(Sigma Elektrik)’ten Enerji Kalitesini Artırmaya Yardımcı Teknoloji: “Çok Fonksiyonlu Enerji Analizörü”

Sigma Elektrik, “Çok Fonksiyonlu Enerji Analizörü” ile şebekedeki ölçüm değerlerini yüksek doğrulukla alıcılara aktararak arıza ve aksamaların önüne geçmeyi amaçlıyor, tüketicilerin elektrik enerjisini verimli kullanmasına olanak tanıyor.

Elektrik enerjisinin çeşitli parametrelerini detaylıca ölçen ve analiz eden çok fonksiyonlu “Sigma Enerji Analizörü”; kompresörler, motorlar, elektrik iletim ve dağıtım tesisler, endüstriyel tesisler gibi lokal ve genel birçok noktada gerçekleştirdiği elektriksel ölçümlerle verimli enerji kullanımına olanak tanırken yaşanacak muhtemel arıza ve risklerin de önüne geçmeyi amaçlıyor. Yüksek hassasiyetle ölçüm yapan cihaz, yapısında bulunan haberleşme özelliği sayesinde de enerjinin izlenmesini ve verilerin kayıt edilmesini sağlıyor.

Sigma Elektrik tarafından üretilen çok fonksiyonlu enerji analizörleri, RS485 haberleşme özelliği ile ölçüm verilerine uzaktan erişim sağlarken, elektriksel parametreleri yüzde 0,2 hassasiyetle yüksek doğrulukta ölçüyor. Çok fonksiyonlu enerji analizörü yapısında sunduğu teknolojisiyle; ortalama – minimum – maksimum gerilim ve akım değerleri, aktif ve reaktif enerji değerleri, güç faktörü, şebeke frekansı, aktif ve reaktif güç değerleriyle birlikte 31. harmoniğe kadar yüzdesel harmonik akım ve gerilim ölçümüne imkân tanıyor. 96*96 milimetre boyutuyla DIN rayı ve pano kapağına montaj kolaylığı sunan üründe alarm çıkışı ve kuru kontak çıkışı bulunuyor. Elektrik enerjisi kalitesinin korunmasına ve artırılmasına fırsat tanıyan enerji analizörleri dijital giriş-çıkış (input-output) portları üzerinden de elektrik sistemine bağlı cihazları kontrol edebiliyor. Cihaz ayrıca elektronik cihazların ve tesisat ekipmanlarının arızalanmasına sebep olan anlık yükselme ve anlık düşme değerlerini ölçüp hafızasına kaydederek gerekli müdahalelerin arıza yaşanmadan yapılmasını sağlıyor.

TS EN 60051-2 standartlarına uygun üretilerek, bağlı bulunduğu şebekenin elektriksel parametrelerini ölçen “Sigma Çok Yönlü Şebeke Analizörleri” haberleşme özelliği sayesinde enerjinin izlenmesi ve kayıt edilmesine de sağlıyor. Elektrik iletim – dağıtım merkezleri, endüstriyel tesisler, çeşitli kurumlar ve binaların yanı sıra motorlar, ısıtma – soğutma sistemleri, kompresörler gibi araçlarda da kullanılabilen analizörler ölçüm sonuçlarını ekranda göstermesine ek olarak tercihlere göre kaydederek depolamaya imkân tanıyor.

Ayrıntılı bilgi için: sigmaelektrik.com