“140. Yıl Toplantıları: Mimarlık Bölümü’nden Portreler” Dizisinin İkincisi “Ernst Egli”ye Odaklanıyor!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin kuruluşunun 140. yılı sebebiyle Mimarlık Bölümü’nün 2022-2023 Öğretim Yılı’nda düzenlediği “140. Yıl Toplantıları: Mimarlık Bölümü’nden Portreler” başlıklı toplantı dizisi, Ernst Egli’ye ayrılan ikincisiyle devam ediyor.


“140. Yıl Toplantıları: Mimarlık Bölümü’nden Portreler”
Toplantı Dizisi

Konuşmacılar: Leyla Alpagut, Ebru Omay Polat, Neslinur Hızlı Erkılıç
Moderatör: Ebru Özeke Tökmeci
Tarih: 19 Kasım 2022 Cumartesi | saat 15.00
Yer: MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Toplantı Salonu, Beyoğlu/İstanbul


Toplantıda Prof. Dr. Leyla Alpagut “Ankara’da Zaman: Başkentin İmarında Ernst Egli’nin İzleri”, Doç. Dr. Ebru Omay Polat “Ernst Egli’nin Mirası: Kavramsal Değerlendirmeler” ve Arş. Gör. Dr. Neslinur Hızlı Erkılıç “Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Eğitimi Reformu ve Ernst Arnold Egli” başlıklı konuşmalarıyla Egli’nin mimarlık üretimini, söz konusu üretimin korunmasını ve mimarlık pedagojisindeki etkisini ele aacak. Toplantının moderatörlüğünü MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ebru Özeke Tökmeci üstlenecek.

Toplantı 19 Kasım 2022, Cumartesi günü saat 15.00’de MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Toplantı Salonu’nda yapılacak.


Leyla Alpagut
Sanat tarihçisi Prof. Dr. Leyla Alpagut, Erken Cumhuriyet Döneminde Ankara’daki eğitim yapıları hakkındaki teziyle Hacettepe Üniversitesi’ndeki doktora eğitimini tamamlamıştır. 2005 yılından bugüne dek Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Mimarlık ve Sanat Tarihi, Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı’ndaki Gelişmeler, Tarihte Konut ve Günlük Yaşam, Mimarlığın ve Sanatın Kültürel Bağlamları derslerini vermiştir. 

Elvan Ebru Omay Polat
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü mezunu olan Polat, yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde, doktora eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Türkiye’nin modern mimarlık mirasının korunmasına yoğunlaşan çalışmalarını Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı’nda sürdürmektedir. 

Neslinur Hızlı Erkılıç 
Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2010 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 2012 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde, doktora eğitimini ise 2019 yılında  Yıldız Teknik Üniversitesi Bina Araştırma ve Planlama programında tamamlamıştır. 2013 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı’nda akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışma alanları arasında artakalan mekanlar, geçici kentsel müdahaleler, Türkiye’de modern mimarlık ve mimarlık eğitimi yer almaktadır.