“Ziya Tanalı Ödülleri 2022 Ulusal Öğrenci Mimari Tasarım Yarışması” Başvuruları Bekliyor!

Bu sene dördüncüsü düzenlenen “Ziya Tanalı Ödülleri 2022 Ulusal Öğrenci Mimari Tasarım Yarışması” için başvurular, 9 Aralık 2022 Cuma gününe kadar devam ediyor.


“Ziya Tanalı Ödülleri 2022”
Ulusal Öğrenci Mimari Tasarım Yarışması

Jüri: Kaya Arıkoğlu, Emre Arolat, Noah Bergman, Zeynep Onur, Özlem Taşkın Önen
Katılım: Ücretsiz, Mimarlık Lisans Öğrencilerine Açık
Yarışmanın duyurusu:
19 Eylül 2022 Pazartesi
Soru Sormak için Son Gün: 15 Ekim 2022 Cumartesi
Yanıtların Açıklanması: 18 Ekim 2022 Salı
Son Başvuru Tarihi: 9 Aralık 2022 Cuma


Yarışmanın Amacı

Ziya Tanalı inisiyatifi, hoca, düşünür ve yazar Ziya Tanalı’nın yaşamı boyunca yazdıklarından, yaptıklarından, söylediklerinden etkilenen ve bu birikimin aktarılmaya devam etmesini isteyen insanlardan oluşmaktadır. Bu amaçla bir öğrenci yarışması düzenlemekte ve gençlerle bu birikimi paylaşmaya çalışmaktadır. Yarışmaların esas amacı “güzel” ya da “başarılı” projeleri seçmek ve ödüllendirmekten çok, Ziya Tanalı‘nın verdiği ödevleri anımsatacak şekilde ortaya konmuş konular ve sorunlar ile öğrencilerin belirli konular üzerinde düşünmelerini sağlamaktır. Bu şekli ile yarışma bir serbest, açık ve gönüllü eğitim aracı olarak işlev görmektedir. Düzenlenen kolokyumlar ise bir çeşit proje son jürisi gibi değerlendirilebilir. İleri zamanlarda bu çalışmaların yarışma dışında da genişlemesi hedeflenmekte ve Ziya Tanalı‘nın birikiminin daha çok kişiye ulaştırılması ve güzel sanatların teşviki amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu

Ziya Tanalı Ödülleri 2022 “mimarlığın gücü” nedir diye sorarak;

 •  kentte ya da mahallede,
 • şehrin içinde ya da dışında,
 • sokağın köşesinde ya da meydanın hemen yanı başında,
 • eski, yeni ya da bitmemiş bir zaman aralığında,
 • yaşamın içinden, mimarinin gücünün, mekânsal karşılıklarının sorgulandığı tasarım önerilerini arıyor.

Yarışmacılardan beklenen;

 • dünyanın herhangi bir yerinde, kendilerinin belirleyecekleri bir parselde, yapı/yapılar aracılığı ile,
 • önerecekleri işlev ya da işlevler ile,
 • mimarlığın gücünü hissettirebilecekleri mekan ile aktarmak istedikleri duyarlıkları ortaya koymaları,
 • önerinin yaşatacağı bütün bu duyarlıkların, seçilen yerde önerilen mekan ile ve de ilettiği duyarlık ile neyi dönüştürebileceği ve bu bağlamda;
 • mimarlığın “gücü” nü tartışmaya açıp yeni açılımlar, yeni yaklaşımlar ve bakış açıları getirmeleridir.

Katılımcıların fikirlerini mümkün olan en az metin kullanılarak iletmeleri beklenmektedir. Tasarım konsepti ve arkasındaki düşünce, sunuş paftasındaki kısa açıklamalar dışında ek bir proje raporu olmadan sunulmalıdır. Yarışma dili İngilizcedir.

Katılım Şartları

Yarışmaya aşağıdaki şartlara uyan T.C. ve K.K.T.C. üniversitelerinde eğitim görmekte olan lisans öğrencisi durumundaki mimarlık öğrencileri katılabilirler:

 •  Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 •  Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 •  Yarışmayı açan Tanalı Ailesi ile birlikte Ziya Tanalı inisiyatifi içinde, yarışma ile ilgili herhangi bir işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 •  Yarışmayı açan Tanalı Ailesi ile birlikte Ziya Tanalı inisiyatifi adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
  Yarışmaya katılmak için internet üzerinden www.homageziyatanali.org adresinden kayıt yaptırmak ve şartnameyi indirmek gereklidir. Grup olarak katılım sağlanabilir. Grup olarak katılınması durumunda yukarıdaki şartları tüm grup üyeleri karşılamalıdır. Grup katılımlarında yalnız bir kişi kayıt yaptırması yeterlidir. Bir kişi birden fazla kayıt yaptırıp birden fazla öneri ile katılabilir.

Yarışma Tanalı Ailesi ile birlikte Ziya Tanalı inisiyatifi tarafından düzenlenmektedir. Ziya Tanalı inisiyatifi bununla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır. Erhan Akça, Sait Onur Edeş, Ayşe Ece Onur, Alper Gündüz, Ozan Sarıkaya, Oya Kuyumcu, Faruk Şahin, İsben Önen, Babür Ülgüner, Aslı Sarıkaya, Şebnem Özdemir, Taner Aslan, Özlem Önen, Bora Tubay, Zeynep Yağmur, İlhan Kesmez, Gözdem Tubay, Berna Aslan, Zeynep Onur

2022 yılı yarışması jüri üyeleri ise aşağıdaki gibidir*:

Asli Jüri Üyeleri

Kaya Arıkoğlu
Emre Arolat
Noah Bergman
Zeynep Onur
Özlem Taşkın Önen

Danışman Jüri Üyesi

Kaan Tanalı

Yedek Jüri Üyeleri

Sait Onur Edeş
Ozan Sarıkaya

Raportörler

Alper Gündüz
Rüya Öztürk
Aslı Sarıkaya

Ödüller:

1.lik Ödülü | 1.200 USD
2.lik Ödülü | 1.000 USD
3.lük Ödülü | 800 USD

Ayrıntılı bilgi için: www.homageziyatanali.org/


*Soyadı sırasına göre düzenlenmiştir.