(Mixer)’de Yeni Sergi: “İmgelerin Yeni Grameri”

Mixer, 22 Ekim – 27 Kasım 2022 tarihleri arasında Uras Kızıl’ın küratörlüğünde, Gülçin Aksoy, Chongha Peter Lee & Ozan Atalan, Yüksel Dal, Kıymet Daştan, Didem Erbaş, Gökçe Erhan, Ali Kazma, Murat Morova ve Merve Ünsal’ın çalışmalarından oluşan “İmgelerin Yeni Grameri” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.


“İmgelerin Yeni Grameri”
Sergi

Küratör: Uras Kızıl
Sanatçılar: Gülçin Aksoy, Chongha Peter Lee & Ozan Atalan, Yüksel Dal, Kıymet Daştan, Didem Erbaş, Gökçe Erhan, Ali Kazma, Murat Morova, Merve Ünsal
Tarih: 22 Ekim – 27 Kasım 2022
Yer: Mixer, Karaköy / İstanbul


Adını Werner Herzog’un 1980 tarihli bir röportajından alan “İmgelerin Yeni Grameri” sergisi, Herzog’un 2005 tarihli Grizzly Man belgeselinden ve yeni materyalizm düşüncesinin belirsizlik, rastlantısallık ve temsil-dışılık argümanlarından yola çıkıyor. “İmgelerin Yeni Grameri” ilk uğrak noktası olarak Grizzly Man belgeselini seçerek onunla asimetrik bir ilişkiye giriyor. Grizzly Man’in ana karakteri Timothy Treadwell’in doğada bulmayı umduğu uyumun aksine, sergi, doğanın ve nesnelerin görsel imgelemini mutlak bir uyumda göstermeyi amaçlamıyor. Mevcut imgelerin verili ve insan-odaklı oluşlarıyla gerçekliği aktarmakta yetersiz kaldığı ve hakikâtin kendisinden ziyade yalnızca tercümesini verdiği varsayımından hareketle, sergi, doğayı -güzellemeye içkin- dışsal bir temsile indirgemeyen, olasılıkları çoğaltan, antroposentrik olmayan “yeni” imgeleri arıyor.

Sergi, farklı teknik, sergileme yöntemi, materyalite ve sanatçıların nesnelerle kurdukları ilişkisellik bakımından yapıtlar arası bir okuma sunuyor. Her bir yapıt hem kendi içerisinde nesnenin failliğine dair söylemsel olanı tartışmaya açarken; hem de kendisiyle ilişkilenen bir başka çalışmanın yapıtlar arasılığını mesele ediniyor. Ali Kazma’nın 2011 tarihli “Yokluk” adlı video çalışması; Merve Ünsal’ın “İnsansız Hava Araçları İçin Birkaç Kelime, İkinci Versiyon” adlı fotoğrafları ve “Ya da Ufuk Çizgisi Bir Çatlaktan İbaret Olabilir Mi?” isimli video çalışması ve Didem Erbaş’ın “Kuşların Bakışının Altında” adlı yerleştirmesi nesnelerin politik failliğini ve nesneler arasılığı tartışmaya açarken, Kıymet Daştan’ın “Unutma Taşı #14” adlı çalışması; Gökçe Erhan “Kaybolmayan Renkler” adlı yerleştirmesi ile Gülçin Aksoy’un “Solitaj” adlı işi nesnelerin hafızaya içkin hakikâtine odaklanıyor. Yüksel Dal’ın “Evre Uzayı” serisi ve Murat Morova’nın “İsimsiz” adlı fotoğrafları dış dünyanın imgelemini temsilin ötesinde, imgelerin rastlantısallıkları üzerinden kurguluyor. Son olarak, serginin merkezine konumlanan duvarda yer alan Chongha Peter Lee & Ozan Atalan’ın ortak çalışması “Antinomi”, insan – merkezci düşünceyi ters – yüz ederek yeni ifade biçimlerini arıyor.

“İmgelerin Yeni Grameri” sergisi yeni materyalist düşünceden hareketle nesneyi temsil edilmesi gereken, pasif, durağan bir madde olmanın ötesinde düşünüyor. Sergi, modernitenin oluşturduğu dualiteleri (doğa-kültür, kadın-erkek, canlı-cansız, zihin-beden, madde-ruh, organik-inorganik vb.) çokluklar şeklinde aşmanın, nesnenin aşırı temsilinin ve “nesneleştirilmesinin” önüne geçmenin izini sürüyor. Bu fikri de, nesnenin olasılıklarını çoğaltarak ve nesnelerin politik, kültürel, sosyolojik ve hafızaya içkin failliklerini tartışmaya açarak gerçekleştiriyor.

Sergi hakkında gelişmeler için,  Mixer web sitesi ve sosyal medya sayfaları (Instagram, Facebook, Twitter) takip edilebilir.