(İdeal Kent Yayınları)’ndan Yeni Kitap: “Mekâna ve İnsana Dair”

Melis Oğuz’un kaleme aldığı “Mekâna ve İnsana Dair” adlı kitap, İdeal Kent Yayınları’ndan çıktı.


“Mekâna ve İnsana Dair Güncel Yaklaşımlar – Tartışmalar – Çalışmalar”
Yayın

Yazar: Melis Oğuz
Yayınevi: İdeal Kent Yayınları
Yayın Tarihi: 2022
Sayfa Sayısı: 526


Kitap tanıtım metninden:

“Mekânı temel alarak ‘olana’, ‘yapılana’, ‘değişene’ ve ‘dönüşene’ odaklanan elinizdeki kitap Melis Oğuz’un Medyascope’ta yaptığı Mekan ve İnsan programının 33 bölümünün metne dönüşmüş, evrilmiş ve büyük bir oranda da geliştirilmiş halini içeriyor. Mekânsal çalışmaların nabzını tutan bir derleme olmakla birlikte, aynı zamanda belli bir zaman serisinde gerçekleştirilen program dolayısıyla bir serüvenin de özeti niteliğinde.

Bütün kentsel eylemlerin ya da eylemsizliklerin nesnesi gibi duran mekân en nihayetinde her türlü kentsel ve insani varoluşun öznesi durumundadır. Bu bağlam içinde düşünüldüğünde mekânın sonsuz sayıda versiyonu, zamana ve onun içini dolduran insana göre değişen sonsuz sayıda biçimi söz konusudur. Bu açıdan bakıldığında kitap, kent ve insan için çok dinamik bir olgu halini alan mekân üzerine düşünmek isteyenler için heyecan verici bir çalışma.

44 yazarın katkı koyduğu kitap, (a) Kentsel Hafıza, Katmanlar ve Toplumsal Bellek, (b) Kentsel Adalet ve Mekânda Dönüşüm, (c) Kentsel Eşikler ve Tasarım, (d) Kentsel Hareketlilik ve Sınırlar, (e) Kentsel Planlamada Bilgi, İletişim ve Teknoloji, (f) Alternatif Yaklaşımlar ve Planlamada Eleştiri ve (g) Kırsal Planlama ve Planlamada Yeni Arayışlar başlıklı yedi bölümden oluşuyor.”