“Solve for Tomorrow” Programı’ndan Öğrenci ve Öğretmenlere Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi!

Samsung’un Habitat Derneği iş birliğinde Türkiye’de gerçekleştirdiği “Solve for Tomorrow” yarışmasının yeni dönemi için öğrenci başvuruları 15 Ocak 2023’e kadar devam ediyor.


“Solve for Tomorrow”
Yarışma

Katılım: 8. Sınıf – 12. Sınıf Arasındaki Öğrencilere Açık
Program Başvurularının Alınması:
 1 Eylül 2022 – 15 Ocak 2023
İlk Tur: 15 Ocak – 31 Ocak 2023
Yarı Final: 31 Ocak 2023 – 15 Mart 2023
Final: 15 Mart 2023 – 28 Nisan 2023
Başvuru: Çevrim İçi

Türkiye’nin tüm illerinde gerçekleştirilecek olan Solve For Tomorrow Yarışması, öğrenciler için matematik, bilim, teknoloji ve mühendislik (STEM) alanlarındaki yetkinliklerini artırmak amacıyla tasarlandı. Program, gençleri toplumda yaşanan zorlukları ve bu zorlukların yarattığı riskleri ortadan kaldırmak adına yaratıcı çözümler bulmaya ve STEM’i uygulamaya teşvik ediyor. Tasarım odaklı düşünme metodu ise hem sanat hem de bir bilim olarak kabul ediliyor. Problemin belirsizleşmiş noktalarına yönelik gerçekleştirilen araştırmaları analitik ve akla dayanan araştırmalarla yani bilimsellikle birleştiriyor. Doğal, kısıtlayıcı düşünce kalıplarını anlamayı ve bunlara meydan okuyarak sorunlara yenilikçi çözümler üretmeyi sağlıyor.

Samsung’un 2010 yılında küresel çapta hayata geçirdiği “Solve for Tomorrow” programı, toplumun en acil sorunlarını çözmeye yönelik toplumsal inovasyon fikirlerinin geliştirilmesine zemin hazırlıyor. STEM eğitimine olan ilgiyi ve bu alandaki yeterliliği artırmak için tasarlanan program yaratıcı çözümler bulmak ve toplumda yaşanan zorlukları ve riskleri ortadan kaldırmak için gençleri uygulamaya geçmeyi teşvik ediyor. Bu program katılımcıları, içinde yaşadıkları ortam hakkında derinlemesine bir kavrayış geliştirmelerinin yanı sıra iş gücünün ve toplumun geleceğini belirleyecek yetenekler olan eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim kurma ve iş birliği yapma becerilerini de geliştiriyor. Öğrenciler yarışmaya, “İklim Krizi” (Karbon Emisyonun Azaltılması), “Sürdürülebilir Atık Yönetimi” (Geri Dönüşüm), “Yenilenebilir Enerji” ve “Akıllı Şehir Uygulamaları” konularına çözüm üreten projeleriyle başvurabiliyorlar.

Solve for Tomorrow yarışması, öğrencilerin yanı sıra öğretmenleri de kapsayan eğitimlerle etki alanını artırıyor. Bu dönem eğitimlerin içeriği ve sıklığı yoğunlaşan program kapsamında; başvuran tüm öğretmenlere de Tasarım Odaklı Düşünme Eğitmen Eğitimleri veriliyor. Kasım ve Aralık aylarında  İstanbul ve Ankara’da iki gün boyunca fiziki gerçekleşecek eğitmen eğitimleri düzenlenecek. Diğer illerden Ankara’ya gelecek öğretmenlerin ulaşım ve konaklama masrafları da program kapsamında karşılanacak. Programa katılmak isteyen öğretmenler www.samsung.com/tr/solve-for-tomorrow/ adresinden başvuruda bulunabilecek. Gelen başvurular sonrasında Habitat Derneği iş birliğinde eğitimlere katılacak öğretmenler seçilecek. Eğitimlere katılmaya hak kazanan öğretmenlerle ayrıca iletişime geçilerek, detaylı bilgi aktarılacak. Eğitimlerin sonunda öğretmenlere sertifikaları takdim edilecek.

Ayrıca program kapsamında  Aralık ayı sonuna kadar yaklaşık 2 bin öğrenciye Tasarım Odaklı Düşünme eğitimleri verilecek. Öğrencilere yönelik olarak sunulacak eğitimler, programın gönüllü öğretmen ağındaki mentörler aracılığı ile Türkiye’nin 11 farklı ilinde yüz yüze eğitim olarak gerçekleştirilecek. Ayrıca, İstanbul’daki Müze Gazhane‘de Darüşşafaka öğrencilerine özel bir eğitim verilmesi de planlanıyor.

15 Ocak’a kadar düzenlenecek eğitimlerin sonrasında, 28 Nisan’daki ödül törenine kadar yarışmaya katılan öğrenciler için farklı eğitim, gelişim, mentorluk destekleri sunulacak.

Program ön değerlendirme, yarı final ve final olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. “Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi” ile programa katılan öğrenci ve gönüllü öğretmenlere eğitim veriliyor. Tasarım odaklı düşünme; yaratıcı ve uygulanabilir fikirlere sevk eden beş adımlı bir süreçten oluşuyor. Bu adımlarda; empati kurma, tanımlama, fikir üretme, prototip çıkarma ve test etme yer alıyor. Stanford Üniversitesi Design Thinking in Integrated Design Education (Entegre Tasarım Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme) programından yararlanılarak hazırlanan eğitimlerin yanı sıra Samsung ve Habitat Derneği yarı finale kalan öğrencilere destek olmak amacı ile mentörlük desteğinde de bulunuyorlar.

Yarışmada ilk tur, 15 Ocak – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında ilk 30 projenin belirlenmesi ve tasarım odaklı düşünme eğitimlerinin sunulması ile tamamlanacak. Sonrasında yarı final için 31 Ocak – 15 Mart 2023 tarihlerinde ilk 10 projenin belirlenmesi ve prototip oluşturulma sürecine geçilecek. Yarışmanın finaline ise 15 Mart – 28 Nisan 2023 tarihlerinde girilecek ve kazanan projeler 28 Nisan’da  gerçekleştirilecek ödül töreni ile açıklanacak. Solve for Tomorrow yarışmasında, ikinci tura kalan ekipler 5 adımdan oluşan Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi’ne katılma, üçüncü tura kalan ekipler ise projelerine destek alacakları mentor kılavuzluğu hakkı kazanıyor.

Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi ve başvurular için: https://www.samsung.com/tr/solve-for-tomorrow/


Samsung Electronics
Televizyon, akıllı telefon, giyilebilir cihazlar, tabletler, kameralar, dijital gereçler, ağ sistemleri, hafıza, yarı iletken ve LED çözümleri dünyasını yeniden tanımlamayı hedefliyor. Samsung, ürün ve hizmetleri, küresel kurumsal vatandaşlık vizyonu kapsamında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle topluma değer katıyor. Samsung, “Yarın için Hep Birlikte! İnsanları Etkinleştirme” küresel vizyonu çerçevesinde gelecek nesillere eğitimler vererek potansiyellerini tamamen ortaya çıkarmayı hedefliyor. Böylelikle gençlerin dünya çapında olumlu yönde toplumsal değişime öncülük etmelerini ve herkes için daha iyi bir dünya inşa etmelerini sağlıyor. Samsung’un kurumsal vatandaşlık vizyonu kapsamında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için http://csr.samsung.com/en/main.do adresini ziyaret edebilirsiniz.

Habitat Derneği
Dijitalleşen dünya ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde, toplumsal kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler üreten bir sivil toplum kuruluşudur. 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi ve 1996 yılında Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen gençler tarafından 1997 yılında kurulan Habitat’ın misyonu, dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmaktı. 1997 yılından bu yana Habitat, Türkiye’nin 81 ilinde binlerce gönüllüsüyle din, dil, ırk, siyasi görüş, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ayrımı gözetmeksizin, toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Dezavantajlı grupların kendilerini gerçekleştirebilmeleri için çağın gerektirdiği dijital becerilerle donanması, fırsatlara erişiminin sağlanması, karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi, toplumsal ve çevresel duyarlılıklarının artırılması konularında çalışmalar yürüten Habitat, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı desteklemektedir. Habitat bütün çalışmalarında hükümetler, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok paydaşlı ortaklıklar kurmaktadır.