Mimarlık ve Tasarım Etkinlik Rehberi “İstanbul Architecture Diary” Açıldı!

İstanbul Architecture Diary, uluslararası “Architecture Diary” ağına katıldı. New London Architecture (NLA) tarafından 2005 yılında hayata geçirilen Architecture Diary, genişleyen dünya şehirleri ağında mimarlık ve tasarım etkinlikleri için bir rehber niteliği taşıyor.

Nurgül Yardım Meriçliler ve Nurullah Kaya tarafından yönetilen İstanbul Architecture Dairy, İstanbul’da gerçekleşen mimarlık etkinliklerini tek bir platformda sunarak kentin kültür hayatının çeşitliliğini vurgulamayı hedefliyor ve bu alanda üretim yapan tüm kişi ve kurumları bu platformun bir parçası olmaya davet ediyor.

Temel misyonu nitelikli kentler oluşturmak için yaratıcı bir ekosistem kurmak olan New London Architecture (NLA), Londra’da mimarlık, planlama, geliştirme ve inşaat alanında bilgi ve politika üreten bağımsız bir bilgi merkezi ve forumdur. NLA tarafından kentliyi, tasarımcıları ve karar vericileri bir araya getirmeyi amaçlayan Londra Mimarlık Festivali gibi platformlardan biri olan Architecture Dairy, 2005 yılında Londra’da hayata geçirildi. 2015 yılında New York, 2017 yılında Boston, 2021 yılında İrlanda’nın katıldığı Architecture Diary ağı 2022 yılında İstanbul’un katılmasıyla genişlemeye devam ediyor.

Nurgül Yardım Meriçliler ve Nurullah Kaya

Kültürle ilgilenen insanlar için her zaman önemli bir merkez olan Türkiye ve İstanbul, küresel değişiklikler nedeniyle dünyanın her yerinden yaratıcılar için daha popüler bir kent haline geliyor. Kentteki kültürel üretimler farklı coğrafyalardan paydaşların katılımıyla zenginleşirken, İstanbul Architecture Diary kültürel çeşitliliği ortaya koyan kapsayıcı, çoğulcu bir platform olmayı hedefliyor. İstanbul Architecture Diary, Londra merkezli deneyim stüdyosu Anylab Kurucusu Y. Mimar Nurgül Yardım Meriçliler ve çalışmalarına nuka+ adı altında devam eden Mimar, İletişimci Nurullah Kaya’nın uzun süredir Londra ve İstanbul arasında ürettikleri ortak projelerden biri olarak başta Londra-İstanbul olmak üzere Architecture Diary ağında yer alan kentler arasındaki diyaloğu güçlendirmeyi amaçlıyor.

İstanbul Architecture Diary, en geniş anlamıyla mimarlıkla ilgili İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde gerçekleşen önemli etkinlikleri bir arada sunmayı hedefliyor. Kurucu editörler Nurgül Yardım Meriçliler ve Nurullah Kaya, bu platformun en önemli kazanımlarının; İstanbul kültür ekosisteminin zenginliğini ve çeşitliliğini tüm bileşenleri ile ortaya koymayı, platformun çok dilli yapısıyla yerel ve uluslararası izleyicilerin kültürel gündemde rahatça gezinmelerine, kentle mimarlık yoluyla bağ kurmalarına yardımcı olmak olduğunu vurguluyor. Meriçliler ve Kaya ayrıca ve bu alanda sergiler, enstalasyonlar, söyleşiler, tartışmalar, film gösterimleri, konferanslar, turlar, yürüyüşler düzenleyen tüm müzeleri, galerileri, kültür kuruluşları, mimarlık okulları ve bağımsız etkinlik organizatörlerini bu topluluğun bir parçası olmaya davet ediyor. 

Ayrıntılı bilgi için: https://istanbul.architecturediary.org/