(SANATORIUM)’da Yeni Sergi: “Amaçlanmamış Anıtlar”

Erol Eskici, Amaçlanmamış anıt No: 2, 2022

SANATORIUM, 24 Kasım’dan itibaren Erol Eskici’nin “Amaçlanmamış Anıtlar” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, Avusturyalı sanat tarihçisi Aloïs Riegl’ın ‘‘Modern Anıt Kültü – Doğası ve Kökeni’’ adlı makalesinde tanımladığı ve kurduğu kavramsal çatının önemli ayaklarından biri olan ‘‘Amaçlanmamış Anıtlar’’dan hareketle, Eskici’nin son dönem üretimlerini bir araya getiriyor.


“Amaçlanmamış Anıtlar”
Sergi

Sanatçı: Erol Eskici
Tarih: 24 Kasım 2022 – 21 Ocak 2023
Yer: SANATORIUM, Beyoğlu / İstanbul


Aloïs Riegl’ın ‘‘Amaçlanmamış Anıtlar’’ kavramı belli olaylara veya kişilere ithafen, bu olayları ya da kişileri anımsatmak amacıyla bilinçli bir şekilde tasarlanmamalarına karşın zamanın izlerini taşımaları veya tarihte bir ana işaret ettiklerinin düşünülmesi nedeniyle sonradan anıt değeri kazanmış eserlerdir. Riegel’in kavramsallaştırmasına göre bu tür anıtlar anımsatma değerine sahip olmamalarına karşın eskilik değeri ve tarihi değeri zamanla kazanırlar.

Erol Eskici, önceki sergisi Stratigraf’ta (2018) odaklandığı jeolojik kavram ve olguları Riegel‘in tezleriyle birleştiriyor. Tabiat anıtı (Naturdenkmal) Almanca “doğa, tabiat” anlamına gelen Natur ve “anıt, abide” anlamına gelen Denkmal kelimelerinin birleşiminden oluşan bir kelimedir. Doğal anıtların varoluşlarında insanın hiçbir katkısının bulunmadığını, tüm güzellikleri ve gariplikleriyle içine tabii ve jeolojik olaylardan meydana geldiklerini, çevredeki tüm bitki, hayvan ve inorganik maddelerden oluşan, korunmayı hak eden varlıklar veya anıtlar olduğunu kabul eden düşüncelerden oluşan bir kavramdır.

Sanatçı, jeolojik, organik veya inorganik doğa anıtları ile “Amaçlanmamış Anıtlar” arasında paralel bir ara noktada yer açmak için anizotropik bir malzeme olan ahşabı serginin ağırlık merkezinde konumlandırıyor.

“Amaçlanmamış Anıtlar” sergisi 21 Ocak’a kadar SANATORIUM‘da ziyaret görülebilir. SANATORIUM hakkında daha fazla bilgi almak ve sergileri incelemek için web sitesi ve sosyal medya hesapları (InstagramFacebookTwitter) takip edilebilir.


Erol Eskici
Erol Eskici’nin (1984, Hakkari) pratiği çoğunlukla resim, çizim ve nesnelere odaklanır. İnsan üretimi yapılar, süreçler ve kurumlarla; doğal yapılar arasındaki sembolizmi, ilişkileri ve analojileri araştırır. Jeoloji, mimari ve doğa tarihi gibi disiplinlerinin ögeleri arasında ilişki kurar ve onları çatıştırır. Belirli kavramlara, yöntemlere ya da mesleklere bir süre odaklanarak çeşitli seriler üretir. Eskici, Köln’de yaşamakta ve çalışmaktadır.