(GF Hakan Plastik)’ten Sessiz ve Yanmaz Atık Su Boruları

Günümüzde artan kentleşme oranı, yeni ve farklı sorunları da beraberinde getiriyor. Bu sorunlardan biri de gürültü kirliliği. Özellikle büyük kentlerde artan çevresel gürültünün yanı sıra her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde insanların maruz kalacağı tesisat borularından gelen sesler de rahatsızlık sebebi oluyor.

Sessiz ve Güvenli

Dünya Sağlık Örgütü
‘nün (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü‘nün yapmış olduğu araştırmalara göre, 0 dB insan kulağının eşiği olup 0-30 dB arasındaki seslere karşı rahatsızlık duymamaktadır. 30-65 dBA arasında gösterilen birinci derece gürültüler, konforsuzluk, rahatsızlık, sıkılma duygusu, kızgınlık, konsantrasyon ve uyku bozuklukları gibi toplumsal sorunlara yol açmaktadır. Almanya’da sesin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle 70’li yıllarda bu konuda DIN 4109 normu oluşturulmuştur.

Bu norma göre;

  • Sıhhi, Kalorifer ve Pis Su Tesisatları…
  • Asansör, Yürüyen Merdiven…
  • Klima, Havalandırma…

gibi tesis ve tesisatlar, insanları rahatsız etmeyecek derecede ses çıkarmalı veya geçirmelidir. İnsanları rahatsız etmeyecek ses olarak da bu normda 35 dB (pis su, sıhhi ve kalorifer tesisatı) belirlenmiştir.

Otel, hastane, okul, ofis binaları gibi ortak alan kullanımı yüksek olan yapılarda olduğu kadar konutlarda da sessiz boru kullanımı ihtiyaç haline gelmiştir. Sessiz ortamlar için, atık su borularında, 4 lt/s debili akışta ses şiddeti 20 dB(A)’dan daha düşük olması ideal değerdir.

Bu değerlere göre GF Hakan Plastik Silenta Premium (13 dB) ve Silenta 3A (16 dB) atık su sistemleri üç katlı, mineral katkılı yapıları ile ses dalgalarını iletmeyerek, konforlu yaşam alanları yaratılmasına katkı sağlamaktadır.

Yangın Yönetmeliği ve Kullanılacak Tesisat Malzemelerinin Seçimi

Türkiye’de yüksek katlı bina sayısındaki hızla artış ile birlikte çok katlı yapılarda uygulanması gerekli yönetmeliklerde de düzenlemeler yapılmaktadır. Bu yönetmeliklerden bir de Yangın Yönetmeliği’dir.

Yangın Yönetmeliği gereği, tesisat borularının en az “zor alevlenici” olması gerekmektedir. Tesisatlar, hem yanıcı madde kaynağı hem de yangının katlar ve diğer haneler arasında alevin iletimini sağlayabilmektedir. Eğer tesisat zor yanıcı ve alevlenici malzemelerden olmaz ise kontrol dışı yanma mekanizmasını engellemek imkânsız hale gelir. Özellikle şaft içinde kalan tesisat borularının alev yürütmez ve damlama yapmaz olması, olası bir yangının dağılmaması için önemlidir. Amaç, yanma sırasında flashover evresine ulaşana kadar ki zamanı uzatmak ve bu evreye kadar itfaiyenin gelmesini sağlamaktır.

Yönetmelikte yer alan maddeler şöyle:

  • Yüksek binalarda (bina yüksekliği 21,5 m’den fazla) ıslak hacimlerden geçen branşman boruları hariç olmak üzere, 70 mm’den daha büyük çaplı tesisat borularının en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir.
  • Normal alevlenici malzemeden pis su tesisat borusu kullanılması halinde, pis su borusu kat geçişlerinde yangın kompartıman duvarının yangına dayanım süresi kadar yangına dayanım sağlayacak yangın kesicileri kullanılır.

Avrupa ülkelerinde geçerli, yapı malzemeleri için yangına tepki sınıflandırma standardı olan TS EN 13501-1 yangına tepki sınıflandırması yapmaktadır.

GF Silenta FR atık su sistemleri, sessiz boru (12 dB) olması yanı sıra yanmazlık özelliği (B-S1-d0) ile de yönetmeliğe uygun çözümler sunmaktadır. Yaşanmış yangın olaylarında ölümlerin, yanmaktan çok dumandan zehirlenme olarak gerçekleştiği gösterilmektedir. Bu nedenle atık su borularının yandıktan sonra zehirli gaz çıkartmıyor (halojen free) olması da önemlidir. GF Silenta Extreme atık su boru sistemleri Türkiye’de üretilen, Sessiz-Yanmaz-Halojen Free özelliklerini aynı anda taşıyan ilk ve tek borudur.

GF Silenta Extreme, PP bazlı ve halojen grubu elementleri içermeyen bir formüle sahiptir. 18 dB(A) ses performansı ve AFITI LICOF Enstitüsü tarafından yapılan testlerle EN 13501 yanma normlarına göre B-s1; d0 sınıfında sertifikalandırılmıştır.

  • B çok zor tutuşan,
  • S1 çok az miktarda duman oluşturan ve
  • d0 ise damlacık oluşturmayan bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

GF Hakan Plastik
Silenta Ürün Grubu, aynı zamanda almış olduğu EPD belgesi ile sadece binaların değil, çevrenin korunması yönünde de katkı sağlamaktadır. Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) olarak adlandırılan karbon ayak izini gösteren EPD (Çevresel Ürün Beyanı), karbona ek olarak hava, toprak ve su kütleleri üzerindeki çevresel etkileri de içermektedir. Yapı malzemeleri alanında EPD’ler, EN 15804 veya ISO 21930 standartlarına göre değerlendirilmektedir. Silenta Ürün Grubu, EN 15804A1+A2 ve ISO 14025 gerekliliklerini başarıyla tamamlayarak çevresel etkilerini de şeffaf bir şekilde beyan etmektedir. | www.gfps.com/tr