(Gallery11.17)’de Yeni Sergi: “Belleğe Çağrılar”

Gallery 11.17 “Belleğe Çağrılar” sergisiyle farklı disiplinlerden dokuz sanatçının çalışmalarını 2 Ekim’e kadar bir araya getiriyor. Bellek, bağlam ve konu olarak güncel sanat açısından gerek araştırma süreci gerek üretim süreci ile farklı yaklaşımlarla sanatçılar tarafından sıklıkla ele alınan bir mesele olarak karşımıza çıkıyor.


“Belleğe Çağrılar”
Sergi

Sanatçılar: Haydar Akdağ, Atilla Atala, Bengisu Bayrak, Aytaç Beyazgül,
Merve Dündar, Öznur Eren, Osman Nuri İyem, Yasemin Keltek, Didem Ünlü
Tarih:
28 Temmuz 2022 – 2 Ekim 2022
Yer: Gallery11.17, Kadıköy / İstanbul


“Belleğe Çağrılar”, sergi tanıtım metninde şöyle açıklanıyor:

Belleğe Çağrılar sergisinde izlenecek eserlerde; öteden beri gelen doğa ve mekan anlatısının kanıksanmış kabulünü yerinden eden yeni doğa ve şehir anlatısına, buluntu nesne ve terk edilen hatıranın tarifinden, toplumsal meselelere, kişisel hatırlama eyleminin yarattığı gel-gitler neticesinde hatıraya bakışı sanatçının öznel sahip olduğu özleme duygusunun yerine bugünkü duyumsamasıyla yeniden yineleme eylemine geniş bir yelpaze izlenebilir.

Diğer yaklaşımlar; fenomen tarihten politik tarihe, şiir ve belgeleri referans alan unutmama duyarlılığına, toplumsal bellek açısından maruz kalınan kelimelerin yüküne değin bir çok farklı hatırlama eylemi temsilleri sergide yer alan eserlere yansıyacaktır.

Sergide yer alan sanatçılar; Haydar Akdağ, Atilla Atala, Bengisu Bayrak, Aytaç Beyazgül, Merve Dündar, Öznur Eren, Osman Nuri İyem, Yasemin Keltek, Didem Ünlü.”

Sergi hakkında ayrıntılı bilgi almak ve gelişmeleri takip etmek için Gallery11.17 web sitesi ve sosyal medya hesapları (Instagram, Facebook) incelenebilir.