(Mixer)’de Yeni Sergi: “Yeryüzü ve Strüktür”

Sibel Kocakaya’nın “Yeryüzü ve Strüktür” adlı sergisi, 4 Şubat – 1 Nisan 2023 tarihleri arasında Mixer’de ziyaretçilerle buluşuyor. 


“Yeryüzü ve Strüktür”
Sergi

Sanatçı: Sibel Kocakaya
Tarih: 4 Şubat – 1 Nisan 2023
Yer: Mixer, Karaköy / İstanbul


“Yeryüzü ve Strüktür” Sibel Kocakaya’nın, doğa ve çevresel kaynaklar ile mimari yapı ve malzemelerin bir aradalığını disiplinlerarası bir yaklaşımla sunan çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergide yer alan resim, kolaj, kağıt üzerine yağlıboya çizim, fotoğraf, video, heykel ve yerleştirme çalışmaları sanatçının pratiğinin geniş bir sunumunu izleyici ile buluşturuyor.

Sibel Kocakaya, Mavi Kolon, 2021

Sibel Kocakaya’nın pratiğinde odak noktası psikocoğrafya kavramıdır. Sanatçı mekân kavramını, bulunduğu yer ve sanatçı olarak o yer ile kurduğu etkileşim üzerinden ele alıyor. Buradan hareketle serginin ana eksenini dağ manzaraları, antik ve modern mimari yapılar ve malzemenin dönüşümü oluşturuyor. Sanatçı, mekân ile kurduğu ilişkiyi üretim sürecinde performatif bir eyleme dönüştürüyor. Resimden heykele, çizimden yerleştirmeye tüm çalışmaları bu performansların birer tanığı olarak sergide yeni bir deneyim alanına evriliyor. Sergide yer alan video çalışması ise temelde tahta parçalarının çıkardığı sese dayanarak tarihsel öz ile çağdaş öğeler arasında performatif bir eyleme dönüşüyor. Sibel Kocakaya’nın, Bern’de yenilenmekte olan bir evin odasında duvarla tahta parçaları arasında orkestra yönetiyormuşçasına gerçekleştirdiği performans sergi mekânında bir ses enstalasyonuna dönüşüyor.

Sibel Kocakaya, Manzara, 2022

“Yeryüzü ve Strüktür” sergisinde Sibel Kocakaya’nın son dönem sanatsal araştırma ve çalışmaları, yapıların; çevrenin; malzeme yüzeylerinin algı ve geçişlerini renk ve yansımaları ile şekillendiriyor. Işık ve renk müdahaleleriyle oluşturduğu işler üzerinde çalıştığı kurgusal bir karakter de performatif eyleme dönüşen işlerin bir parçası haline geliyor.