(Mekan Konuşmaları) “Herkes İçin Tasarımdan Stratejik Tasarıma” Sunumuyla Pete Kercher’i Ağırlıyor!

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Yüksek Lisans Programları öğrencilerinin düzenlediği Mekan Konuşmaları serisinin 89’uncusuna “Herkes İçin Tasarımdan Stratejik Tasarıma” (From Design for All to Strategic Design) başlıklı konuşması ile Pete Kercher konuk olacak.


“Mekan Konuşmaları No: 89”
Herkes İçin Tasarımdan Stratejik Tasarıma

Konuşmacı: Pete Kercher
Tarih: 22 Mart 2022 Salı
Saat: 19.00
Yer: Çevrim içi, Zoom
Zoom Webinar ID: 823 7753 6205


Mekan Konuşmaları No: 89‘da Pete Kercher, “Herkes için Tasarım” kavramının doğuşunu ve dönüşümünü açıklayacak. Etkinlikte ayrıca, kültürel miras alanındaki uygulamalarda kullandığı stratejik tasarım unsurları üzerine tartışılacak.

Etkinliğin Tanıtım Metninden:

“Herkes için Tasarım, kökleri geçtiğimiz yüzyılın son yıllarında İskandinavya’nın sosyal içerme gündeminde olan uluslararası bir harekettir. İrlandalı tasarımcı Paul Hogan, 1993 yılında Batı Avrupa’dan bir grup meslektaşını ‘European Institute for Design and Disability’i (EIDD) kurmak üzere bir araya getirdi ve tasarım konusu gündeme taşındı. İyi tasarlanmamış bir yapay çevreyle kurulan etkileşimin zorluğunu Hogan, ‘İyi tasarım mümkün kılar, kötü tasarım engeller’ sloganıyla açıklıyor. 2004 yılında Stockholm Bildirisi‘ni hazırlayıp kabul eden EIDD, Herkes için Tasarım‘ı ‘insan çeşitliliği, sosyal içerme ve eşitlik için tasarım’ olarak tanımlıyor. Metodolojilerinin temelinde tasarım sürecinin her aşamasında son kullanıcılarla geri dönüşlü iletişim var.

Herkes için Tasarım, Fordizm ve üretim hattı konformizm günlerinden miras kalan ‘silo düşüncesi’nden temiz bir kopuş yapar. Bu yaklaşımı yalnızca mekanlara, ürünlere, iletişimlere ve hizmetlere değil; aynı zamanda sistemlere ve stratejilere de uygulamadaki başarı, stratejik tasarıma gerçek yeniliği getiren mantıksal evrim olacaktır.”

22 Mart Salı günü saat 19.00’da gerçekleşecek etkinlik, çevrim içi düzenlenecek ve herkesin katılımına açık olacak. Mekan Konuşmaları serisinin önceki bölümlerine Youtube kanalları üzerinden ulaşılabilir.