(TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi) “Kent Düşleri Atölyeleri XV”i Düzenliyor!

Kent Düşleri Atölyeleri XV, “Kentsel Boşluk” teması ile 18 Temmuz – 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy binasında gerçekleştirilecek.


“Kent Düşleri Atölyeleri XV”
Kentsel Boşluk

Katılım: Ücretsiz, Mimarlar Odası Öğrenci Üyelerine Açık
Başvuru: Çevrim İçi Ön Kayıt Formu
Ön Kayıt için Son Tarih: 29 Haziran 2022 Çarşamba
Kesin Kayıt için Son Tarih:
5 Temmuz 2022 Salı
Tarih: 18 Temmuz – 12 Ağustos 2022
Yer: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Karaköy / İstanbul


Kent Düşleri Atölyeleri‘ne katılım için Mimarlar Odası öğrenci üyesi olmak yeterlidir. Öğrenci üye olmayan katılımcılar kesin kayıttan önce öğrenci üye kayıtlarını yaptırabilirler. Farklı bölümlerde okuyan öğrenciler doğrudan ön kayıt formunu doldurabilirler. Atölyeler ücretsizdir. Başvuru formunu eksiksiz dolduran her öğrenci, herhangi bir elemeye tabi tutulmaksızın kontenjan dolana kadar kayıt yaptırma hakkına sahiptir.

Atölye Teması

“Boşluk ve doluluk, biri olmadan diğerinin açıklanamayacağı, birinin varlığının diğerininkine bağlı olduğu iki kavram olarak tanımlanır. Bu nedenle boşluğa sadece doludan geriye kalan alan olarak bakılamaz. Boşluğun kendine has yapısı, doluluğun yapısını da etkiler. Bu karşılıklı etkileşim biçimiyle doluluk ve boşluk, varlık ve yokluk kavramları gibi bağımlılık ilişkisi içinde açıklanır ve birçok farklı disiplinin de ilgi alanına girer.

Kent üzerinden boşluk kavramına bakıldığında, üzerinde yapılanma-doluluk olmayan; meydan, yol, yeşil alan, park, liman, mezarlık, arkeolojik alan, pazar yeri, eğlence ve fuar alanı, tarihi açık sarnıç alanı gibi çeşitli kullanımlarla varlık gösteren kamusal dış mekânlar akla gelebileceği gibi kentlerin yapısal dolulukları arasında var olan, boğaz, haliç gibi doğal boşluklar da bu tanıma girebilir. Boşlukların doldurulması olarak tarif edilebilecek yapılaşma eylemi tersinden okunduğunda, yıkımın ardından kalan boşluğun; mekânsal, tarihsel, sembolik çok boyutlu anlamlar barındırdığı söylenebilir. Yapısal bir yıkım ya da işlevsizleştirme-kullanıcıdan arındırma ile ortaya çıkan ya da üretilen bu boşlukların, tekinsiz/belirsiz karakteri pek çok yeni olasılığı da içinde taşır.

Boşluk kavramının birçok disiplinin ilgi alanına girmesini açıklayan bu derin anlamının yanında kentsel boşluk kavramının mekâna dair daha somut bir anlam taşıdığı söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında kentte dolu mekânların kullanıcıları olduğu gibi boşlukların da kullanıcıları bulunmaktadır. Dolu mekânların kullanımı özel veya kamusal biçimde olurken, kentsel boşlukların kullanımı ağırlıklı olarak kamusal bir nitelik taşır.

Kentsel boşluklar çeşitli işlevlerle kullanılabilir.  Rekreasyonel, tinsel, gösteri, eğlence, toplantı, miting, sergi, pazar, toplanma amaçlı gibi kullanımlar sıralanabilir. Bu amaçlara yönelik olarak boşluklar geçici veya kalıcı olarak tasarlanabilir. Kentsel boşluklar aynı zamanda kentte dinamik bir sürecin içinde yer alarak açık alanlar sisteminin de bir parçasını oluşturur.

Kentsel boşlukların kullanıcıları bu mekânlarda özgürce yer alabilirler. Açıklık ve paylaşımın bulunduğu, ayrım gözetilmeden çeşitli grup ve farklı nitelikteki insanların kullanabildiği yerlerdir bu boşluklar.  Köken, yaş, cinsiyet, fiziksel ve sosyal durum gibi özellikler; bu mekânların herkese açık olması konusunda bir engel teşkil etmez.

Kentsel boşlukların kentliler tarafından yaşanılır mekânlar olması için, açık uçlu, esnek ve daha deneyimsel bir nitelik taşıması beklenir. Değişim ve dönüşüm içinde olan kentlerin dinamik yapısı, bu esnekliği ve dolayısıyla bir açık sistemi zorunlu kılar.

Boşluk olarak kentsel dış mekânların yeniden kazanımı, değişen ve dönüşen kentlerin temel sorunsalıdır. Bu sorunsaldan hareketle, çok boyutlu ve geniş bir bakış açısıyla ele alınabilecek kent içindeki tüm boşlukların, kent düşleri atölyesinde tartışmaya açılması beklenmektedir.”

Başvuru ve Kontenjan

  • Farklı yarıyıl düzeylerinin buluştuğu Kent Düşleri Atölyeleri‘ne ön kayıt için son başvuru tarihi 29 Haziran 2022, kesin kayıt için son başvuru tarihi 5 Temmuz 2022 olarak belirlenmiştir.
  • Atölyelere katılmak isteyen öğrencilerin, ilgili linkte yer alan başvuru formunu doldurarak 29 Haziran 2022 tarihine kadar ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Ön kayıt yaptıran tüm öğrenciler kesin kayıt yaptırma hakkına sahip olacaktır.
  • Ön kayıt işlemini tamamlamış öğrencilere kesin kayıt formu mail olarak gönderilecektir, veya Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi‘ne gelerek kesin kayıt formunu doldurabilecektir.
  • 5 Temmuz 2022 tarihine kadar kesin kayıt formunu dolduran öğrencilerin tümü atölyelere katılmaya hak kazanacaklardır.
  • Atölyelerin toplam kontenjanı 80 kişi ile sınırlıdır. 70 mimarlık bölümlerinden + 10 farklı bölümlerden öğrenci alınacaktır. Ayrıca okul ve dönem kontenjanları da belirlenmiştir. Başvurulardaki yoğunluğa göre bu kontenjanlar dikkate alınacaktır.
  • Atölyelere katılım için 1. sınıfı bitirmiş olma şartı aranmaktadır.

Üniversitelerin onay vermeleri durumunda Kent Düşleri Atölyeleri staj kapsamında değerlendirilebilmektedir. Öğrenciler staj konusunda detaylı bilgiyi üniversitelerinden edinebilirler.Atölyelere staj kapsamında katılan öğrencilerin aşağıdaki konulara özen göstermesi gerekmektedir:

  • Staj başvuru formlarının eksiksiz doldurulmuş olması ve onay sonrası bir kopyasının Oda’ya bırakılması,
  • Atölye çalışmaları süresince staj defterlerinin düzenli doldurulması,
  • Atölye sonunda staj defteri ve staj değerlendirme formunun Oda tarafından onaylanmadan önce grup yürütücülerinden en az birine onaylatılması,
  • Atölye bitiminden itibaren en fazla iki ay içerisinde staj defterlerinin Oda onayına sunulması.

Ön kayıt formu için: https://kentdusleri.mimarist.org/