(Decollage Art Space)’te Yeni Sergi: “Promesse”

Decollage Art Space, Emine Şenses, Melike Kılıç, Ömer Koçağ, Pelin Bayçelebi, Sayat Uşaklıgil ve Yağmur Yılan’ın eserlerinden oluşan “Promesse” (Vadetmek) adlı sergiyi, 22 Kasım’dan itibaren izleyiciyle buluşturuyor. Sergi, Serap Atala sergi danışmanlığı ve koordinatörlüğünde hayata geçiyor.


“Promesse” (Vadetmek)
Sergi

Sergi Danışmanı: Serap Atala
Sanatçılar:
Emine Şenses, Melike Kılıç, Ömer Koçağ, Pelin Bayçelebi, Sayat Uşaklıgil, Yağmur Yılan
Tarih: 22 Kasım 2022 – 9 Ocak 2023
Yer: Decollage Art Space, Kadıköy / İstanbul


“Promesse” (Vadetmek) sergi tanıtım metninde şöyle ifade ediliyor:

“Sergideki sanatçılardan Emine Şenses’in uzaktan bakıldığında yağlı boya resim etkisi gösteren kolajları, Melike Kılıç’ın çok katmanlı geleneksel kat’ı sanatından yola çıkarak yaptığı görsel hikâyeler, Ömer Koçağ’ın Rembrandt ve Goya gibi büyük ustalara çağdaş bir saygı niteliğindeki resimleri, Sayat Uşaklıgil’in zamansız ve mekânsız zıtlıkları, o anda donmuş kalmış gibi görünen nostaljik figürleri, Pelin Bayçelebi’nin doğanın mükemmel dengesinden aldığı ilhamla yaptığı resimler ve Yağmur Yılan’ın kadına ait duyguları dramatik bir yaklaşımla yeni bir gerçeklik yaratarak tuvaline aktarması bizi sanatçıları tanımaya, anlamaya ve araştırmaya davet ediyor.

Pelin Bayçelebi, Umut

Günümüz Türk resminin ustalaşmış ve ustalaşma yolundaki genç kuşak sanatçılarını bir araya getiren sergi, umut teması etrafında şekilleniyor. Biçimsel ve kavramsal yaklaşımla ziyaretçileri düşündürmeyi ve sorgulamaya alan açmayı amaçlıyor. Çeşitli medyumları kullanan, sanat üretimine farklı açılardan bakan sanatçıların; çeşitli üslupların ve farklı eser boyutlarının beraberliği ile ritmi getiren gelenekten moderne, kâğıt malzemeden tuvale uzanan eserlerinden oluşuyor.”

“Promesse”, 9 Ocak tarihine dek Decollage Art Space’te ziyaret edilebilir.