“28. Ulusal Ergonomi Kongresi” 14-16 Ekim Tarihlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde Gerçekleşiyor!

Ulusal Ergonomi Kongresi’nin 28.’si, 14-16 Ekim 2022 tarihleri arasında “Ergonomi ve Tasarım” temasıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşiyor.


“28. Ulusal Ergonomi Kongresi”
Ergonomi ve Tasarım

Katılım: Ücretli
Tarih:
14-16 Ekim 2022
Yer:
Eskişehir Teknik Üniversitesi


İlk Ulusal Ergonomi Kongresi 23-24 Kasım 1987 tarihinde İTÜMPM iş birliği ile İstanbul’da düzenlenmişti. Bu yıl ise 28. Ulusal Ergonomi Kongresi, 14-16 Ekim tarihinde Eskişehir Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Eskişehir’de gerçekleşiyor. 28. Ulusal Ergonomi Kongresi’nde poster ve bildiri sunumları ile hem akademiden hem de endüstriden paydaşların bir araya gelerek alana dair bilgi birikimini güçlendirmesi hedefleniyor.

“Ergonomi ve Tasarım” teması ile gerçekleşecek kongre, 14 Ekim 2022 Cuma günü sabah 10.00’da açılış konuşmaları ile başlayacak. Cuma ve Cumartesi günleri bilimsel oturumlar yapılacak, Pazar günü ise İnönü’de bulunan Ford fabrikasına teknik gezi düzenlenecek, ardından Yazılıkaya’ya Ören Yeri Gezisi yapılacak.

Kongrede 37 farklı üniversiteden, 158 katılımcı ile 83 bildiri sunumu olacak. Kongrede sunulacak bildirilerin konuları, psikoloji, endüstri mühendisliği, mimarlık, iç mimarlık, antropoloji, yaşlılık, ergoterapi, orman endüstri mühendisliği, ağaç işleri endüstri mühendisliği, havacılık, eğitim bilimleri, endüstriyel tasarım bölümlerini kapsıyor.

Sempozyum konuları yukarıdaki tema ekseninde aşağıdaki başlıkları
içeriyor:

 • Antropometrik Tasarım
 • Bilgisayar Destekli Yazılım ve Ergonomi
 • Bilişsel Ergonomi
 •  Biyomekanik ve Medikal Ergonomi
 • Çalışma Hayatının Kalitesi ve Ergonomi
 • Çeşitli Sektörlerde Ergonomi (Tekstil, Tarım ve Ormancılık, Hayvancılık,
  Sağlık, Diğer)
 • Çevre, Ergonomi ve Sürdürülebilirlik
 • Dijital Teknolojiler ve Ergonomi
 • Donanım Ergonomisi
 • Eğitim Ergonomisi
 • Endüstri 4.0 ve Ergonomi
 • Endüstriyel Ergonomi
 • Enerji ve Ergonomi
 • Engelliler ve Yaşlılar Açısından Ergonomi
 • Ergonomiyle İlgili Diğer Konular
 • E-Toplum ve Ergonomi
 • Ev ve İş Yaşamında Kadın
 • Fiziksel Ergonomi
 • Günlük Yaşamda Ergonomi
 • Havacılık Sektöründe Ergonomi
 • Herkes için Tasarım
 • Hizmet Sektöründe Ergonomi
 • İç Mekân Tasarımı ve Ergonomi
 • İnsan Bilgisayar Etkileşimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnsan-Makina Sistemleri
 • İş Analizi ve Tasarımı
 • İş Değerlemesi ve Ergonomi
 • İş Ölçümü ve Verimlilik Yönetimi
 • İş Organizasyonu ve Ergonomi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Genel ISG, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Risk
  Değerlendirme)
 • Kent Ergonomisi
 • Kullanılabilirlik
 • Maden Sektöründe Ergonomi

Düzenleme Kurulu

 • Doç. Dr. Onur Ülker | Kongre Başkanı
 • Prof. Dr. Osman Tutal
 • Prof. Dr. Emin Kahya
 • Prof. Dr. Gürkan Öztürk
 • Prof. Dr. Nihal Erginel
 • Prof. Dr. Burak Birgören
 • Doç. Dr. Ebru Yazgan
 • Doç. Dr. Zehra Kamışlı Öztürk
 • Doç. Dr. Mehmet İnceoğlu
 • Doç. Dr. Emre Çimen
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Altın
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Alegöz
 • Arş. Gör. Dr. Şura Toptancı
 • Arş. Gör. Dr. Emine Özer Akyol
 • Arş. Gör. Barış Karabayrak
 • Arş. Gör. Fatih Mehmet Alhan
 • Arş. Gör. Gökhan Ulusoy
 • Arş. Gör. Deniz Uçar
 • Arş. Gör. Sema Taştan Karataş
 • Arş. Gör. Ümmü Ertuğrul
 • Arş. Gör. Serkan Can Hatipoğlu
 • Buse Belek
 • Kübra Kasapoğlu
 • Emine Topal
 • İlknur Küçükoğlu

Ayrıntılı bilgi  ve program için: www.28uek.org/