(Baksı Kültür Sanat Vakfı) “Anadolu Ödülleri” Sahiplerini Buldu!

Bir kağnı tekerleğini temsil eden ödül heykelciği ise sanatçı Osman Dinç’in imzasını taşıyor.

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen Anadolu Ödülleri’nin kazananları 19 Ocak’ta Hilton Bosphorus Oteli’nde düzenlenen bir törenle açıklandı. Kazananlara bir kağnı tekerleğini temsil eden, Osman Dinç tasarımı ödül heykelciği takdim edildi. 

Dönüşümlü olarak çiftli yıllarda kurumlara, tekli yıllarda kişilere verilen Anadolu Ödülleri’nin “Geçmişi Selamlamak” başlığıyla düzenlenen 2021 ödül programında son yüzyılda eser veren ve eserlerinde Anadolu’nun kültürel birikimini en üst düzeyde yansıtan sanatçılara sunulması hedeflendi. Adaylar beş ayrı dalda ayrı ayrı oluşturulan seçici kurul üyelerinin önerileriyle belirlendi.

 

“Edebiyat”

Doğan Hızlan (Başkan), Beşir Ayvazoğlu, Mario Levi, Metin Celal, Sunay Akın‘dan oluşan Anadolu Ödülleri 2021 Edebiyat Seçici Kurulu, Anadolucu edebiyatın ilk örneklerini veren, yazı ve kitaplarında Anadolu’nun kültürü, zihniyet dünyası, yaşam alışkanlıklarına dair çarpıcı gözlemler aktaran ve kronikleriyle yakın dönem tarihine ışık tutan Refik Halid Karay’ı ödüle layık gördü.

Edebiyat ödülünü Refik Halit Karaya adına torunu Erten Karay, Atilla Dorsay ve Metin Celal’den aldı.

“Görsel Sanatlar”

Anadolu Ödülleri 2021 Görsel Sanatlar Seçici Kurulu’nda yer alan Prof. Dr. Zeynep İnankur (Başkan), Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Dr. İpek Duben, Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman; Anadolu’nun geleneksel sanatlarını ve dilini kucaklayan, bu coğrafyaya özgü öğeleri yapıtlarının odağına yerleştirerek süreklilik kazanmalarını sağlayan Bedri Rahmi Eyüboğlu’nu ödüle layık gördü.

Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun torunu Rahmi Eyüboğlu’na ödülü, Ekrem İmamoğlu ve Düzenleme Kurulu Başkanı Esra Aliçavuşoğlu sundu.

“Müzik”

Baki Duyarlar (Başkan), Cem Mansur, Cihat Aşkın, Erdal Erzincan, Evin İlyasoğlu‘ndan oluşan Anadolu Ödülleri 2021 Müzik Seçici Kurulu, geleneksel yöntemlerle nesilden nesile aktarılan türkülerin notaya yazılması, korunup arşivlenmesi, birer kaynak olarak akademik dünyaya aktarılabilmesi alanında çalışmış ve bu konuda geride kapsamlı bir külliyat bırakmış Muzaffer Sarısözen’i ödüle layık görmüştür.

Muzaffer Sarısözen’in ödülünü jüri üyesi Cihat Aşkın, İTÜ Türk Musıkisi Konservatuarı Öğretim Görevlisi Süleyman Şenel’e takdim etti.

“Sinema”

Anadolu Ödülleri 2021 Sinema Seçici Kurulu üyeleri; Prof. Dr. Bülent Vardar (Başkan), Alin Taşçıyan, Atilla Dorsay, Derviş Zaim ve Yeşim Ustaoğlu, Türkiye’de kendi kuşağı kadar gelecek kuşak sinemacılara öncülük ve öğretmenlik eden, sinemaya Yılmaz Güney’in de aralarında olduğu pek çok önemli yönetmen ve oyuncu kazandıran ve sinemamızın evrensel düzeye erişmesinde belirleyici rol oynayan Lütfi Akad‘ı ödüle layık görülmüştür.

Lütfi Akad’ın torunu Melis Akad’a ödülü Tamer Levent ve Bülent Vardar verdi.

“Mimarlık”

Prof. Dr. Suha Özkan (Başkan), Celal Abdi Güzer, Melkan Gürsel, Kerem Piker ve Prof. Dr. Uğur Tanyeli‘den oluşan Anadolu Ödülleri 2021 Mimarlık Seçici Kurulu, Emre Arolat’ı projelerinin bağlamla ilişki kurma, duyarlı yaklaşımın yapılı çevreye yansıma biçimi ve mimari tasarım disiplinini ortamlarda da sürdürme başarısından ötürü ödüle layık gördü.

Emre Arolat ödülünü Melkan Gürsel ve Erol Tabanca’dan aldı

Anadolu Ödülleri 2021 kapsamında iki mimara da Destek Ödülü verildi. Melike Altınışık; mimari tasarımın görece az değinilmiş alanlarında çalışması, tasarımda benimsediği çağcıl ve özgün yaklaşımı, yenilikçi mimarlık dili ve etkinliğini Türkiye coğrafyasıyla sınırlamayan uluslararası üretim pratiğinden ötürü Destek Ödülü’ne layık görüldü.

Ömer Selçuk Baz ise Anadolu coğrafyasında mimari bakımdan örneği az bulunan müze ve ziyaretçi merkezi niteliğindeki dikkat çekici yapıları, projelerinin bulundukları yerle ilişkilerini önceleyen yaklaşımı ve mimari mekân kurgusundaki özgün malzeme dili dolayısıyla Destek Ödülü aldı.

Destek Ödülü’ne değer görülen Ömer Selçuk Baz ve Melike Altınışık’a ödüllerini Melkan Gürsel sundu.

“Doğan Değer Ödülü”

Doğan Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen Anadolu Ödülleri programında bu yıl ilk kez “Doğan Değer Ödülü” adıyla verilen Onur Ödülü ise 1992’den bu yana, kurucusu olduğu Kalan Müzik bünyesinde yaptığı çalışmalarla Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş müziklerini büyük bir özveriyle derleyen, geride Türkiye coğrafyasındaki müzik kültürüne ilişkin kapsamlı bir arşiv bırakan Hasan Saltık’ın oldu.

Doğan Değer Ödülü’ne layık görülen Hasan Saltık’ın ödülünü oğlu Mehmet Ekin Saltık’a, Begüm Doğan Faralyalı ve Hüsamettin Koçan sundu.

Misafir Sanatçı Programı

Baksı Kültür Sanat Vakfı, bu yıl ilk kez Anadolu Ödülleri kapsamında Misafir Sanatçı Programı’nı da başlattı. 2021 ödül programında beş ayrı dalda, ödül alan her bir sanatçı adına genç bir yetenek Misafir Sanatçı Programı’na davet edildi. Görsel Sanatlar alanından Yılmaz Bulut, Sinema alanından Selman Nacar, Müzik alanından Mehmet Ali Şimayli, Edebiyat alanından Çağla Meknuze Kırant ve Mimarlık alanından Berin Erikçi bu programın ilk katılımcıları olmaya hak kazandılar. Genç sanatçılar bu yıl özel bir program dahilinde Baksı’da konuk edilecekler ve orada üretecekler.

…son yüzyıl içinde Anadolu’yu onurlandıran bireysel katkıları gündeme getirdik.

Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan

Törende konuşan Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, “2020 Anadolu Ödülleri ile Arkeoloji, Gösteri Sanatları, Müzecilik, Restorasyon, Süreli Etkinlikler dallarında değerli projeleri belleğimizin ilk sayfasına kaydettik. 2021 Ödülleri’ni ise Edebiyat, Görsel Sanatlar, Mimarlık, Müzik ve Sinema alanlarında son yüzyıl içinde Anadolu’yu onurlandıran bireysel katkıları gündeme getirdik” dedi.

Koçan şunları söyledi: “Bugünün Türkiye’sinde kimliğimizin en belirleyici özelliğinin Anadolu birikimi olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda Anadolu insanının yaşam mücadelesini daha görünür kılmalı, orada yaşanan insan öykülerinin birikimini ve bizi nasıl zenginleştirdiğini yeniden görebilmeli, Anadolu’ya kültürler çöplüğü gözüyle bakmak yerine, değerler dünyasının toprağı olarak ondan gurur ve sevgi ile söz edebilmeliyiz. Baksı Kültür Sanat Vakfı olarak bu bağlamda Anadolu’yu geçmiş birikimler ve güncel enerji ile kültür ve sanatın barış coğrafyası olarak tekrar tekrar dünyamıza önermek istiyoruz.”

Anadolu’da, daha adil, eşit ve sevgi dolu bir dünyaya hizmet eden değerlerle bezeli çok katmanlı ve zengin bir kültür mozaiğine sahibiz.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı

Anadolu’nun zengin mirasını gelecek kuşaklara aktarmada önemli bir misyon üstlenen Anadolu Ödülleri’nin ana sponsoru olmaktan onur duyduklarını belirten Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı ise şunları söyledi: “Bugün dünyada ve ülkemizde her gün giderek derinleşen, toplumların ve insanlığın birlikte hareket etme becerisini zedeleyen başlıca sorun kutuplaşma. Giderek keskinleşen kutuplaşmanın panzehri ise ortak değerlerimize sahip çıkmak. Doğan Grubu olarak kutuplaşmaya karşı durmak için 2017 yılında Ortak Değerler Hareketi’ni başlattık. Bu kapsamda yaptığımız araştırma, hepimizin ortak değerlerde buluştuğumuz ortak bir Türkiye hayali kurduğumuzu gösterdi. Anadolu’da, daha adil, eşit ve sevgi dolu bir dünyaya hizmet eden değerlerle bezeli çok katmanlı ve zengin bir kültür mozaiğine sahibiz. Mevlâna da, Yunus Emre de bu toprakların insanları. Bu toprakların mayası, kuşaktan kuşağa aktarılan değerlerle yoğruldu. Anadolu, hem ortak değerlerimizin yeşerdiği yer hem de en önemli ortak değerlerimizden biri. Doğan Grubu olarak, Anadolu’nun bize öğrettiklerine, anlattıklarına ve kadim değerlerimize sımsıkı bağlıyız. Dolayısıyla Anadolu’ya sahip çıkarak hepimize ait olanı ödüllendirmek kalbimize çok yakın bir  konu; Anadolu Ödülleri’ni desteklemekten onur duyuyoruz. Bu yıldan itibaren, bir onur ödülü olan Doğan Değer Ödülü’nü takdim etmekten dolayı da ayrıca çok mutluyuz. Anadolu Ödülleri’nin ortak kültürel hafızamıza büyük katkı vermiş kurumları ve kişileri daha görünür kılmasını ve nicelerine ilham olmasını diliyorum.”

Bu isimlerin bir ülkenin ortak kültürel hafızasının oluşturulmasına önemli katkılarda bulunduklarını söylememiz mümkün…

Konuşmasında 2021 ödülleri sürecini aktaran Düzenleme Kurulu Başkanı ve Seçici Kurul üyesi Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu ise şunları söyledi: Bu isimlerin Cumhuriyet tarihinde çarpıcı izler bırakan işlere imza attıklarını, bir ülkenin ortak kültürel hafızasının oluşturulmasına önemli katkılarda bulunduklarını söylememiz mümkün… Jürinin; Anadolu Ödülleri’nde yerel bir liyakat sunma kaygısının ötesinde, hayatımıza bir şekilde dokunan, yaşam pratiklerimize anlam katan, bizlere ilham veren, bireysel ya da kitlesel ölçekte farklı vizyonlar sunan isimlere yöneldiğini de özellikle vurgulamakta yarar var.”

İlk yıldan bu yana, Anadolu Ödülleri’nin ana sponsorluğunu Doğan Holding üstlenirken, Kurukahveci Mehmet Efendi programa sponsor olarak katkıda bulunuyor.