Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi ile Türkiye Milli Komitesi’nden Depremle İlgili Açıklamalar!

ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) ve ICOMOS Türkiye Milli Komitesi, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen büyük depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başlıca amacı, tarihi anıtlar ve sitlerin korunması ve değerlendirilmesine yönelik ilkeler, teknikler ve politikalar geliştirmek ve ilgili her türlü araştırmayı desteklemek ve yönlendirmek olan ICOMOS, Türkiye ve Suriye’yi etkisi altına alan depremlerle ilgili 8 Şubat 2023 tarihinde şu açıklamayı paylaştı:

6 Şubat 2023’te iki büyük deprem ve artçıları Suriye ve Türkiye’yi vurdu. ICOMOS, bu iki ülkede hızla artan ölüm, kayıp ve yaralı sayılarının yanı sıra savaş nedeniyle zaten ağır bir sınava tabi tutulmuş olan Suriye’deki nüfusun zorlu kış koşullarında maruz kaldığı yıkımdan dolayı başsağlığı ve üzüntülerini dile getiriyor. 

Evlerin ve altyapının yıkılmasının yanı sıra, kültürel mirasın zarar gördüğüne dair haberler artıyor. Örneğin raporlar, Türkiye’de Gaziantep Kalesi’nin ciddi şekilde hasar gördüğünü ve Suriye’de halihazırda savaş nedeniyle ağır yaralar alarak Tehlike Altındaki Dünya Mirası listesine dahil edilen antik Halep kentinin daha fazla yıkıma uğradığını gösteriyor. Depremlerden etkilenen bölgenin tamamının kültürel miras açısından zengin olması sebebiyle ne yazık ki etkilenen alanlarla ilgili daha fazla haber geleceğini tahmin ediyoruz. 

ICOMOS, her ikisi de seferber olan Suriye ve Türkiye’deki Ulusal Komitelerimize derhal yardım teklifinde bulundu. Başkan Yardımcısı Zeynep-Gül Ünal, arama kurtarma ekibinin bir parçası olarak Türkiye’de bulunuyor. ICOMOS Başkanı Teresa Patricio,  envanter, hasar değerlendirmesi ve kurtarma için ortak eylemleri desteklemeye hazır olduğumuza dair UNESCO’ya güvence verdi.

ICOMOS Türkiye Milli Komitesi ise konuyla ilgili aşağıdaki paylaşımı yayımladı:

6 Şubat 2023 Pazartesi günü gerçekleşen depremlerin acı sonuçlarından ötürü derin bir üzüntü içindeyiz. Yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Başta deprem bölgesinde yaşayanlar olmak üzere bütün ülkemize başsağlığı ve dayanma gücü diliyoruz.
 
Türkiye ve Suriye’de etkili olan depremlerin Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa’da,
kadim medeniyetlerin izlerini biriktirerek kültürel çeşitlilikleri ile zenginleşmiş şehirlerimizde kültür varlıkları üzerindeki yıkıcı etkisini acı ve endişe ile izliyoruz.
 
Yaşamı sürdürmenin her şeyden önce geldiğinin bilinciyle, bireysel ve toplumsal aidiyetin yapı taşları olan kültür varlıklarının yeniden yaşama katılmasının, şehirlerimize insanları ve geçmişten gelen değerleriyle birlikte yeniden hayatiyet kazandırılmasının insan maneviyatının onarılması için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz.
 
ICOMOS Türkiye olarak, deprem sonrası toplumsal yaralarımızın sarılması sürecinde kültür varlıklarına yönelik çalışmalara uzmanlıklarımız çerçevesinde destek vermeyi görev biliyoruz.  Harap duruma düşen kültür varlıklarının yıkıntılarında kültür katmanlarını içeren izlerin korunmasından başlayarak, hasarlarının saptanması, gelecekte onarılmalarının sağlanması ve
eskiden olduğu gibi tarihi yerleşim alanlarının toplumla bütünleşmiş varoluşlarını sürdürmeleri için ilgili tüm kişiler ve kurumlarla dayanışma içinde çalışmaya bütün bilgi ve birikimimizle hazırız.

Ayrıntılı bilgi: www.icomos.org.tr/


Çeviri: Aslı Erdem