[Kitap]: Önce ve Sonra: Felaketin Mimarisini Belgelemek

Multidispliner araştırma kolektifi Forensic Architecture’ın (Adli Mimarlık) kurucu direktörü Eyal Weizman ile Centre for Documentary Architecture’ın (Belgesel Mimarlık Merkezi) kurucu direktörü Ines Weizman’ın yazdığı “Önce ve Sonra: Felaketin Mimarisini Belgelemek” Lemis Yayın’dan Baran Bilir’in çevirisiyle çıktı. 


Önce ve Sonra: Felaketin Mimarisini Belgelemek
Yazar: Eyal ve Ines Weizman
Çevirmen: Baran Bilir
Yayınevi: Lemis Yayın
Yayın Tarihi: Kasım 2021, 1. Baskı
Sayfa Sayısı: 62
Boyut: 13 cm x 17,5 cm
ISBN No: 978-605-06670-3-5


Mekânsal analiz ve mimari ifade araçlarının adli ve politik olaylarda devreye sokulması, etkin ve yaratıcı biçimde kullanılması üzerine teorik ve uygulamalı çalışmalarıyla özellikle mekânsal veri değerlendirme alanında çığır açan Weizmanlar bu kitapta hem bir temsil aracı hem de analiz malzemesi vazifesi gören önce-ve-sonra görüntülerine odaklanıyor. Çarpıcı örnekler üzerinden önce-ve-sonra görüntülerinin tarihine bakıyorlar, özellikle uydu teknolojilerinin bu temsil formuna kazandırdığı yeni perspektife işaret ediyorlar, bir yandan da bu görüntülerde ve temsil teknolojilerinde somutlaşan politik veçhelerin izini sürüyorlar.

Önce-ve-sonra görüntülerinin günümüzdeki yaygınlığı dünya algımızı şekillendiriyor. Bu durum şüphesiz ilgimizi fail insanın temsilinden toprakların ve mimarlığın temsiline kaydırarak yeni bir boyut açıyor; bu da mekânsal analizi asli bir politik aygıta dönüştürüyor. Ne var ki, önce-ve-sonra görüntülerinin en can alıcı yanı, aralarındaki gediktir; bu gedikler de basit yorumlara mukavemet eder.”