(MSTAS 2022) “Mimarlıkta Sayısal Tasarım XVI. Ulusal Sempozyumu” Başvuruları Bekliyor!

İlki 2007 yılında gerçekleştirilen, Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu (MSTAS), her yıl başka bir üniversitenin ev sahipliğinde mimarlık ve tasarım alanındaki teknolojik gelişmelerin tartışıldığı, endüstri ve akademinin buluştuğu bir etkinlik olarak bu yıl Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecek. 22-26 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek sempozyumda, çalıştaylar ve bildiri sunumları ile akademiden ve endüstriden paydaşların bir araya gelerek alana dair bilgi birikimini güçlendirmesi hedefleniyor.


“Mimarlıkta Sayısal Tasarım XVI. Ulusal Sempozyumu (MSTAS 2022)”

Bildiri Çağrısı: 10 Ocak 2022 Pazartesi
Genişletilmiş Bildiri Özetleri Teslimi ve Çalıştay Önerileri için Son Tarih: 18 Mart 2022 Cuma
Hakem Değerlendirmesi İlanı: 11 Nisan 2022 Pazartesi
Tam Metin Teslimi: 4 Mayıs 2022 Çarşamba
Çalıştaylar: 22 Haziran 2022 Çarşamba –  23 Haziran 2022 Perşembe
Sempozyum: 24 Haziran 2022 Cuma – 25 Haziran 2022 Cumartesi
Yer: Eskişehir Teknik Üniversitesi


Teknolojinin insan hayatındaki etkisi artarken teknoloji ile insan üretiminin birlikteliğinden doğan kazanımlar yapay zeka, bilim, teknoloji, mimari ve sanat gibi farklı disiplinlerde yeni açılımlara uzanmaktadır. Oluşan bu yeni diyalog alanı akademi, kurumlar ve profesyonel aktörleri bir araya getirirken oluşan sayısal ekosistemler aynı zamanda bir destek ağı oluşturmakta ve bu alanda kolektif bilginin ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını sağlamaktadır. Bu anlamda Eskişehir Teknik Üniversitesi‘nde düzenlenecek olan Mimarlıkta Sayısal Tasarım 16. Ulusal Sempozyumu’nun teması “Sayısal Ekosistemler ve Mimarlık” olarak belirlenmiştir.

Sempozyum konuları yukarıdaki tema ekseninde aşağıdaki başlıkları içermektedir:

• Hesaplamalı tasarım
• İnsan – bilgisayar etkileşimi
• Kural tabanlı sistemler ve biçim grameri
• Yapı Bilgi Modellemesi
• Mimarlıkta sayısal tasarım ve eğitim
• Mimarlıkta sayısal tasarım, yaratıcılık ve tasarım düşüncesi modelleri
• Akıllı şehirler, şehir planlama ve coğrafi bilgi sistemleri
• Sayısal fabrikasyon ve robotik
• Tasarımda kitlesel özelleştirme
• Sayısal temsil ve görselleştirme
• Tasarımda etmen tabanlı modelleme, makine öğrenmesi ve yapay zeka
• Tasarımda simülasyon, kestirim ve değerlendirme
• Yapı optimizasyonu ve malzeme tabanlı tasarım
• Biyonik, biyoüretim ve canlı malzemeler
• İşbirlikçi, katılımcı ve duyarlı tasarım
• Performans tabanlı tasarım
• Sayısal yöntemler ve kültürel miras
• Tasarımda demokratikleşme ve sayısal yaratı

Düzenleme Kurulu:

Dr. Öğetim Üyesi Mehmet Ali Altın
Doç. Dr. Mehmet İnceoğlu
Dr. Öğretim Üyesi H. Günseli Demirkol
Doç. Dr. Onur Ülker
Araştırma Görevlisi F. Mehmet Alhan
Araştırma Görevlisi Serkan Hatipoğlu
Araştırma Görevlisi Tuna Torun
Bircan İnan
Buse Bölek
Büşra Yavuz
İlknur Küçükoğlu
Özlem Gök Tokgöz

Mimarlıkta Sayısal Tasarım XVI. Ulusal Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.


*Sempozyumun 4 Mart 2022 olan genişletilmiş bildiri özeti teslim tarihi  18 Mart 2022 olarak değiştirilmiştir.