(Koli Art Space)’de Yeni Sergi: “Birbirimizin Huzurunda”

Küratörlüğünü Melis Bektaş’ın Üstlendiği “Birbirimizin Huzurunda” isimli sergi, 12 Mart Cumartesi gününden itibaren KOLİ Art Space’de ziyarete açılıyor. Sergi, bedenin kamusallığını kırılganlık ve birliktelik ihtimalleri üzerinden yeniden düşünmeye alan açıyor.


“Birbirimizin Huzurunda”
Sergi


Küratör:
Melis Bektaş
 Sergi Açılışı: 12 Mart 2022 | Saat: 16.00 – 21.00
Tarih:
12 Mart  2 Nisan 2022
Yer: Koli Art Space, Kadıköy / İstanbul

Sergi Konuşması

Tarih: 19 Mart 2022 | Saat: 15.00


“Birbirimizin Huzurunda”, yaşamın güvencesizlik ve kırılganlık içinden duyumsandığı bir zamanda beden ve kırılganlıkları bıraktığımız açıklıklar ve bağlantılar üzerinden yorumluyor, bize ait olduğunu hissettiğimiz ve bize ait olmayan bir dizi bakış açısıyla karşılaşılan bir alan yaratıyor.

Sergide beraber co., Pelin Çağlar, Umut Erbaş ve Mihriban Tandoğan sanatsal pratiklerinin genelindeki performatif ihlal; geçişlilik, geçicilik ve katmanlılığın yanı sıra beden, coğrafya, kültür, kimlik ve zihne dair yaşanabilirliği ve yaralanabilirliği ele alış biçimleriyle bir araya geliyorlar. Başkaları tarafından, bilinen ve bilinmeyen, uzak ve yakın, sosyal normlara göre, tarihsel olarak belirli koşullara göre şekillenen, sosyal ve politik kuruluşlarca ve çevresel faktörler tarafından hep yeniden inşâ edilen beden, serginin çıkış noktası.

Bedenin kamusallığı düşünülerek “Birbirimizin Huzurunda”, isminde birliktelik ihtimalini, birbirimiz olma fikrini sorunsallaştırılıyor ve tartışmaya açılıyor. Canlı bir paradoks ve yeni toplumsal ontoloji ihtiyacı içinde devam eden tartışmalar sergide; fotoğraf, video ve resim üzerinden kırılganlığın ve yaralanabilirliğin izlerini sürüyor.

“Birbirimizin Huzurunda” Pazar, Pazartesi ve Salı günleri hariç, saat 13.00 – 18.00 arası Koli Art Space‘de gezilebilir. Sergi hakkında ayrıntılı bilgi için Koli Art Space web sayfası ziyaret edilebilir.


KOLİ Art Space
KOLİ Art Space, Yasemin Kalaycı ve Elçin Acun tarafından kurulmuş kâr amacı gütmeyen, bağımsız bir çalışma, üretme ve sergileme alanıdır. Sanatsal deneyim ve iş birliği ekseninde dolaşan KOLİ, feminist ve queer sanatçılar arasındaki diyaloğun desteği ile var olur. Kapsayıcılık ve çeşitliliğin gücü ile beslenir, kimliğin ve cinsiyetin akışkanlığına odaklanarak değişim ihtiyacının zorunluluğu inancından doğmuş bir sanat alanıdır.