“Community 2050” Yarışması Katılımcılarını Bekliyor!

Shenzhen Kentsel Planlama ve Tasarım Enstitüsü (UPDIS), Katalonya İleri Mimari Enstitüsü (IAAC), Uluslararası ARQ ajansı ve Non Architecture’ın iş birliğiyle düzenlenen “Community 2050” yarışması, şehirlerin daha sürdürülebilir ve adil olabilmeleri için fikirleri ve tasarım çıktılarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.


“Community 2050” Yarışması
Kategori: Öğrenci, Profesyonel
Katılım: Ücretsiz
Başvuru: nonarchitecture.eu
Son Kayıt Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı
Teslim Sisteminin Açılması: 1 Ocak 2022 Cumartesi
Son Teslim Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı
Kazananların Açıklanması: 28 Şubat 2022 Pazartesi


“Community 2050”, UPDIS Community 2050 Sempozyumu ile başlatılan bir araştırmanın parçası olarak, kentsel tasarımdaki mevcut ve gelecek uygulamalar hakkındaki diyaloğu sürdürmek için fikirler toplamayı hedefliyor. “Community 2050”, topluluklara teknoloji ve yenilik merceğinden bakmayı öneriyor. Yarışmada merkeze alınan beş ana konu ise şöyle:

  • Çevresel Sürdürülebilirlik
  • İklim Değişikliği ve Afetlere Karşı Güvenlik ve Dayanıklılık
  • Ekoloji ve Sağlık
  • Kentsel Dönüşüm, Yoğunlaştırma ve Mirasın Korunması
  • Sosyal Kapsayıcılık ve Topluluk Gelişimi

Yarışma için OMA‘nın ilk projelerinden biri olan Shenzhen High Tech Park (Çin) ve Amsterdam Ijplein (Hollanda) proje alanı olarak belirlenmiştir. Katılımcıların müdahalelerinin rolünü daha iyi anlamaları için bir bağlam olarak sunulan bu proje alanları, tasarım ekiplerine arka plan bilgisi oluşturma amacıyla verilmiştir. Aynı zamanda, katılımcılardan bu alanlar içerisinde “Community 2050” vizyonlarını oluşturmaları istenmektedir.

Yarışmanın beş ana konusu, verilen proje alanlarında bir araya getirilebilir. Proje alanları ortak özellikler taşımakta; ancak  radikal farklılıklar da göstermektedirler. Her proje alanı için kazananlar ayrı ayrı ödüllendirileceğinden, katılımcılar ilgi alanlarına ve uzmanlıklarına daha uygun olan alanı seçebilir ve yalnızca bir öneri ile katılabilirler. 

Yarışma Kategorileri

Açık Kategori: Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencileri bu kategoriye başvurmalıdır. Ölçek ve alan sınırlaması olmaksızın yarışmanın konularından biri veya birkaçı hakkında fikir geliştirmeleri istenmektedir. 

Profesyonel Kategorisi: Yalnızca profesyonel olarak Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı yapanlara açık olan bu kategori, yarışma alanının tamamını kapsayan eksiksiz bir kentsel vizyon önerisi beklemektedir.

Her kategorideki katılımcılar ayrı ayrı ödüllendirilecektir.


Non Architecture yarışmaları , grup veya bireysel olarak çalışan her yaştan ve kültürel kökenden katılımcıya açıktır. Yarışmaya katılmak tamamen ücretsizdir. Yarışma kayıtları, nonarchitecture.eu yarışma web sitesi aracılığıyla yapılacaktır. 

“Community 2050” yarışması hakkında ayrıntılı bilgi ve yarışma takvimine buradan ulaşılabilir.