Elçin Acun’un “Bir Hayalin Alegorisi” Sergisi (Bilsart)’ta Açıldı!

Elçin Acun, Bir Hayalin Alegorisi Sergisi

Bilsart, 7 Ekim – 16 Ekim tarihleri arasında Elçin Acun’un, Melike Bayık’ın küratörlüğünde gerçekleşecek olan “Bir Hayalin Alegorisi” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor.


Bir Hayalin Alegorisi
Sanatçı:
Elçin Acun
Küratör: Melike Bayık
Tarih: 07.10.2021- 16.10.2021, Salı – Cumartesi: 11:00 – 17:00
Yer: Bilsart Bilsar Binası Meşrutiyet Cad. No: 90/A 34430 Beyoğlu/İstanbul


“Bir Hayalin Alegorisi” adlı video, kişilerin kamusal alanda ayrım olmadan, eşit şartlar ve adalet duygusu içinde özgürlüklerine feminist bir yaklaşımla değiniyor. Bireylerin ötekileştirilmesi ve yok sayılmasının bir yansıması olarak insan haklarına göndermelerde bulunuyor. Elçin Acun, heterenormatif bir kültür yapısı içinde bir bedenin, kimliğin, varoluşun görmezden gelinmesi ve toplumdan silikleştirilerek dışlanmasına karşı bir duruş tasvir ederek sokaklarda hayali olarak gerçekleştirmekte.

Bu video çalışması, politik ve toplumsal olarak varlığı inkar edilen ve ötekileştirilen bedenlerin kamusal alandaki görünürlüğüne dair izleyiciye fikir vermeyi amaçlıyor. Sergi cinsiyet söylemlerinin kısır bakış açısını ve sabitliğini bozmayı, bedenin temsildeki ifadesini belirleyerek yanılsama ilişkileri açığa çıkarmayı ve ataerkilliğin merkezi ve tek bakış açılı konumunu bölmeyi ve yeni görüşler açabilmeyi hedeflemektedir.  


Elçin Acun
Elçin Acun (1982) İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.Lisans ve yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nde tamamladıktan sonra halen Sanatta Yeterlik eğitimini sürdürmekte ve aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.Çalışmaları ağırlıklı olarak beden, kimlik, toplumsal cinsiyet ve kadın politikaları konularına odaklanmakta ve kendi deneyimlerini referans ve çıkış noktası olarak almaktadır. Son zamanlarda fotoğraf ve/veya video kullanarak kavramsal ve kurgusal işler üretmektedir. Koli Art Space’in kurucu ortaklarından ve PLATFORM by GAPO’nun bir üyesidir.