afet ve Konut derslerini vermekte ve yüksek lisans atölyesinin yürütücülüğünü üstlenmektedir. Lisans programında ise Mimari Tasarım, Mimarlıkta Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, Şehircilik Uygulama Tasarımı, Mimari Anlatım Teknikleri dersleri vermektedir.

Araştırma alanları arasında kentsel konut, sosyal mekân, afet ve konut, kentsel tasarım ve çevre koruma, kent tarihi ve kent kimliği yer almaktadır. Bu konularda çok sayıda makaleleri yayınlandı.

Afet ve Konut araştırmalarına ilişkin, 2009-2011 yılları arasında KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin desteğiyle “Kocaeli Değirmendere İlçesinde Deprem Faktörüne Bağlı Olarak Konut Profili Analiz Projesi“ ve 2012-2014 yılları arasında TÜBİTAK desteğiyle “Kocaeli- Gölcük-Değirmendere Beldesi Kentsel Afet Risk Yönetimine Dair Tehlike Analizinin Saptanması Projesi”nin yürütücülüğünü üstlendi.

2014 yılında düzenlenen Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda “Yık/ma-Ekle” projesi ile katıldı.

Yayımladığı ulusal/uluslararası kitaplar:

• Kentsel konut mekan dizgesi/arakesitlerin dönüşümü (2016), Kösten Elif Yeşim, Volga Yayıncılık, Editör: Elif Yeşim Özgen Kösten, İzmit/Kocaeli, Tarih: Ocak 2016

• İzmit: Zaman/Mekan/Kimlik (2015)., Kösten Elif Yeşim, Göregenli Melek, Karakuş Pelin, Teközel İbrahim Mert, İyilikçi Osman, Volga Yayıncılık, Editör: Elif Yeşim Özgen Kösten, İzmit/Kocaeli, Tarih: 26/10/2015

• Kır ile Kent Arasında Bir Yer: Değirmendere (2014)., Kösten Elif Yeşim, Gölcük Belediyesi / Gölcük Vizyon 2023 Kültür Yayınları Serisi, Editör: Mine Artu

• Urban Housing Spatial Pattern: Transformation Of Intersections, “Elif Yeşim Özgen Kösten”, (2011)., Özgen Elif Yeşim, Lap Lambert Academic Publıshıng, Gmbh&Co.Kg Dudweiler Landstr.99,66123 Saarbrücken, Germany, Editör: Elif Yeşim Özgen Kösten

İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – AURA İstanbul 
İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi-AURA İstanbul, uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir oluşumdur. Akademi, mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj konularıyla ilgilenen konularıyla ilgilenen genç katılımcılara tek yarıyıllık yoğun bir çalışma ortamı sunmaktadır. Kültürel bir üretim biçimi olarak mimarlığın anlaşılması ve araştırılması konularının altını çizerek, yapılı çevrenin sosyal, politik ve ekolojik sistemlerle ilişkileri konularında katılımcıların anlayış ve kavrayışlarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Akademi, çeşitli ilgili uzmanlık alanlarını bir arada barındırmayı ve genç katılımcılar için bireysel araştırma konularını keşfedebilecekleri eğitime uygun fiziksel alanları kapsayan bir stüdyo ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Tüm katılımcıların ortak paydası, kentleşmiş bir toplumda gün geçtikçe daha karmaşık hale gelen tasarım ve mekân üretimi konularının etkilerini araştırmak ve keşfetmektir.