(İSKİD) Türkiye İklimlendirme Sektörü 2021 Verilerini DEĞERLENDİRDİ!

İklimlendirme sektörünün 2021 yılı verileri, İSKİD’in gerçekleştirdiği “İSKİD, Türkiye İklimlendirme Sektörü 2021 Verilerini Değerlendiriyor” isimli seminerde ele alındı. 26 Nisan Salı günü gerçekleşen dijital buluşmada, İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan, İSKİD İstatistik Komisyonu Başkanı Seda Olcan ve İSKİD Yönetim Kurulu ve İstatistik Komisyonu Üyesi Volkan Arslan yer aldı.

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan, sunumunda sektörün ihracat ve büyüme potansiyeline vurgu yaparak, 2021 yılında sektör ihracatının 6.2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve 2022 yılı hedefinin ise 7,0 milyar dolar seviyelerinde olacağını söyledi. Sözlerine devam eden Didonyan, “Önümüzdeki 10 yıllık süreçte 25 milyar dolar ihracat hacmi ve 35 milyar dolarlık iç piyasa büyüklüğü ile Türkiye İklimlendirme Sektörünün toplam 60 milyar dolarlık bir hacme ulaşacağı beklenmektedir” dedi.

Didonyan, sektör ihracat verilerini açıkladıktan sonra devam ettiği konuşmasında “Dernek olarak yüzde 90’ını temsil ettiğimiz iklimlendirme sektörünün, teknolojiye kolayca uyum sağlayarak, enerji verimliliği standartlarına uygun ürünler ürettiği ve Avrupa Birliği yönetmelikleriyle uyumlu, çevre dostu ürünlerini hızlıca pazara sunma kabiliyeti ile ülkemizin, iklimlendirme konusunda bir üretim üssü durumunda olduğunu” söyledi.

İSKİD İstatistik Komisyonu Başkanı Seda Olcan yaptığı sunumda İSKİD İstatistiklerinin toplanma ve yayınlanma yöntemlerini anlattı. İSKİD Üyelerinden 92 firmanın ürün gruplarında toplam 27 kategoride istatistik verisi toplandığını belirten Olcan, İSKİD Üyesi olmayan firmaların da bu kategorilerde istatistik çalışmasına veri verebileceğini söyledi. İstatistik verisi veren firmaların veri verdikleri ürün grubundaki raporlara ücretsiz sahip olabileceklerini ancak farklı kategoriler için istatistik raporunu ücreti karşılığı alabileceklerini açıkladı. Yine verisi olmayan firmaların da istatistik raporunu ücreti karşılığı alabileceklerini sözlerine ekledi.

İSKİD İstatistiklerinin ilk yayınlandığı 1994 yılından itibaren sürekli geliştirilerek son 3 yıl verilerinin dijital platformda toplanmaya başlanmasıyla sonuçların daha hızlı ve doğru yayınlandığını söyleyen Olcan, istatistik toplanmasında en hassas konulardan birisinin de verilerin gizliliği olduğunu belirtti. Dijital yapı kurulurken gizliliğin en üst düzeyde sağlanması için gerekli tedbirlerin alındığının altını çizdi. Tüm istatistik verilerinin 4,8 ve 12 aylık periyodlarla dijital olarak toplandığını söyledi.

Split, VRF ve Isı Pompası ürün gruplarındaki istatistik verilerini katılımcılarla paylaşan Olcan, “Pandemiyle birlikte evlerinde ve yazlık evlerinde çalışan sayısının artması split klima pazarını perakende hem de toptan satışlarda büyüttü. Split klima üretimi 1.5 milyon, iç satışta 1 milyon adedi aşmış durumdadır. 2021 yılında iç pazarda split, multi split ve ticari multi split klimada, yüzde 42 oranında büyüme yaşandı. Yine 2021 yılı split klima ihracatında yüzde 120’lik artış ile rekor büyüme yaşandı. Kentsel dönüşüm ve yeni konutların 2022 yılı son çeyreğinden itibaren split ve multi split klima satışlarına ivme kazandırmasını bekliyoruz” dedi.

Sunumunda VRF/VRV klima pazarına da değinen Olcan şu açıklamalarda bulundu:

“VRF/VRV klima pazarına baktığımızda kamu yatırımlarındaki azalmaya rağmen, VRF sistemler krizden az etkilenen ürün gruplarıdır. Döviz kurlarında artış, komponent tedarikinde ve lojistikte yaşanan sıkıntılar nedeniyle 2021 yılında VRF pazarının küçüleceği öngörülmüş olsa da pazar dış ünite bazında iç satışta yüzde 7, ihracatta yüzde 13 büyüme gösterdi. Yine kıyı bölgelerdeki konut artışına paralel, mini VRF pazarında yüzde 20 büyüme sağlandı. VRF iç ünite pazarında ise ithalattaki yüzde 13’lük düşüşe karşı, imalatın artmasıyla VRF iç ünite pazarı 2021 yılını yüzde 14’lük bir büyüme ile kapattı. 2021 yılı ihracat artış oranının son 3 yıla kıyasla rekor seviyede olması, Türkiye’nin VRF sistemler özelinde bölgesel dağıtım üssü olma başarısının bir göstergesi niteliğindedir. Global istatistik verilerine baktığımızda, Türkiye Avrupa’nın en büyük VRF pazarıdır.”

Hava Kaynaklı (Havadan Suya) Isı Pompası pazarı İSKİD istatistik verilerini paylaşan Olcan, “Yazlık mekanlarda çalışan sayısının artması, artan enerji maliyetleri ve konfor talebi ısı pompası sistemlerine ilgiyi arttırdı. Havadan suya ısı pompasında ithalatta yüzde 59 artış oldu. Artan bakır boru maliyetleri nedeniyle Monoblok tip ısı pompasına yönelim olmuş ve satış oranı 2018 yılında yüzde 26 olarak gerçekleşmişken, 2021 yılında yüzde 40’lara kadar yükselmiştir. Dünyadaki enerji krizi ve doğalgaza olan bağımlılığı azaltmak amacıyla, önümüzdeki yıllarda ısı pompası pazarının büyüyeceğini ön görüyoruz” dedi.

Çatı tipi klima (rooftop), fancoil, klima santrali ve soğutma grubu pazar verileri ile ilgili istatistik verilerini İSKİD Yönetim Kurulu ve İstatistik Komisyonu Üyesi Volkan Arslan, katılımcılarla paylaştı. Çatı tipi klima (rooftop) ürün gruplarında ithalat oranı 2018 – 2021 döneminde yüzde 90 daraldığını söyleyen Arslan, bunun sebebinin artan yerli üretici sayısı ve rekabetin artmasıyla pazarda ithal ürünlerin daha az yer bulması olduğunu söyledi. 2021 yılında ise pandemi nedeniyle kaybedilen pazarın bir kısmının geri kazanılarak, çatı tipi klima (rooftop) satışlarında iç pazarda yüzde 25 artış sağlandığını belirtti. Arslan, iç pazar büyüklüğünü 600 satış adedi olarak ifade edebiliriz diye açıklamalarına ekledi.

Sözlerine devam eden Arslan, “İç pazardaki dağılımda pazarın yüzde 37’si gazlı olarak çalışan çatı tipi klimalar, yüzde 6’sı ise su soğutmalı paket klimalardan oluşuyor. Önümüzdeki dönemde Eko-Tasarım kriterlerine uyumlu üretim ve gereklilikler sebebiyle, ürünlerin birim fiyatlarında artış olabilir” diye belirtti. Sunumunda fancoil pazar verilerine de değinen Arslan, “Fancoil cihazlarının ithalatında 2017-2021 yılları arasında yüzde 42 daralma yaşandı. 50 binli adetler seviyesinde olan ithalat, 30 binler seviyesine geriledi. İmalat miktarı da 5 yıl önceye göre azalmış olsa da, 3 yıldır 90 binli adetler seviyesinde sabit olarak gidiyor. İç Pazarda 120 binler seviyesindeki satış adetleri, 70 binli satış adedi seviyesine gerilemiş durumda. Bunu nedeni oteller ve hastane yatırımlarının azalma trendinde olması yine bu tarz büyük projelerde fancoil soğutma grupları yerine, VRF çözümlerin tercih ediliyor olması. Ancak bu duruma pozitif bakarsak ihracatta yine aynı dönemde yüzde 43 artış yaşandı. Artan üretici sayısı ve yeni ihracat bölgeleri ile bu artışa katkı sağladı” dedi.

İç pazar fancoil dağılımı ile ilgili verileri de paylaşan Arslan, “Adet olarak gizli tavan tipi yüzde 80, 2 borulu fancoil yüzde 55, kaset tipi yüzde 12, EC fancoil yüzde 5 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki yıllarda EC fancoil kullanımı Türkiye pazarında artışta olacak” bilgisini katılımcılar ile paylaştı.

Klima santrali ürün grupları verilerine de sunumunda değinen Arslan; “2017- 2021 yıllarında klima santrali ihracatında yüzde 95 artış sağlandı. Ürünlerin yüzde 99’u yerli üreticilerden, yüzde 1’i ise ithal ürünlerden sağlanıyor. Üretim kapasitesi olarak 2021 yılında 10 binli adetlerden 16 binli adetlere çıkarak yüzde 60’lık kapasite artışı sağlandı. Yerli üreticilerin yurt dışı pazar arayışlarına ağırlık vermeleriyle birkaç yıl içinde ihracat rakamları satış adedinin, iç pazar satış adetlerini geçeceğini ön görüyoruz” açıklamasında bulundu.

Soğutma gruplarında iç pazar satış oranının 1.500 adet olarak gerçekleştiğini söyleyen Arslan, “5 yıllık periyod içinde soğutma grubu pazarında yüzde 33’lük bir daralma görüyoruz ancak 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20’lik bir büyüme yaşandı, bu da pozitif bir gelişmedir” dedi.


İSKİD 
Dernek 1992 yılında Türkiye’de iklimlendirme, soğutma ve klima cihazları imalatçısı ve/veya ithalatçısı olan üyeleri arasında iş birliğini sağlayarak üyelerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Klima tüketicileri ile firmalarının haklarını ulusal ve uluslararası düzeyde korumak; ülkenin ısıtma, soğutma klima ihtiyaçlarının karşılanması sırasında çevreye duyarlı ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunur. Toplumun yaşam kalitesini artıran çalışmalarında, sektörü çevreyi gözeten, yenilikçi, güvenilir, rekabetçi nitelikleriyle gerek yurt içinde gerekse yurt dışında saygın ve öncü bir konuma taşımak için faaliyetler yürütür.