Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda “Döngüsel Topluluklar”

Marmara Belediyeler Birliği’nin Türkiye Koordinatörü olduğu, Avrupa Atık Azaltım Haftası,“Döngüsel Topluluklar” teması ile 28 Kasım tarihine kadar devam ediyor.

Avrupa Atık Azaltım Haftası (European Weekfor Waste Reduction – EWWR); Avrupa’da atık önleme konusunda farkındalık oluşturmak için sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi hakkında bilinçlendirme eylemlerinin uygulanmasını teşvik ediyor. Atık azaltma, ürünün yeniden kullanımı ve maddesel geri dönüşüm stratejileri hakkında farkındalık yaratmak için düzenlenen EWWR, üç temel faaliyete dayanarak “azalt”, “yeniden kullan”, “geri dönüştür” temaları ile gerçekleşiyor.

Daha sürdürülebilir dünya için dayanışma ve iş birliği içinde olmak amacıyla EWWR; kamu idareleri, özel şirketler, sivil toplum ve vatandaşlar dâhil olmak üzere geniş bir kitleyi bir hafta boyunca ağırlıyor.

“Zamandan Artır, Atığını Azalt” Avrupa Atık Azaltım Haftası Eğitimi
Avrupa Atık Azaltım Haftası’na özel olarak hazırlanan “Zamandan Artır, Atığını Azalt” başlıklı herkese açık çevrim içi eğitim programı 22 – 26 Kasım tarihlerinde 10:00 – 11:30 saatleri arasında gerçekleşiyor. “Döngüsel Topluluklar”ları esas alarak atık azaltımı konusunda önemli rollere sahip olan farklı paydaşları bir araya getiren program, atık konusunu sosyal, çevre ve ekonomik boyutlarıyla kavramaya ve yeniden düşünmeye davet ediyor.

Program:

• 24 Kasım 2021 – 10:00 – 11:30 | Belediyeler için Kompost ve Zehirsiz Kentler (Buğday Derneği)
• 25 Kasım 2021 – 10:00 – 11:30 | Atık Azaltımı Bağlamında Belediye Tecrübe ve İyi Uygulama Paylaşımı
• 26 Kasım 2021 – 10:00 – 11:30 | Sivil İnisiyatif Perspektifinden Atık Azaltımı

Etkinliğe kayıt olmak için: www.yerelyonetimakademisi.com


EWWR
Avrupa Atık Azaltım Haftası (EWWR), 2009 yılında AB tarafından finanse edilen bir LIFE + projesi olarak doğdu. Girişim, atıkların önlenmesi konusunda güçlerini birleştirmek isteyen Avrupa genelindeki kamu kurumlarının çabalarından meydana geldi.