(GF) 2021 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Raporunu Yayınladı!

Sürdürülebilirlik vizyonu ile çalışmalarına yön veren GF, 2021 Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı. Raporda sosyal veya çevresel faydaları olan ürünlerdeki artış dikkat çekerken; ilk kez sürdürülebilir satın alma ve yeni atanan yöneticilerin cinsiyet dengesi hakkında da verilere yer verildi.

Sürdürülebilirliğin bağımsız bir konu olmadığına, stratejinin ve işin temel bir  değerinin olduğuna inanan GF’in 2025 Stratejisi sürdürülebilirlik alanında üç ana konuya odaklanıyor: ürün portföyü, iklim ve kaynaklar ile insanlar ve refah. Bulunduğu 33 ülkede aynı hedefler doğrultusunda çalışmalar yürüten GF’in Sürdürülebilirlik Raporu’nda 2021’de, sosyal veya çevresel faydaları olan ürünlerin satışların yüzde 60’ını oluşturduğu ve bu oranın da yıl içinde yüzde 58 arttığı belirtildi. Sera gazı (GHG) emisyonlarının, 2019 yılına oranla yüzde 17 düştüğüne değinilen raporda bu yıl ilk kez sürdürülebilir satın alma ve yeni atanan yöneticilerin cinsiyet dengesi hakkında ölçümlere de yer verildi.

Raporda 2025 yılına kadar satın alma harcamalarında sürdürülebilirlik değerlendirmelerinin hedefi olan yüzde 80 oranının 2021 yılında yüzde 34 olarak gerçekleştiği belirtildi. 2025 hedefi olan yeni yönetim atamaları arasında yüzde 25’lik kadın hedefinin 2021 yılında yüzde 30’a ulaştığına değinildi.

GF’in stratejilerini Türkiye’de uygulayan GF Hakan Plastik’te de bu konuda önemli adımlar atıldı. Bağlı bulunduğu GF Piping Systems’ın Strateji 2025’in üç ana konusundan biri olan “İnsanlar ve Refah” konusunda adımlar atan GF Hakan Plastik, yönetici pozisyonundaki kadın istihdamı yüzdesini 22,58 oranında artırırken, Yönetim Kurulu’na da 3 kadın yönetici ataması gerçekleştirdi. Çalışanların refahı konusunda bireysel gelişimleri destekleyici çalışmaların yanı sıra çalışma ortamlarında revizyonlar yapıldı. Aynı başlık altında bulunan “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusu da üretim tesislerinde düzenlemeler, uygulamalar ve eğitimlerle desteklenirken ofis çalışanları için de ERGOFFICE programı başlatıldı.

COVID-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve artan ham madde fiyatları dâhil olmak üzere devam eden makroekonomik belirsizliklerin atlatıldığı belirtilen raporda, sürdürülebilirliğe odaklanarak hedeflere ulaşma yönünde ilerleneceği kaydedildi.


GF Hakan Plastik
Georg Fischer, 1802 yılında kurulmuş İsviçre merkezli bir firmadır. 3 ana iş kolunda faaliyet göstermektedir: GF Piping Systems (Boru sistemleri), GF Casting Solutions (Hafif Döküm Çözümleri) ve GF Machining Solutions (Talaşlı İmalat Çözümleri). 33 ülkede 57 üretim tesisine ve yaklaşık 15.000 çalışana sahiptir.

GF Piping Systems, plastik ve metalden yapılmış boru sistemleri konusunda dünyadaki lider kuruluşlardan biridir. GFPS, su ve gazın sanayi, kamu hizmetleri ve yapı teknolojisi içinde güvenli bir şekilde taşınması için sistem çözümleri ve yüksek kaliteli bileşenler üretmektedir. 3 ana gruba sahip GFPS, üst yapı, alt yapı ve endüstriyel alana yönelik ürünler sunmaktadır.

1965 yılında kurulan Hakan Plastik, yenilikçi yapısı ile plastik boru sistemleri alanında lider markalardan biridir. Türkiye’de sessiz boruyu ilk üreten firmadır. 2013 yılında gerçekleşen satın alma ile GF Hakan Plastik markası ile plastik boru sektöründe hem iç pazarda hem de ihracat alanında çalışmalarına devam etmektedir. Firma, sürdürdüğü başarılı çalışmalarla ISO 500 listesindeki yerini yukarılara taşımaktadır.