“Altın Karınca Ödülleri 2022” için Son Başvuru Tarihi 31 Temmuz 2022!

Marmara Belediyeler Birliği üyesi belediyeler tarafından gerçekleştirilen iyi uygulamaların ödüllendirildiği Altın Karınca Ödülleri’ne başvurular 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat 23.59’da sona erecek.


“Altın Karınca Ödülleri 2022”

Katılım: Marmara Belediyeler Birliği’ne Üye Belediyeler, Üye Belediyelere Bağlı Kuruluşlar ve İştirakler
Başvuru: Çevrim İçi
Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar | Saat: 23.59


Altın Karınca, Marmara Belediyeler Birliği‘nin üye belediyeleri tarafından gerçekleştirilmiş olan iyi uygulamaların ödüllendirdiği bir sistemdir. Altın Karınca’nın amacı, iyi uygulama örneklerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak üzere, belediyelerin uyguladığı başarılı projeleri ödüllendirerek yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir şehir hayatına katkı sağlamaktır. Altın Karınca ile belediyeler değil, belediyelerin gerçekleştirdiği projeler ödüllendirilmektedir.

Başvuru Şartları

 • Altın Karınca Ödülleri‘ne Marmara Belediyeler Birliği‘ne üye belediyeler başvurabilir. Üye belediyelere bağlı kuruluşlar ve iştirakler, ancak bağlı bulundukları belediye aracılığıyla başvuruda bulunabilirler.
 • Projeler 1 Ocak 2020 veya sonrasında tamamlanmış olmalıdır. Proje bitiş tarihi bu tarihten önce olan projeler değerlendirmeye alınmayacak.
 • Projelerin en az bir etabının tamamlanmış olması gerekmektedir. Ancak bütün etapları tamamlanmış projelerin daha avantajlı konumda olabileceği unutulmamalıdır.
 • Daha önceki yıllarda Altın Karınca Ödülü almış projeler değerlendirmeye alınmayacak.
 • Daha önceki yıllarda Altın Karınca Ödülleri‘ne başvurmuş ancak ödül almamış projeler diğer şartları sağladıkları takdirde Altın Karınca Ödülleri 2022‘ye başvurabilirler.

Altın Karınca kapsamında başvurusu alınan her proje, “İdari Kategoriler” ve “Proje Kategorileri” olmak üzere iki ana kategori altında tanımlanıyor:

İdari Kategoriler

 • A Kategorisi | Nüfusu 15.000’e kadar olan ilçe ve belde belediyeleri
 • B Kategorisi | Nüfusu 15.001 – 100.000 arasında olan ilçe ve belde belediyeleri
 • C Kategorisi | Nüfusu 100.001’in üzerinde olan ilçe belediyeleri
 • D Kategorisi | İl belediyeleri
 • E Kategorisi | Büyükşehir belediyeleri

Proje Kategorileri

 • Yönetişim ve Katılımcılık
 • Kentsel Planlama ve Altyapı
 • İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi
 • Kentsel Tasarım ve Mimari
 • Kültür ve Sanat
 • Sosyal Hizmetler
 • Yerel Kalkınma
 • Ulaşım ve Hareketlilik
 • Akıllı Şehir Uygulamaları
 • Afet Yönetimi

Marmara Belediyeler Birliği’nin belirlediği jüri üyeleri, belediyecilik ve şehircilik alanlarında teorik ve pratik uzmanlığı bulunan akademisyenler, bürokratlar ve uygulamacılardan oluşuyor. Jüri, projeleri aşağıdaki kriterlere göre değerlendirecek:

 • Projenin Şehir ve Belediye Gelişimine Katkısı
 • Projenin Özgünlüğü ve Getirdiği Yenilikler
 • Projenin Diğer Belediyelerde / Şehirlerde Uygulanabilirliği
 • Projenin Hazırlık, Finansman ve Uygulama Sürecinde Kişi ve
 • Kurumlardan Alınan Katkılar
 • Projenin Sürdürülebilirliği
 • Projenin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Ayrıntılı bilgi için: http://www.altinkarinca.com.tr/