(Team Deeply High) “Solar Decathlon Avrupa”da Yarışıyor!

Ground East Final

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Lübeck Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (THL) akademisyen ve öğrencilerinin Ocak 2021’de toplumsal ve ekolojik çıkarlara yönelik projeler geliştirmek üzere kurduğu Deeply High Ekibi (Team Deeply High), “Solar Decathlon Avrupa” (Solar Decathlon Europe-SDE) yarışması için Almanya’nın Wuppertal kentinde kurulan Solar Kampus’te bir araya geldi. “Solar Decathlon Avrupa”da yarışan 18 ekibin tamamlanan projeleri, Solar Kampus’te devam etmekte olan iki haftalık inşa sürecinin ardından 10-26 Haziran tarihleri arasında ziyarete ve jüri değerlendirmesine açılacak. 

“Solar Decathlon Avrupa”, Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı tarafından 2002 yılından beri dünyanın farklı noktalarında gerçekleşen, binlerce öğrenciye temiz enerji iş gücüne katılma konusunda ilham veren üniversiteler arası bir yarışmadır. Yarışma, üniversite seviyesindeki öğrencilerin kaynakları bilinçli kullanan ve enerji tasarrufu sağlayan mimari ve mühendislik projeleri geliştirmesini amaçlamaktadır.

Türkiye’den Düzce Cam ve Ray Sigorta ana sponsorluğunda, Smart Güneş Sistemleri, İzmir Karşıyaka Belediyesi, Fibrobeton, Birleşim Mühendislik ve İTÜ Makina Fakültesi Mezunları’nın desteği ile “Solar Decathlon Avrupa” yarışmasına katılan Deeply High Ekibi, toplumsal ve ekolojik çıkarlara yönelik projeler geliştirmek üzere 2019 yılında kuruldu. Ekip, “Solar Decathlon Afrika” yarışmasında bir araya gelen İTÜ’lü ve THL’li akademisyen ve öğrencilerden oluşmaktadır.

Akım Mühendislik, Algo Logic, Çatı Çiftliği, ENGY ve EG Mimarlık’ın proje ortağı olarak katkı sunduğu çok uluslu ve çok disiplinli Deeply High Ekibi, geçmişin bilgeliği ve günümüzün teknolojisini bir araya getirerek, daha sürdürülebilir ve verimli yaşam alanlarının oluşturulduğu bir gelecek hayali kurmakta ve kentlerin daha sürdürülebilir bir yaşam tarzına yönelik değişimine katkı sağlayabilme hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Deeply High Ekibi, “Solar Decathlon Avrupa” yarışmasında, eskiyen ve kullanılamaz hale gelen mevcut yapı stoğuna, dikey doğrultuda entegre edilecek doğa dostu yapı sistemini gösteren bir ev tanıtım ünitesi (House Demonstration Unit) inşa edecek. Schleswig- Holstein eyaletinde bulunana Kiel şehrini proje alanı olarak seçen ekip, şu yorumu yapmaktadır:

“Kiel, yüksek nüfus yoğunluğuna ve kozmopolit bir yapıya sahip olduğu için burada yapacağımız projelerin birçok farklı şehirde de uygulanabilir olacağı düşünülerek seçilmiştir. Dolayısıyla Deeply High Takımı sadece bir bina için değil daha geniş bir bağlamda uygulanabilirliği olan çevresel ve sosyal olarak sürdürülebilir bir yapı tasarlamakta ve geliştirmektedir.”

Deeply High Ekibi’nin geliştirdikleri proje önerisini belirleyen temel fikir; mevcut yapı stokunun dikeyde büyüme sağlanarak yenilenmesi, sürdürülebilir olmayan geleneksel fosil kaynaklı enerjilerin yerine, yenilenebilir kaynaklara yer verilmesi ve kullanıcıların kullanım alışkanlıklarını değiştirecek yöntemlerle enerji ihtiyacı ve kullanımını en aza indirmek. Konsept projede ekibin benimsediği prensiplerden biri; bütünleşik bir altyapı sistemi kurgusu ile iklim dostu kentsel gezinim/hareketlilik yöntemlerini destekleyen tasarımla, karbon ayak izini azaltmak, yaya hareketliliğini teşvik etmektir.

Bir diğer prensip ise kent bahçeciliği gibi permakültür uygulamalarıyla yalnızca şehir sıcaklıklarını -kentsel ısı ada etkisini- düşürmek ve biyolojik çeşitliliği artırmak değil aynı zamanda bölgesel gıda ve toplum bahçeciliğine yönelik farkındalığı da artırmaktır. Sosyal sürdürülebilirliği destekleyen proje, toplumsal yaşam biçimlerine ve ilişkilere de bu bağlamda katkı sunacaktır. Mekanik sistem olarak, enerji ve havalandırma gereksinimleri ise akıllı bir sistem tarafından yönetilen çeşitli aktif, pasif ve karma stratejilerle karşılanmaktadır.

Deeply High Ekibi sadece fotovoltaik/güneş paneli gibi standartlaşmış yenilenebilir enerji çözümlerini değil, mikro yosun teknolojisi gibi yenilenebilir enerji çözümlerini de önermektedir. Ekip tarafından geliştirilen “Algaetecture” isimli mikroyosun teknolojisi, iklim krizi problemleri için de çözüm sunmaktadır. Mikroyosun teknoloji ile sadece karbon ayak izi değil, su ayak izinin de azaltılması ve “hava kalitesinin artırılması” gibi ek çözümler de sağlanmaktadır. Kent içerisinde tasarlanan model ile ilk üründen son ürüne kadar sistemin tam bir döngüsel yaklaşım içerisinde olması amaçlanmıştır. 

26 Haziran’a kadar sürecek yarışmada ekiplerin projeleri; mimari, mühendislik ve inşaat, ekonomik karşılanabilirlik ve uygulanabilirlik, iletişim, eğitim ve sosyal farkındalık, ev işlevselliği, kentsel hareketlilik, sürdürülebilirlik, konfor, enerji tasarrufu ve yenilikçi tasarım gibi 10 farklı kategoride değerlendirilecek. Yerinde yapılan ölçümler ve jüri değerlendirmeleri sonucunda yarışmanın kazananı belli olacak.

Yarışma kapsamında Solar Kampus‘te ayrıca 11-19 Haziran tarihleri arasında Algae ve Algaetecture workshopları, “shake and shine” etkinlikleri düzenlenecek. Mimar, mimari fotoğrafçı Hacer Bozkurt’un “Layers of Time”, isimli sergisi de 10-26 Haziran tarihleri arasında Solar Kampus‘te ziyaret edilebilecek.

Team Deeply High hakkında ayrıntılı bilgi için web sayfası ve Instagram, LinkedIn sosyal medya sayfaları takip edilebilir.

45 gün sürecek yarışmanın finans yükünü hafifletmek ve öğrenci takıma destek olmak için iletişim bilgileri:

Dr. Öğr. Üyesi Murat Çakan, Proje Koordinatörü (İTÜ); banumu@gmail.com