(AURA İstanbul)-(Arketon) İş Birliği ile Exlibris AURA Kitap Söyleşileri

AURA İstanbul ve Arketon işbirliğiyle mimarlık, kent ve tasarım alanında yayınlanan kitapların ele alındığı “Exlibris AURA” etkinlik dizisinin yeni etkinliği Aykut Köksal, İpek Akpınar ve Yılmaz Değer’in katılımıyla 24 Kasım Çarşamba saat 20:00’de gerçekleşecek.

Exlibris AURA’nın üçüncü etkinliğine “Şehirde Oyun” kitabının editörlerinden Pelin Derviş ve “İstanbul’un Yabancı ve Levanten Mimarları” kitabının yazarı Şehengiz Can konuk olarak katılacak.

Söyleşide yeni bir yayın, Arketon Yayınları‘ndan ve sahaftan birer kitap olmak üzere, üç kitap ele alınacak:

İstanbul95 Okumaları: Şehirde Oyun , İstanbul 2019, Superpool
Yazarlar: Aldovan Eyck, Darell Hammond, Denis Wood, Elger Blitz, Helle Nebelong, Jane Addams, Jane Jacobs, Lady Allen of Hurtwood, Mine Göğüş Tan, Morgan Leichter-Saxby & Suzanna Law, Simon Nicholson, Susan G. Solomon

İstanbul’un Yabancı ve Levanten Mimarları , İstanbul 2020, Arketon Yayınları
Yazar: Cengiz Can

Mimarlıkta Eleştiri, Ankara 1967, Dost Yayınları
Yazar: Cengiz Bektaş

Exlibris AURA, çevrim içi platformlarda, herkese açık ve ücretsiz gerçekleşiyor. EvenBrite kaydı ile etkinliğe Zoom üzerinden katılım sağlanabilir.


Arketon Yayınları
Arketon Yayınları, 2019 yılında, mimarlık ve kent kitapları yayımlamak üzere Aykut Köksal tarafından kuruldu. Yayınevi, misyonunu, mimarlık yazınının klasiklerini, temel kuram kitaplarını ve Türkçe üretilmiş kuramsal kitapları yayımlamak ve nitelikli basımlarla okura ulaştırmak olarak belirledi. Kitapların çevirisinin özenli olmasını ve titiz bir editoryal çalışmadan geçmesini amaçlayan Arketon Yayınları, yalnızca içeriğiyle değil, grafik tasarımdan kâğıt ve fotoğraf seçimine uzanan niteliğiyle de özenli bir yayın çizgisi izlemeyi ilke edindi.

İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – AURA İstanbul
İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi-AURA İstanbul, uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir oluşumdur. Akademi, mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj konularıyla ilgilenen konularıyla ilgilenen genç katılımcılara tek yarıyıllık yoğun bir çalışma ortamı sunmaktadır. Kültürel bir üretim biçimi olarak mimarlığın anlaşılması ve araştırılması konularının altını çizerek, yapılı çevrenin sosyal, politik ve ekolojik sistemlerle ilişkileri konularında katılımcıların anlayış ve kavrayışlarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Akademi, çeşitli ilgili uzmanlık alanlarını bir arada barındırmayı ve genç katılımcılar için bireysel araştırma konularını keşfedebilecekleri eğitime uygun fiziksel alanları kapsayan bir stüdyo ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Tüm katılımcıların ortak paydası, kentleşmiş bir toplumda gün geçtikçe daha karmaşık hale gelen tasarım ve mekan üretimi konularının etkilerini araştırmak ve keşfetmektir.