(Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)’nde “2023 Arafta Buluşmalar” Sergisi!

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, “geçmişten günümüze mezunlarla akademik bir kesit” temasıyla düzenlenen “2023 Arafta Buluşmalar” başlıklı karma sergiye 23 Şubat’a kadar ev sahipliği yapıyor. Sergi, Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Tire’nin küratörlüğünde, 23 sanatçının katılımıyla gerçekleşiyor.


“2023 Arafta Buluşmalar”
Sergi

Küratör: Muzaffer Tire
Tarih: 23 Ocak – 23 Şubat 2023
Yer: ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Sanat Galerisi, -2. Kat, Çukurova / Adana


“2023 Arafta Buluşmalar”, serginin küratörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Tire tarafından şöyle açıklanıyor:

“Arafta kalmak; arada kalmak, hiçbir yere ait olamamak ve eşikte bekleyip, kendine insansal yaşama biçimi içinde bir çıkış yolu oluşturmaktır. Kimi zaman bir sanatçı olarak, sessiz bir çığlığın yaşamsal alanını gözlemlemektir. ‘Geçmişten Günümüze Mezunlarla Akademik Bir Kesit’ adı altında sanatsal yolculuğa çıkmış sanatçıların, ‘genç sanatçı-eğitimci/sanat eğitimcisi/sanatçı’ birlikteliğinin geçmişte var olan farklı dönem eserleriyle  ‘arafta buluşarak’, sanatsal kimlik oluşumlarını yeniden ele almanın nitelikli  olarak sergilenmesidir.    

Sanatçı olmadan, sanatsal üretim biçimi oluşamaz. Sanatsal düşünme biçimi olgusu, sanatsal üretim nesnesinin niteliği ve kalitesinin değerini oluşturur. Sanatçı birey tarafından üretilmiş ve sanat olarak adlandırılmış sanatsal değer; toplumla sanatsal paylaşıma dönüştürülerek, yaşama ve hayata ilişkin farkındalığın göstergeleri, sanatsal kültür iletişimi ile anlam kazanır. Sanatsal üretim nesnesi, sanatsal kültür seviyesi yüksek izleyicisini de (sanat tüketicisi) beraberinde ister. İzleyicinin statüsü ne olursa olsun, sanatsal paylaşımın hangi kültürel düşünme biçimi ile ve nasıl gerçekleştiği sorunsalı, sanat yapıtının iletişimini ortaya çıkarır. (…)”

Sergi hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.